Skip to content

Genealogisch overzicht Waterlander


Click here for English site

Parenteel van Bonne Jeipsz

I.1    Bonne Jeipsz, geboren circa 1590, overleden na 1640, wonende te Nijbrongerga (Fr).
Gehuwd (1) na 1641 met Foock Jansdr, geboren circa 1590.
Gehuwd (2) met Geeske Jansdr, geboren circa 1600. {Zij was ook ooit gehuwd met Claes Jansz, geboren circa 1590, overleden voor 1641 te Ter Idzard.}
Uit het tweede huwelijk:

   1. Lolcke Bonnes (zie II.1).

II.1    Lolcke Bonnes, geboren circa 1625, zoon van Bonne Jeipsz (zie I.1) en Geeske Jansdr.
Kind:

   1. Bonne Lolckes (zie III.1).

III.1    Bonne Lolckes, geboren circa 1650 te Langezwaag, overleden circa 1731 te De Knippe (Fr.), zoon van Lolcke Bonnes (zie II.1).
Gehuwd (1) op 11-01-1674 te Langezwaag met Reinske Jacobs, geboren circa 1650 te IJlst, overleden voor 1695.
Gehuwd (2) op 17-09-1709 te Schoterland met Antie Jans, geboren circa 1665 te Brongerga (Fr.), overleden na 1736, dochter van Jan RYCKELDS en Vrouck Yntses.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacob Bonnes (zie IV.1).
   2. Lolke Bonnes (zie IV.4).

IV.1    Jacob Bonnes, smakschipper te Terhorne, geboren circa 1680, overleden na 1748 te Het Meer, zoon van Bonne Lolckes (zie III.1) en Reinske Jacobs.
Gehuwd (1) met Foock Siegers, geboren circa 1680, overleden na 1722 te Mildam, dochter van Sieger Wisses.
Gehuwd (2) met Akke SIEDSES, geboren circa 1680, overleden na 1748 te Het Meer.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Bonne Jacobs (zie V.1).

Uit het tweede huwelijk:

   2. Antje Jacobs (zie V.4).
   3. Jetske Jacobs (zie V.6).

IV.4    Lolke Bonnes, huisman en veenbaas, zoon van Bonne Lolckes (zie III.1) en Reinske Jacobs.
Gehuwd (1) met Sjoukjen JEIPS, geboren circa 1660 te Nieuwerhorne, overleden te De Knipe, dochter van Jeip MARTENS, huisman, en Luts UBLEDR.
Gehuwd (2) met Jarig Jans.
Uit het tweede huwelijk:

   1. Ate Jarigs.
   2. Janke Jarigs.
Gehuwd met Bauke Annes.

V.1    Bonne Jacobs, koemelker te Terband, geboren circa 1720 (gezindte: doopsgezind), overleden voor 1779 te Terband, zoon van Jacob Bonnes (zie IV.1) en Foock Siegers.
Gehuwd 1754 met Pietje Wytzes.
Uit dit huwelijk:

   1. Reinskjen Bonnes, geboren voor 1760.
   2. Fokjen Bonnes, geboren voor 1760.
   3. Froukjen Bonnes WATERLANDER (zie VI.4).
   4. Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5).

V.4    Antje Jacobs, overleden circa 1790 te Terhorne, dochter van Jacob Bonnes (zie IV.1) en Akke SIEDSES.
Gehuwd circa 1759 te Terhorne met Siedse Pieters HORNSTRA, schipper op “Dorp Terhenne I” en vervolgens op “Dorp Terhenne II”, geboren circa 1730.
Uit dit huwelijk:

   1. Akke Siedses HENSTRA, naaister, geboren circa 1759, overleden op 30-09-1826 te Utingeradeel.
Gehuwd op 21-02-1796 te Terhorne met Douwe Sjoerds FARX, geboren te Sneek.
   2. Pieter Siedses, geboren circa 1767.
   3. Trijntje Siedses, geboren circa 1769, overleden voor 1834, meer informatie over de nazaten van Trijntje en Gabe kun je vinden op www.henstraweb.com/pieterboom.html.
Gehuwd op 06-09-1789 te Terkaple-Akmarijp met Gabe Feddes van der WEIDE, geboren circa 1760.
   4. Janke Siedses, geboren circa 1772.
   5. Taede Siedses HANSTRA, klokschilder, geboren circa 1775, overleden op 28-06-1825 te Sneek, meer informatie over kun je vinden op www.henstraweb.com/pieterboom.html.
Gehuwd (1) circa 1806 te Amsterdam met Tjitske Christiaans POOLSTRA, geboren op 02-10-1781 te Sneek, overleden op 21-11-1843 te Sneek op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 25-10-1829 te Sneek met Jan Uilkes DIJKSTRA.

V.6    Jetske Jacobs, overleden circa 1787, dochter van Jacob Bonnes (zie IV.1) en Akke SIEDSES.
Gehuwd (1) circa 1764 met Edsger Anne, grootschipper te Terhorne, geboren circa 1735, overleden circa 1770.
Gehuwd (2) circa 1772 met Hobbe BEEKES.
Gehuwd (3) op 16-03-1777 te Terhorne met Klaas Frankes.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacob Edsgers, geboren circa 1770, overleden voor 1783.

VI.4    Froukjen Bonnes WATERLANDER, geboren circa 1760, overleden op 24-01-1842 te Wolvega, dochter van Bonne Jacobs (zie V.1) en Pietje Wytzes.
Gehuwd op 28-04-1781 te Oudeschoot met Sijbe Tjibbes ZWAAGSTRA, geboren te Oudeschoot.
Uit dit huwelijk:

   1. Pietje Siebes ZWAAGSTRA, geboren circa 1785, overleden op 06-08-1826 te Schoterland.

VI.5    Jacob Bonnes WATERLANDER, boer te Terband, geboren op 04-01-1761 te Terband, overleden op 12-01-1841 te Oldeboorn op 80-jarige leeftijd, zoon van Bonne Jacobs (zie V.1) en Pietje Wytzes.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 24-10-1779 te Terband met Rieuwkjen Jacobs de HAAN, geboren circa 1760 te Oldebiltzijl, overleden op 20-02-1814 te Heerenveen, dochter van Jacobus de HAAN.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 20-05-1815 te Oldeboorn met Meintje Meintes POSTMA, 48 jaar oud, bollenloopster te Oldeboorn, gedoopt op 08-06-1766 te Oldeboorn, overleden op 06-02-1844 te Langezwaag op 77-jarige leeftijd, dochter van Meinte Cornelis POSTMA en Sjoukjen Dirks WARINGA.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Bonne Jacobs WATERLANDER (zie VII.2).
   2. Tjitske Jacobs WATERLANDER (zie VII.6).
   3. Jacobus (Kobes) Jacobs WATERLANDER (zie VII.7).
   4. Pytje Jacobs WATERLANDER (zie VII.11).
   5. Fokje Jacobs WATERLANDER (zie VII.13).

VII.2    Bonne Jacobs WATERLANDER, gedoopt op 24-03-1780 te Oudeschoot, overleden op 11-08-1849 te Gemeente Haskerland op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5) en Rieuwkjen Jacobs de HAAN.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 22-06-1800 te Terband met Antje Hendriks van OUDSHOORN, overleden op 08-03-1836 te gemeente Aengwirden.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 24-10-1836 te Gemeente Haskerland met Wypkje Jans de JONG, overleden op 12-08-1841 te Heerenveen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Bartje Bonnes WATERLANDER (zie VIII.2).
   2. Rieuwert Bonnes WATERLANDER, geboren op 25-03-1815 te Heerenveen, overleden op 17-06-1815 te Heerenveen, 84 dagen oud.
   3. Rieukjen Bonnes WATERLANDER, geboren op 17-09-1818 te Schoterland, overleden op 20-01-1819 te Schoterland, 125 dagen oud.
   4. Hendrik Bonnes WATERLANDER.
Gehuwd op 17-01-1830 te Leeuwarden met Sjoek Driewes VISSER.

VII.6    Tjitske Jacobs WATERLANDER, geboren op 01-11-1782 te Terband, overleden op 10-05-1864 te Gemeente Haskerland op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5) en Rieuwkjen Jacobs de HAAN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-05-1817 te Gemeente Haskerland met Klaas Piers BOUMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Grietje BOUMA, geboren op 14-07-1817 te Haskerland.
   2. Rieuwkjen BOUMA, geboren op 08-01-1819 te Haskerland.
   3. Piertje BOUMA, geboren op 24-02-1821 te Haskerland.

VII.7    Jacobus (Kobes) Jacobs WATERLANDER, arbeider, geboren op 14-12-1786 te Terband, overleden op 11-11-1826 te Delfstrahuizen op 39-jarige leeftijd, zoon van Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5) en Rieuwkjen Jacobs de HAAN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10-01-1808 te Broek met Jeltje PIETERS, overleden op 09-09-1811 te Haskerland.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 20-03-1814 te Vrouwenparochie met Aaltje Aans SCHEERSTRA, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24-10-1789 te Vrouwenparochie, overleden op 03-01-1847 te Gemeente Aengwirden op 57-jarige leeftijd, dochter van Aan Teunis SCHEERSTRA, arbeider op Oudebildzijl, en Janke Pyters.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Pietje Jacobus WATERLANDER (zie VIII.11).

Uit het tweede huwelijk:

   2. Jacob WATERLANDER (zie VIII.12).
   3. Janke Jacobus WATERLANDER, geboren op 02-05-1816 te Vrouwenparochie, overleden op 16-01-1822 te Vrouwenparochie op 5-jarige leeftijd.
   4. Aan WATERLANDER, geboren op 21-05-1818 te Oldebiltzijl.
   5. Klaas WATERLANDER (zie VIII.16).
   6. Bauke WATERLANDER, geboren op 05-11-1823 te Gemeente Lemsterland, overleden op 18-07-1848 te Gemeente Lemsterland op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7. Jan Jacobus WATERLANDER, geboren op 13-10-1826 te Delfstrahuizen, overleden op 05-12-1829 te Oudehaske op 3-jarige leeftijd.

VII.11    Pytje Jacobs WATERLANDER, krameske te St. Nicolaasga, geboren circa 1792 te Terband, gedoopt op 21-12-1810 te Heerenveen, overleden op 17-06-1867 te Gemeente Doniawerstal, dochter van Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5) en Rieuwkjen Jacobs de HAAN.
Gehuwd op 18-11-1812 te Oudehaske met Inne Yttes de BOER, geboren circa 1760 te Ouwster Nijega, overleden op 14-02-1823 te Haskerland, zoon van Jitte Innes de BOER en Trijntje Wiebes.
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje Innes de BOER (zie VIII.20).
   2. Jitske de BOER, geboren op 27-02-1815 te Gemeente Doniawerstal.
   3. Rieuwkjen de BOER, geboren op 03-10-1817 te Haskerland.

Kinderen:

   4. Geert WATERLANDER (zie VIII.23).

VII.13    Fokje Jacobs WATERLANDER, geboren zomer 1799 te Terband, overleden op 12-01-1866 te Oudehaske, dochter van Jacob Bonnes WATERLANDER (zie VI.5) en Rieuwkjen Jacobs de HAAN.
Gehuwd op 02-12-1832 te Joure met Anne Jacobs BOONSTRA, 35 jaar oud, arbeider, geboren op 29-05-1797 te Oudehaske, overleden op 30-03-1836 te Oudehaske op 38-jarige leeftijd, zoon van Jacob Meiles BOONSTRA en Pietertje Merks HOEKSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Pietje BOONSTRA, geboren op 13-10-1821 te Haskerland, overleden op 10-07-1822 te Haskerland, 270 dagen oud.
   2. Jacob BOONSTRA, geboren op 03-08-1823 te Haskerland.
   3. Meile Annes BOONSTRA, geboren op 13-06-1826 te Haskerland, overleden op 07-04-1860 te Haskerland op 33-jarige leeftijd.
   4. Rieuwert BOONSTRA, geboren op 18-02-1829 te Haskerland.
   5. Pietje BOONSTRA, geboren op 23-05-1831 te Haskerland, overleden op 14-06-1846 te Haskerland op 15-jarige leeftijd.
   6. Merk BOONSTRA, geboren op 01-05-1834 te Haskerland.
   7. Anne BOONSTRA (zie VIII.31).

VIII.2    Bartje Bonnes WATERLANDER, geboren op 30-10-1811 te Heerenveen, overleden op 10-11-1876 te Gemeente Schoterland op 65-jarige leeftijd, dochter van Bonne Jacobs WATERLANDER (zie VII.2) en Antje Hendriks van OUDSHOORN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1835 te Gemeente Schoterland met Johannes Hendriks BRAKUS.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna Magrita BRAKUS, geboren op 02-06-1836 te Gemeente AEngwirden.
   2. Marijke BRAKUS, geboren op 28-09-1837 te Heerenveen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Wildervank met Hendricus Wenseslaus KLOOSTERHUIS, geboren circa 1832 te Groningen.
   3. Hendrikus BRAKUS, geboren op 04-07-1839 te Gemeente AEngwirden.
   4. Sjoukje BRAKUS, geboren op 28-07-1841 te Gemeente AEngwirden.
   5. Bonne Johannes BRAKUS, geboren op 21-07-1843 te Gemeente AEngwirden.
   6. Theodora Johannes BRAKUS, geboren op 15-04-1845 te Gemeente AEngwirden.
   7. Antje Johannes BRAKUS, geboren op 06-05-1847 te Gemeente AEngwirden, overleden op 14-02-1931 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd.
   8. Foekje Johannes BRAKUS, geboren op 26-10-1849 te Gemeente AEngwirden.
   9. Jacoba Johannes BRAKUS, geboren op 14-04-1852 te Heerenveen, overleden op 17-11-1937 te Groningen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-12-1881 te Groningen met Jan SCHEPEN, 28 jaar oud, geboren op 04-05-1853 te Joure.
   10. Antonius Johannes BRAKUS, geboren op 11-09-1854 te Gemeente AEngwirden.
   11. Jeltje Johannes BRAKUS, geboren op 04-10-1855 te Heerenveen, overleden op 18-09-1937 te Groningen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-12-1877 te Groningen met Hendrik LIGTHART, 23 jaar oud, geboren op 23-02-1854 te Joure.

VIII.11    Pietje Jacobus WATERLANDER, geboren 06-1809 te Oudehaske, dochter van Jacobus (Kobes) Jacobs WATERLANDER (zie VII.7) en Jeltje PIETERS.
Gehuwd op 13-05-1831 te Broek (gemeente Doniawerstal) met Pieter Reitzes SYBESMA, timmerman, geboren te Broek, overleden op 18-12-1859 te Joure, zoon van Reitze DURKS en Berber PIETERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Pieter SYBESMA, geboren op 18-06-1832 te Doniawerstal, overleden op 07-03-1911 te Gemeente Doniawerstal op 78-jarige leeftijd.
   2. Durk SYBESMA, geboren op 04-11-1833 te Doniawerstal.
   3. Jeltje SYBESMA, dienstbode, geboren op 09-11-1835 te Broek, overleden op 05-07-1876 te Joure op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-12-1863 te Haskerland met Geert Rienks KOOITJE, 31 jaar oud, scheepstimmerman, zeilmaker, geboren op 03-08-1832 te Joure, overleden op 28-04-1896 te Joure op 63-jarige leeftijd.
   4. Berber SYBESMA, geboren op 06-09-1837 te Doniawerstal, overleden op 29-03-1852 te Dronrijp op 14-jarige leeftijd.
   5. Durkjen SYBESMA, geboren op 02-07-1839 te Doniawerstal, overleden op 01-10-1867 te Gemeente Haskerland op 28-jarige leeftijd.
   6. Sybe SYBESMA, geboren op 09-04-1841 te Haskerland.
   7. Pier SYBESMA, geboren op 16-06-1842 te Haskerland.
   8. Akke SYBESMA, geboren op 27-08-1844 te Joure.

VIII.12    Jacob WATERLANDER, visser te Oldebiltzijl, geboren op 06-01-1815 te Vrouwenparochie, overleden op 04-02-1893 te Haskerland op 78-jarige leeftijd, weduwnaar, zoon van Jacobus (Kobes) Jacobs WATERLANDER (zie VII.7) en Aaltje Aans SCHEERSTRA, dienstmeid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-08-1837 te Haskerland met Margjen Berends de JONG, 24 jaar oud, geboren op 13-10-1812 te Oudehaske, overleden op 02-12-1882 te Gemeente Haskerland op 70-jarige leeftijd, dochter van Berend Hylken de JONG en Grietje Klazes MOEDT.
Uit dit huwelijk:

   1. Cobus Jacobs WATERLANDER (zie IX.24).
   2. Grietje WATERLANDER (zie IX.27).
   3. Klaas WATERLANDER (zie IX.28).
   4. Aaltje WATERLANDER (zie IX.31).
   5. Berend WATERLANDER (zie IX.32).
   6. Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
   7. Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38).
   8. Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40).
   9. Hiltje WATERLANDER, geboren op 01-05-1854 te Haskerland.
   10. Kornelis WATERLANDER, geboren op 22-02-1857 te Nijehaske, overleden op 01-07-1866 te Gemeente Haskerland op 9-jarige leeftijd.

VIII.16    Klaas WATERLANDER, kuiper, geboren op 12-07-1820 te Vrouwenparochie, kinderloos gestorven. Zoon van Jacobus (Kobes) Jacobs WATERLANDER (zie VII.7) en Aaltje Aans SCHEERSTRA, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-01-1848 te Oldemarkt met Ieke TIETEMA, geboren circa 1810 te Oldemarkt, overleden op 02-06-1876 te Groningen. {Zij was eerder gehuwd voor 1848 met Jonas HOLM, overleden voor 1848.}
Uit dit huwelijk:

   1. Aaltje WATERLANDER (zie IX.45).
   2. Pietje WATERLANDER, geboren op 02-09-1853 te Weststellingwerf.

VIII.20    Trijntje Innes de BOER, geboren op 28-09-1813 te Oudehaske, overleden op 29-12-1851 op 38-jarige leeftijd, dochter van Inne Yttes de BOER en Pytje Jacobs WATERLANDER (zie VII.11).
Kind:

   1. Inne de BOER, geboren op 02-04-1850, overleden op 10-04-1850 te Gemeente Doniawerstal, 8 dagen oud.

VIII.23    Geert WATERLANDER, arbeider, geboren op 25-05-1829, overleden op 10-08-1899 te Gemeente Doniawerstal op 70-jarige leeftijd, zoon van Pytje Jacobs WATERLANDER (zie VII.11).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-02-1855 te gemeente Doniawerstal met Durkjen Joukes BROUWER, 22 jaar oud, geboren op 18-12-1832 te Mirns en Bakhuizen, overleden op 28-03-1892 te Gemeente Doniawerstal op 59-jarige leeftijd, dochter van Jouke Durks BROUWER, arbeider, en Sara Harmens KOENS.
Uit dit huwelijk:

   1. Pieter WATERLANDER, geboren op 06-03-1857 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 23-12-1857 te Gemeente Doniawerstal, 292 dagen oud.
   2. Pieter WATERLANDER (zie IX.50).
   3. Jouke WATERLANDER (zie IX.52).
   4. Harmen WATERLANDER, geboren op 16-01-1864 te St. Nicolaasga, overleden op 16-01-1865 te Langweer op 1-jarige leeftijd.
   5. Trijntje WATERLANDER (zie IX.56).
   6. Harmen WATERLANDER (zie IX.57).
   7. Ybeltje Geerts WATERLANDER (zie IX.60).
   8. Marijke WATERLANDER, geboren op 29-02-1872 te St. Nicolaasga.
   9. Jitske WATERLANDER (zie IX.63).
   10. Jacobus WATERLANDER (zie IX.64).

VIII.31    Anne BOONSTRA, arbeider, geboren op 09-06-1836 te Haskerland, overleden op 06-04-1902 te Oudehaske op 65-jarige leeftijd, zoon van Anne Jacobs BOONSTRA, arbeider, en Fokje Jacobs WATERLANDER (zie VII.13).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1865 te Joure met Rinske Tjibbes KERKHOF, 24 jaar oud, geboren op 30-10-1840 te Hoornsterzwaag, overleden op 29-12-1905 te Oudehaske op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna BOONSTRA, geboren op 05-06-1875 te Oudehaske, overleden circa 1949 te Joure.

IX.24    Cobus Jacobs WATERLANDER, geboren op 16-12-1834 te Oudehaske, overleden op 18-08-1859 te Gemeente Haskerland op 24-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1858 te Oudehaske met Saakjen Jans MAT, dochter van Jan MAT. {Zij is later gehuwd op 10-05-1863 te Gemeente Haskerland met Jan Folkerts STROPSMA.}
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob WATERLANDER, geboren op 11-12-1858 te Haskerland, overleden voor 1860.
   2. Jacob WATERLANDER (zie X.2).

IX.27    Grietje WATERLANDER, geboren op 19-05-1837 te Oudehaske, overleden op 15-05-1895 te Gemeente Opsterland op 57-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-07-1862 te Langezwaag met Hendrik Marten van den BERG, 27 jaar oud, geboren op 06-03-1835, overleden op 14-06-1919 te Langezwaag op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Marten van den BERG, geboren op 30-12-1861 te Gemeente Opsterland, overleden op 22-08-1908 te Gemeente Opsterland op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna KALSBEEK.
   2. Margje van den BERG, geboren op 17-02-1863 te Gemeente Opsterland, overleden voor 1870.
   3. Jacob van den BERG (zie X.7).
   4. Anne van den BERG (zie X.9).
   5. Jacobus van den BERG (zie X.11).
   6. Margje van den BERG (zie X.14).
   7. Arend van den BERG, geboren op 10-02-1872 te Gemeente Opsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-05-1898 te Gemeente Opsterland met Tetje FOLLES.

IX.28    Klaas WATERLANDER, potschipper handelaar, geboren op 10-05-1839 te Oudehaske, overleden op 16-07-1916 te Oudehaske op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-11-1864 te Haskerland met Janke VISSER, 21 jaar oud, geboren op 06-09-1843 te Doniawerstal, overleden op 08-02-1908 te Gemeente Haskerland op 64-jarige leeftijd, dochter van Evert Freerks VISSER en Jitske Christiaans ZWAAGMANS.
Uit dit huwelijk:

   1. Evert WATERLANDER, geboren op 18-10-1865 te Oudehaske, overleden op 09-06-1884 te Haskerland op 18-jarige leeftijd.
   2. Kornelis WATERLANDER (zie X.18).
   3. Christiaan WATERLANDER, geboren op 22-06-1869 te Oudehaske, overleden op 30-08-1869 te Haskerland, 69 dagen oud.
   4. Christiaan WATERLANDER, geboren op 06-12-1870 te Oudehaske, overleden op 31-12-1894 te Haskerland op 24-jarige leeftijd.
   5. Jacob WATERLANDER (zie X.22).
   6. Anne WATERLANDER (zie X.24).
   7. Jitske WATERLANDER (zie X.27).

IX.31    Aaltje WATERLANDER, geboren op 04-09-1841 te Oudehaske, overleden op 25-03-1877 te Schoterland op 35-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-05-1862 te Gemeente Schoterland met Sybren (Siebe) Jans de JONG, 35 jaar oud, schipper en handelaar, geboren op 30-09-1826 te Sint Johannesga, overleden op 29-10-1896 te Harlingen op 70-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1851 te Gemeente Schoterland met Abeltje (Arendje) Gabes WOUDA, 22 jaar oud, geboren op 10-02-1829 te Oudeschoot, overleden op 17-09-1860 te Rotsterhaule op 31-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:

   1. Jan de JONG, geboren circa 1868 te Kimswerd, overleden op 03-04-1941 te Leeuwarden.
Gehuwd met Roelofje de JONG.

IX.32    Berend WATERLANDER, geboren op 22-07-1843 te Nijehaske, overleden op 31-01-1903 te Haskerland op 59-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-05-1869 te Haskerland met Ymkjen Wytzes POSTMA, 25 jaar oud, geboren op 06-09-1843 te Haskerland, dochter van Wytze Sanders POSTMA en Geeske Jacobs de WITH.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 25-06-1876 te Haskerland met Janke Aukes BOS, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1848 te Nijehaske, overleden op 04-07-1879 te Gemeente Haskerland op 31-jarige leeftijd, dochter van Auke Aukes BOS en Sytske Oenes POLITIEK.
Gehuwd (3) op 37-jarige leeftijd op 16-01-1881 te Haskerland met Berber Aukes BOS, 30 jaar oud, geboren op 10-06-1850, overleden op 22-02-1929 op 78-jarige leeftijd, dochter van Auke Aukes BOS en Sytske Oenes POLITIEK.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacob Berends WATERLANDER (zie X.30).
   2. Wytze Berends WATERLANDER, geboren op 29-07-1872 te Gemeente AEngwirden.

Uit het tweede huwelijk:

   3. Wytze Berends WATERLANDER (zie X.33).

Uit het derde huwelijk:

   4. Auke WATERLANDER, hoofd van de Openbare School te Oranjewoud, geboren op 30-08-1880 te Oudehaske, overleden op 13-04-1968 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-05-1914 te Schoterland met Immigje BRUGGEN, geboren circa 1896 te Jubbega Schurega, overleden op 08-06-1971 te Oranjewoud. Er waren uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Erfgenaam was Joh. Dol te Oranjewoud.

   5. Cobus WATERLANDER, geboren op 06-07-1883 te Gemeente Haskerland, overleden op 02-05-1886 op 2-jarige leeftijd.
   6. Sietze WATERLANDER, geboren op 14-07-1885 te Gemeente Haskerland, overleden op 13-11-1909 te Haskerland op 24-jarige leeftijd.
   7. Cornelis B. WATERLANDER (zie X.39).
   8. Anne WATERLANDER, geboren op 18-04-1890 te Gemeente Haskerland, overleden op 09-12-1965 te Akkrum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 10-03-1932 met Hendrika Derkjen PENNEKAMP, 38 jaar oud, geboren op 25-04-1893 te Akkrum, overleden op 19-11-1976 te Akkrum op 83-jarige leeftijd, geen kinderen.

Anne Waterlander Uit de Leeuwarder Courant van 5 november 1956 Uit de Leeuwarder Courant van 2 juni 1926
Graf op de begraafplaats te Akkrum
   9. Cobus WATERLANDER (zie X.43).

IX.37    Hilkje WATERLANDER, geboren op 26-05-1845 te Nijehaske, overleden voor 1898, dochter van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1874 te Oudehaske met Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, geboren te Oudehaske. {Hij is later gehuwd op 06-01-1898 met Frouwkje van der MEER, geboren circa 1868.}
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje BOLTJE (zie X.46).
   2. Jentje BOLTJE (zie X.47).
   3. Grietje BOLTJE (zie X.50).
   4. Jacob BOLTJE, geboren op 30-07-1884 te Gemeente Franekeradeel.
   5. Margje BOLTJE, geboren op 20-05-1887 te Gemeente Haskerland, geen kinderen.
   6. Jelle Wieger (John) BOLTJE (zie X.53).
   7. Beeuwke BOLTJE (zie X.56).
   8. Jacob BOLTJE, geboren op 30-09-1892 te Gemeente Haskerland,De stamboom van deze familie Boltje is verder te vinden op de volgende site:/
The family tree of this family Boltje can further be found on the following site:
Stamboom/family tree Boltje

.

IX.38    Anne Jacobs WATERLANDER, geboren op 28-04-1848 te Nijehaske, overleden op 01-12-1922 te Joure op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-06-1869 te Haskerland met Martzen Ynzes DIKKERBOOM, 25 jaar oud, geboren op 18-10-1843, overleden op 09-12-1928 op 85-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Ynze Ymes DIKKERBOOM en Aaltje Piers de JONG.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Ynze WATERLANDER (zie X.58).
   2. Jacob Annes WATERLANDER (zie X.60).
   3. Yme WATERLANDER (zie X.62).
   4. Margjen WATERLANDER, geboren op 18-11-1878 te Haskerland, overleden op 15-12-1888 te Haskerland op 10-jarige leeftijd.
   5. Anne WATERLANDER (zie X.65).
   6. Klaas WATERLANDER (zie X.67).

IX.40    Roelof Jacobs WATERLANDER, geboren op 16-01-1851 te Nijehaske, overleden op 21-02-1925 te Franeker op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie VIII.12) en Margjen Berends de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-10-1877 te Haskerland met Geesje KLOMPMAKER, geboren circa 1846, overleden op 15-04-1920, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob WATERLANDER (zie X.69).
   2. Tjettje WATERLANDER (zie X.72).
   3. Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73).
   4. Cobus (Cobus) WATERLANDER (zie X.75).
   5. Klaas Roelofs WATERLANDER (zie X.77).
   6. Margje WATERLANDER (zie X.81).

IX.45    Aaltje WATERLANDER, geboren op 11-06-1848 te Oldemarkt, dochter van Klaas WATERLANDER (zie VIII.16) en Ieke TIETEMA.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-10-1875 te Groningen met Egbert HUIZINGA, 25 jaar oud, geboren op 17-09-1850 te Groningen, overleden voor 1882.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 08-06-1882 te Den Helder met Abraham de VRIES, marinier (1882), olieslager (1913), geboren circa 1854 te Zaandam.
Uit het tweede huwelijk:

   1. Hijko de VRIES, ouwelbakker, geboren circa 1889 te Amsterdam.
Gehuwd op 18-06-1913 te Zaandam met Maria Johanna KAT, geboren circa 1891 te Zaandam.

IX.50    Pieter WATERLANDER, kleermaker, geboren op 16-11-1858 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 14-08-1940 te Gemeente Doniawerstal op 81-jarige leeftijd, zoon van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-01-1887 te Uitgeest met Lijsbeth SCHENK, geboren circa 1864 te Uitgeest, overleden op 03-12-1914 te Velsen.

Lijsbeth Waterlander-Schenk & Pieter Waterlander.
Op de middelste foto met hun zoontje Cor

Uit de Leeuwarder Courant van 14 februari 1890

 


Uit dit huwelijk:

   1. Cor WATERLANDER, geboren op 09-02-1889.
   2. Brand WATERLANDER (zie X.85).
   3. Elisabeth Maria (Bertha) WATERLANDER (zie X.88).
   4. Geert WATERLANDER (zie X.89).
   5. Brech WATERLANDER.
Gehuwd met Jaap van der NIEUWENHOF.

IX.52    Jouke WATERLANDER, geboren op 06-12-1858 te Idskenhuizen, overleden op 09-07-1932 te Sint Nicolaasga op 73-jarige leeftijd, zoon van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-05-1880 te Gemeente Doniawerstal met Romkje HERDER, 23 jaar oud, geboren op 13-09-1856 te Scharsterburg, overleden op 17-04-1928 te Sint Nicolaasga op 71-jarige leeftijd, dochter van Franke Heines HERDER en Baukjen Willems DOLSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Baukje WATERLANDER, geboren op 22-07-1881 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 18-09-1885 te Gemeente Doniawerstal op 4-jarige leeftijd.
   2. Geert WATERLANDER, geboren op 06-04-1883 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 27-09-1885 te Gemeente Doniawerstal op 2-jarige leeftijd.
   3. Geert WATERLANDER (zie X.95).
   4. Baukje WATERLANDER, geboren op 22-05-1889 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 11-06-1890 te Gemeente Doniawerstal op 1-jarige leeftijd.
   5. Franke WATERLANDER (zie X.99).
   6. Durkjen Baukjen WATERLANDER (zie X.102).

IX.56    Trijntje WATERLANDER, geboren op 01-11-1865 te Langweer, dochter van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-09-1886 te Oude Niedorp met Jan de GROOT, timmerman (1886) uitvoerder (1913), geboren circa 1865.
Uit dit huwelijk:

   1. Gerard de GROOT, bouwkundig tekenaar, geboren circa 1889 te Uitgeest.
Gehuwd op 16-10-1913 te Groningen met Agatha Johanna van der MOER, geboren circa 1891 te Utrecht.

IX.57    Harmen WATERLANDER, geboren op 24-02-1868 te Langweer, zoon van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1895 te Doniawerstal met Wietske Jelkes JONKER, 28 jaar oud, geboren op 01-05-1867 te Terband, dochter van Jelke Sytzes JONKER en Hinke Pieters SPOELSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Durkjen WATERLANDER, geboren op 16-02-1896 te Gemeente Doniawerstal.
   2. Jelke WATERLANDER (zie X.106).
   3. Hendrikje WATERLANDER, geboren op 21-05-1899 te Gemeente Doniawerstal.
   4. Trijntje WATERLANDER, geboren op 06-04-1901 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 13-12-1902 te Gemeente Doniawerstal op 1-jarige leeftijd.
   5. Geert WATERLANDER (zie X.110).
   6. Trijntje WATERLANDER, geboren op 02-09-1904, overleden op 04-09-1904 te Gemeente Doniawerstal, 2 dagen oud.
   7. Sietze WATERLANDER, meubelmaker, geboren circa 1909 te Doniawerstal, overleden op 10-05-1946 te Wildervank.
Gehuwd met Geessie SPRENGER, geboren circa 1914 te Veendam, overleden op 23-04-1941 te Wildervank.

IX.60    Ybeltje Geerts WATERLANDER, geboren op 05-11-1870 te St. Nicolaasga, overleden op 12-01-1951 op 80-jarige leeftijd, dochter van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-01-1898 te Doniawerstal met Douwe DAMSTRA, 24 jaar oud, geboren op 15-02-1873 te Gemeente Gaasterland, overleden op 10-11-1961 op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob Willems DAMSTRA en Susanna Johannes KONING.
Uit dit huwelijk:

   1. Susanna DAMSTRA (zie X.116).
   2. Geert DAMSTRA (zie X.117).
   3. Durkje DAMSTRA, geboren op 20-01-1902 te Gemeente Gaasterland, overleden op 19-09-1984 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1924 met Hidde ALTENA, 28 jaar oud, geboren op 04-04-1896, overleden op 09-12-1984 op 88-jarige leeftijd.
   4. Trijntje DAMSTRA, geboren op 09-03-1905, overleden op 01-01-1982 op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-11-1927 met Fedde BRATTINGA, medewerker papierfabriek Van Gelder, overleden op 30-08-1974.
   5. Doedje DAMSTRA, geboren op 29-08-1906 te Wijckel, overleden op 31-10-1999 te Sint Nicolaasga op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-1938 met Sijbrandus Nicolaas POSTMA, 31 jaar oud, winkelier huishoudelijke artikelen, geboren op 06-12-1906 te Haskerdijken, overleden op 29-01-1984 te Sint Nicolaasga op 77-jarige leeftijd.
   6. Jitske DAMSTRA, geboren op 20-11-1908 te Wijckel, overleden op 11-12-1986 te Sint Nicolaasga op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1931 met Yde NIJHOLT, 24 jaar oud, zuivelarbeider, kaasmaker, geboren op 29-03-1907 te Sint Nicolaasga, overleden op 08-08-1994 te Sint Nicolaasga op 87-jarige leeftijd.
   7. Jacoba DAMSTRA, geboren op 01-05-1912, overleden op 05-03-1991 te Wolvega op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrikus BOS.

IX.63    Jitske WATERLANDER, geboren op 21-11-1874 te St. Nicolaasga, dochter van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1901 te Gemeente Doniawerstal met Yde BOSMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaas BOSMAN, geboren op 03-05-1902 te Gemeente Doniawerstal.
   2. Sjoerdje BOSMAN, bloemiste, geboren op 19-08-1904 te Sint Nicolaasga, overleden op 11-08-1990 te Sint Nicolaasga op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1933 te Joure met Karel Johannes van AALSUM, 26 jaar oud, groentenman/bloemist, geboren op 13-05-1907 te Scharsterbrug, overleden op 19-04-1996 te Sint Nicolaasga op 88-jarige leeftijd.

IX.64    Jacobus WATERLANDER, geboren op 08-02-1879 te St. Nicolaasga, overleden op 30-12-1938 te Gemeente Doniawerstal op 59-jarige leeftijd, zoon van Geert WATERLANDER (zie VIII.23) en Durkjen Joukes BROUWER.
Gehuwd met Pauline GOLZ, geboren op 17-05-1887 te Alexandrovo (Rusland, nu Polen), overleden op 13-08-1975 te Noordbergum op 88-jarige leeftijd.


Pauline Waterlander-Golz & Jacobus Waterlander

 


Uit dit huwelijk:

   1. Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132).
   2. Johann WATERLANDER (zie X.134).
   3. Catrine Josefina (Tine) WATERLANDER (zie X.137).
   4. Reiner (Reinhold) WATERLANDER (zie X.138).

X.2    Jacob WATERLANDER, geboren op 02-12-1859, overleden op 06-01-1932 te Haskerland op 72-jarige leeftijd, zoon van Cobus Jacobs WATERLANDER (zie IX.24) en Saakjen Jans MAT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-01-1883 te Haskerland met Saakje SWEERING, geboren circa 1857 te Joure, overleden op 22-03-1947.
Uit dit huwelijk:

   1. Ytje WATERLANDER, geboren op 18-11-1883 te Joure, overleden op 05-12-1938 te Haskerland op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-04-1907 te Gemeente Haskerland met Wytze Rinderts LEISTRA, 23 jaar oud, geboren op 18-11-1883, overleden op 07-05-1956 op 72-jarige leeftijd, geen kinderen.

Graf op de begraafplaats te Akkrum
   2. Saakje WATERLANDER (zie XI.4).
   3. Neeltje WATERLANDER (zie XI.6).
   4. Jan WATERLANDER (zie XI.7).
   5. Geert WATERLANDER, geboren op 25-09-1895 te Gemeente Haskerland, overleden op 22-01-1943 op 47-jarige leeftijd.

X.7    Jacob van den BERG, geboren op 13-02-1864 te Gemeente Opsterland, overleden op 10-03-1928 op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Marten van den BERG en Grietje WATERLANDER (zie IX.27).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1888 te Gemeente Opsterland met Jantje ZWIER, 22 jaar oud, geboren op 09-02-1866 te Opsterland, overleden op 13-05-1951 op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Roeltje van den BERG (zie XI.11).
   2. Grietje Jacobs van den BERG (zie XI.13).
   3. Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14).
   4. Hendrik Jacob van den BERG.
   5. Roelof Jacob van den BERG.
Gehuwd met Tije v.d. SCHAAF.
   6. Hiltje van den BERG (zie XI.20).

X.9    Anne van den BERG, geboren op 08-11-1865 te Gemeente Opsterland, overleden op 04-11-1921 op 55-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Marten van den BERG en Grietje WATERLANDER (zie IX.27).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-04-1892 te Gemeente Opsterland met Antje AARDEMA, 22 jaar oud, geboren op 22-11-1869, overleden op 20-11-1938 op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Grietje Annes van den BERG (zie XI.22).

X.11    Jacobus van den BERG, veehandelaar, geboren op 29-10-1867 te Gemeente Opsterland, overleden op 18-11-1941 op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Marten van den BERG en Grietje WATERLANDER (zie IX.27).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-06-1890 te Gemeente Opsterland met Joukje HUISMAN, 18 jaar oud, geboren op 09-05-1872, overleden op 18-01-1939 op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik Jacobus van den BERG (zie XI.23).
   2. Kerst van den BERG (zie XI.25).
   3. Uilke van den BERG (zie XI.27).
   4. Gerrit van den BERG (zie XI.29).
   5. Jacob van den BERG (zie XI.31).
   6. Grietje van den BERG, geboren op 26-08-1910.
Gehuwd met Bertus TROMPETTER.

X.14    Margje van den BERG, geboren op 16-04-1870 te Gemeente Opsterland, overleden op 15-12-1931 op 61-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Marten van den BERG en Grietje WATERLANDER (zie IX.27).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1897 te Gemeente Opsterland met Hans de VRIES, 29 jaar oud, turfmaker, geboren op 11-08-1867, overleden op 23-04-1955 op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Feikje de VRIES (zie XI.36).
   2. Grietje de VRIES, geboren circa 1900, overleden circa 1925.
Gehuwd 1923 met HETKKERMA? Overleden circa 1925, geen kinderen.
   3. Hans de VRIES (zie XI.39).
   4. Hendrik de VRIES (zie XI.41).
   5. Trijntje de VRIES (zie XI.44).

X.18    Kornelis WATERLANDER, visser, geboren op 10-01-1868 te Oudehaske, overleden op 06-05-1931 te Joure op 63-jarige leeftijd, zoon van Klaas WATERLANDER (zie IX.28) en Janke VISSER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 24-05-1900 te Haskerland met Korneliske PERINGA, 24 jaar oud, geboren op 22-05-1876 te Oostrum, overleden op 22-04-1972 te Heerenveen op 95-jarige leeftijd, dochter van Renske Johannes PERINGA.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaas WATERLANDER (zie XI.45).
   2. Rinske WATERLANDER, geboren op 18-02-1903 te Nijehaske, overleden op 18-05-1977 te Oudehaske op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1934 met Pieter BOSGA, timmerman, geboren op 16-04-1909 te Het Meer (Fr.), overleden op 29-09-1990 te Heerenveen op 81-jarige leeftijd, zoon van Harmen BOSGA en Trijntje REGTS.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

{Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-09-1934 met Jantje de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 14-07-1908 te Langezwaag, overleden op 28-06-1982 te Oudehaske op 73-jarige leeftijd.}

   3. Janke WATERLANDER (zie XI.50).
   4. Ietje WATERLANDER (zie XI.52).
   5. Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XI.53).

X.22    Jacob WATERLANDER, landbouwer, geboren op 18-08-1873 te Oudehaske, overleden op 28-06-1952 te USA op 78-jarige leeftijd, zoon van Klaas WATERLANDER (zie IX.28) en Janke VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1899 te Schoterland met Margje de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 06-12-1877 te Tjalberd, overleden op 19-12-1963 te USA op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaas (Nick) WATERLANDER (zie XI.55).
   2. Arend (Arthur) WATERLANDER, staalmachinewerker, geboren op 09-04-1902 te Stobbega (nu Vegelingsoord), overleden op 19-11-1972 te Cook (USA) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Metje (Mae) PEGMAN, geboren op 21-02-1900 te Hilversum, overleden 01-1985 te Kent, 3 aangenomen kinderen.
   3. Evert WATERLANDER (zie XI.59).
   4. Yme (Elmer) WATERLANDER (zie XI.61).
   5. Esther WATERLANDER (zie XI.64).
   6. Jitske (Jessie) WATERLANDER, geboren op 25-05-1913 te Uitwellingerga.
Gehuwd met Willes VLICK, machinist, geboren op 12-05-1908 te South Boardman, geen kinderen.
   7. Gerrit (Geert) WATERLANDER (zie XI.67).
   8. levenloos geboren WATERLANDER, geboren op 26-01-1917 te Uitwellingerga, overleden op 26-01-1917 te Uitwellingerga, 0 dagen oud.
   9. Janke WATERLANDER, geboren te Joure, overleden op 06-04-1918 te Uitwellingerga.

X.24    Anne WATERLANDER, kabelwerker, geboren op 22-12-1875 te Oudehaske, overleden op 09-04-1952 te Oudehaske op 76-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Klaas WATERLANDER (zie IX.28) en Janke VISSER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1900 te Haskerland met Ieke VISSER, 20 jaar oud, geboren op 10-11-1879 te Akkrum, overleden op 14-04-1955 te Nieuwebrug op 75-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Kerst VISSER en Iemkje Thomas VISSER.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Janke WATERLANDER, geboren op 07-06-1901 te Gemeente Haskerland, overleden op 29-07-1994 te Joure op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd met Rinke de VRIJ, meubelfabrikant te Joure, geboren circa 1887, overleden op 23-10-1962 te Joure. {Hij was ook ooit gehuwd met Antje de GROOT, overleden voor 1962.}
   2. Ymkje WATERLANDER (zie XI.74).
   3. Evert Christiaan WATERLANDER, geboren op 22-02-1904, overleden op 28-07-1905 te Haskerland op 1-jarige leeftijd.
   4. Evert Christiaan WATERLANDER (zie XI.76).
   5. Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
   6. Kerst WATERLANDER, geboren op 01-02-1910, overleden op 08-06-1912 te Haskerland op 2-jarige leeftijd.
   7. Kerst WATERLANDER (zie XI.81).
   8. Klaas WATERLANDER (zie XI.83).
   9. Jitske WATERLANDER, geboren op 29-05-1916, overleden op 06-04-1917 te Haskerland, 312 dagen oud.
   10. Thomas WATERLANDER, geboren op 14-06-1919, overleden op 20-09-1920 te Joure op 1-jarige leeftijd.

X.27    Jitske WATERLANDER, geboren op 26-08-1878 te Oudehaske, overleden op 28-08-1924 te USA op 46-jarige leeftijd, dochter van Klaas WATERLANDER (zie IX.28) en Janke VISSER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1907 te Haskerland met Pieter de JONG, 28 jaar oud, geboren op 22-06-1878, overleden op 09-05-1958 te USA op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Janke (Jannie) de JONG (zie XI.88).
   2. Lampkje (Louisa) de JONG, geboren op 19-10-1909 te Oudehaske, overleden op 11-12-1964 op 55-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. Lammert de JONG, geboren op 29-02-1912 te Oudehaske, overleden op 16-10-1916 op 4-jarige leeftijd.
   4. Klaas de JONG, geboren op 11-07-1914 te Oudehaske, overleden op 29-06-1915, 353 dagen oud.
   5. Klaske (Clara) de JONG (zie XI.93).

X.30    Jacob Berends WATERLANDER, geboren op 24-10-1869 te Terband, overleden op 08-04-1953 te Sittard op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1953 te Sittard, zoon van Berend WATERLANDER (zie IX.32) en Ymkjen Wytzes POSTMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-10-1897 te Gemeente Haskerland, gescheiden na 31 jaar op 18-04-1929 te Maastricht (bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Maastricht) van Elisabeth GRIEK, geboren op 12-06-1877 te Joure, overleden op 16-05-1938 te Nieuwenhagen op 60-jarige leeftijd, dochter van Jacobus GRIEK en Harmke SPINMUIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Harmke WATERLANDER (zie XI.95).
   2. Ymkjen WATERLANDER, geboren op 22-08-1900 te Den Haag, overleden op 03-12-1909 op 9-jarige leeftijd.
   3. Berend Jacob WATERLANDER, geboren op 28-03-1902 te Den Haag, overleden op 08-02-1905 te Nijehaske op 2-jarige leeftijd.
   4. Jacobus WATERLANDER (zie XI.98).
   5. Berend WATERLANDER, geboren op 30-05-1905 te Haskerhorne, overleden op 30-07-1905 te Haskerhorne, 61 dagen oud.
   6. Berend WATERLANDER, geboren op 20-02-1907 te Den Haag, overleden op 31-07-1965 te Sittard op 58-jarige leeftijd, begraven op 03-08-1965 te Sittard.
   7. Wytze WATERLANDER, geboren op 28-09-1908 te Duisburg.
Gehuwd met Maria BOTESEK, geboren circa 1894.
   8. Jiun WATERLANDER, geboren op 03-06-1911 te Duisburg, overleden op 05-08-1911, 63 dagen oud.
   9. Ymkjen WATERLANDER, geboren op 06-12-1914 te Terband, overleden op 01-12-1936 te Heerlen op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johann TANS.
   10. Sietze WATERLANDER, geboren op 16-12-1915 te Heerenveen, overleden op 29-03-1916 te Terband, 104 dagen oud.
   11. Jan WATERLANDER, geboren op 16-12-1915 te Heerenveen, overleden op 06-03-1916 te Terband, 81 dagen oud.
   12. Jantje WATERLANDER (zie XI.110).

X.33    Wytze Berends WATERLANDER, geboren op 25-06-1876, overleden op 29-06-1945 te Duitsland op 69-jarige leeftijd, zoon van Berend WATERLANDER (zie IX.32) en Janke Aukes BOS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-05-1898 te Haskerland met Jetske OOST, geboren te Heeg, overleden te Duitsland.

Graf op alg. begraafplaats in Joure

 


Uit dit huwelijk:

   1. Rudolf WATERLANDER (zie XI.111).
   2. WATERLANDER, meisje, 2 maanden na de geboorte overleden.

X.39    Cornelis B. WATERLANDER, geboren op 25-08-1887 te Gemeente Haskerland, overleden op 07-11-1969 te Joure op 82-jarige leeftijd, zoon van Berend WATERLANDER (zie IX.32) en Berber Aukes BOS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-05-1919 te Haskerland met Joukje de JONG, 28 jaar oud, geboren op 08-03-1891, overleden op 24-07-1955 op 64-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Berber WATERLANDER (zie XI.115).
   2. Lieuwe WATERLANDER (zie XI.116).

X.43    Cobus WATERLANDER, geboren op 18-04-1890 te Gemeente Haskerland, overleden op 23-02-1970 te Wolvega op 79-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Berend WATERLANDER (zie IX.32) en Berber Aukes BOS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-12-1913 te Haskerland met Trijntje KORT, 25 jaar oud, geboren op 12-10-1888, overleden op 01-02-1968 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, dochter van Beene KORT en Akke DOUWENGA.
Uit dit huwelijk:

   1. Sietze WATERLANDER, in dienst van het Australische gouvernement en in 1959 ontdekker van een inheemse stam in het woestijngebied van Midden-Australië, geboren op 10-01-1914 te Wolvega, overleden op 06-12-2004 te Canberra (Australie) op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd te Australië met Clementina Josephina FROH, geboren op 26-04-1914 te Brisbane (Australië), overleden op 30-05-2007 te Canberra (Australië) op 93-jarige leeftijd, geen kinderen.

Sietze Waterlander
uit de Leeuwarder Courant van 24 juli 1957

2.  Akke WATERLANDER (zie XI.121).

X.46    Trijntje BOLTJE, geboren op 09-10-1876 te Oudehaske, overleden op 18-05-1954 op 77-jarige leeftijd, dochter van Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, en Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1907 te Leeuwarden met Jan VISSCHER, 22 jaar oud, geboren op 08-11-1884 te Sneek, overleden op 02-02-1961 op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan VISSCHER (zie XI.122).
   2. Wieger VISSCHER (zie XI.124).
   3. Simon VISSCHER (zie XI.125).

X.47    Jentje BOLTJE, groentehandelaar, geboren op 17-06-1879 te Oudehaske, overleden op 22-02-1941 op 61-jarige leeftijd, zoon van Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, en Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-03-1900 te Sneek met Trijntje BOERSMA, 22 jaar oud, geboren op 27-05-1877, overleden op 30-07-1949 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Marijke BOLTJE (zie XI.128).
   2. Hiltje BOLTJE (zie XI.130).
   3. Trijntje BOLTJE (zie XI.132).

X.50    Grietje BOLTJE, geboren op 22-03-1882 te Oudehaske, overleden op 30-10-1967 op 85-jarige leeftijd, dochter van Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, en Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-04-1902 met Gerben DIJKSTRA, 21 jaar oud, binnenvaartschipper, geboren op 27-06-1880, overleden op 14-01-1940 op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hiltje DIJKSTRA (zie XI.134).
   2. Kornelischke DIJKSTRA (zie XI.136).
   3. Jentje DIJKSTRA (zie XI.137).
   4. Wieger DIJKSTRA (zie XI.139).
   5. Wiebe DIJKSTRA, opperman, geboren op 02-07-1906, overleden op 17-09-1973 op 67-jarige leeftijd, ongehuwd.

X.53    Jelle Wieger (John) BOLTJE, schilder, geboren op 12-06-1889 te Gemeente Haskerland, overleden op 20-02-1960 op 70-jarige leeftijd, zoon van Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, en Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
Gehuwd met Johanna LADEHOFF, geboren op 19-12-1896 te Hamburg (Duitsland), overleden op 17-10-1933 op 36-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hilda BOLTJA (zie XI.143).
   2. John Wieger BOLTJA (zie XI.144).
   3. William (Bill) BOLTJA (zie XI.146).

X.56    Beeuwke BOLTJE, geboren op 30-09-1892 te Oudehaske, overleden op 18-04-1970 te Sneek op 77-jarige leeftijd, dochter van Wieger Jentjes BOLTJE, schipper, en Hilkje WATERLANDER (zie IX.37).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-09-1911 te Sneek met Jan van der VEER, 31 jaar oud, geboren op 05-02-1880 te Sneek, overleden op 24-01-1950 op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Pietje van der VEER (zie XI.149).
   2. Hiltje van der VEER (zie XI.150).

X.58    Ynze WATERLANDER, wegenbouw, geboren op 23-07-1870 te Gemeente Haskerland, overleden op 26-10-1959 op 89-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38) en Martzen Ynzes DIKKERBOOM.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1893 te Aengwirden met Nennigje LENOS, 23 jaar oud, geboren op 10-06-1869, overleden op 27-11-1925 op 56-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske Uit de Leeuwarder Courant van 1 juli 1935

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne IJ. WATERLANDER (zie XI.151).
   2. Jan WATERLANDER (zie XI.153).
   3. Jacob WATERLANDER (zie XI.155).
   4. Makke WATERLANDER (zie XI.158).
   5. Hotze WATERLANDER (zie XI.159).

X.60    Jacob Annes WATERLANDER, aannemer van grote water- en baggerwerken, geboren op 08-01-1873, overleden op 02-06-1953 te Heerenveen op 80-jarige leeftijd, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38) en Martzen Ynzes DIKKERBOOM.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-11-1901 te Haskerland met Pietje SYBESMA, 27 jaar oud, geboren op 02-02-1874, overleden op 19-04-1965 op 91-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Martje WATERLANDER, geboren op 01-08-1902 te Gemeente Haskerland.
   2. Anne Jacobs WATERLANDER (zie XI.162).
   3. Joukje WATERLANDER (zie XI.165).
   4. Pier WATERLANDER (zie XI.166).

X.62    Yme WATERLANDER, waterbouw, geboren op 19-04-1875, overleden op 21-07-1943 op 68-jarige leeftijd, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38) en Martzen Ynzes DIKKERBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1899 te Haskerland met Wietske DRIJFHOUT, 21 jaar oud, geboren op 04-01-1878, overleden op 15-08-1964 op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER (zie XI.168).
   2. Jan WATERLANDER (zie XI.170).
   3. Grietje WATERLANDER (zie XI.173).
   4. Martzen WATERLANDER (zie XI.175).
   5. Ymkje Ymes WATERLANDER, geboren op 29-04-1907 te Akkrum.
Gehuwd met Rudolf WATERLANDER (zie XI.111), geen kinderen. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1922 te Haskerland met Jacoba (Coba) BULTMA, 22 jaar oud, geboren op 23-02-1900 te Oudehaske, overleden op 27-01-1951 op 50-jarige leeftijd.}
   6. Swopkje WATERLANDER (zie XI.178).
   7. Jacob Ymes WATERLANDER (zie XI.179).

X.65    Anne WATERLANDER, geboren op 04-02-1883 te Gemeente Haskerland, overleden op 19-12-1924 te Haskerland op 41-jarige leeftijd, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38) en Martzen Ynzes DIKKERBOOM.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1908 te Haskerland met Trijntje KNIJPSTRA, 22 jaar oud, geboren op 15-08-1885, overleden op 31-01-1974 te Oudehaske op 88-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER, geboren op 16-05-1909, overleden op 11-04-1916 te Haskerland op 6-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske.

X.67    Klaas WATERLANDER, aannemer baggerwerken, geboren op 14-09-1885 te Gemeente Menaldumadeel, overleden op 19-06-1939 te Sneek op 53-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie IX.38) en Martzen Ynzes DIKKERBOOM.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1912 te Gemeente Haskerland met Klasina DIJKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 12-04-1891, overleden op 17-06-1962 op 71-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske samen met de zoon Anne

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER (zie XI.182).
   2. Jetske (Jet) WATERLANDER (zie XI.185).

X.69    Jacob WATERLANDER, voorman N.T.M. Geboren op 31-01-1878 te Gemeente Haskerland, zoon van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1902 te Haskerland met Jantje Piets BAKKER, 27 jaar oud, geboren op 22-03-1875, overleden op 30-05-1913 op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Geeske WATERLANDER (zie XI.187).
   2. Grietje WATERLANDER (zie XI.189).
   3. Tjettje WATERLANDER (zie XI.191).

X.72    Tjettje WATERLANDER, geboren op 01-04-1881 te Oudehaske, overleden op 05-05-1962 op 81-jarige leeftijd, dochter van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-04-1907 te Haskerland met Geert GOOYER, 26 jaar oud, rijwielhandelar, geboren op 20-01-1881 te Wolvega, overleden op 28-02-1955 te Wolvega op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jochem GOOYER, geboren op 06-10-1907 te Wolvega, ongehuwd.
   2. Geesje GOOYER (zie XI.193).
   3. Roelof GOOYER, geboren op 04-04-1913 te Wolvega, overleden op 11-04-1945 te Duitsland op 32-jarige leeftijd, overleden door een Engels bombardement. ongehuwd.
   4. Antje Martha GOOYER (zie XI.196).

X.73    Hendrik R. WATERLANDER, aannemer in de wegenbouw, eigenaar van hotel ‘De Steenen Man’ in Zurich (1927), geboren op 10-02-1884 te Gemeente Haskerland, overleden op 05-12-1966 te Zurich op 82-jarige leeftijd, zoon van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1910 te Wonseradeel met Ruurdtje POSTMA, overleden op 05-05-1945.

Uit de Leeuwarder Courant van 10 december 1977

 


Uit dit huwelijk:

   1. Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
   2. Roelof WATERLANDER, geboren op 27-08-1912, overleden op 01-10-1912 te Rinsumageest, 35 dagen oud.
   3. Geeske WATERLANDER (zie XI.201).
   4. Hein WATERLANDER (zie XI.202).
   5. Tjettje WATERLANDER (zie XI.205).
   6. Fetje WATERLANDER, geboren op 22-09-1924, overleden op 25-08-1997 te Zurich op 72-jarige leeftijd.
   7. Roelof (Roel) WATERLANDER (zie XI.207).

X.75    Cobus (Cobus) WATERLANDER, geboren op 18-01-1887 te Gemeente Haskerland, overleden op 16-01-1922 te Zurich op 34-jarige leeftijd, zoon van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-07-1909 te Gemeente Haskerland met Geertje SCHOLTEN, 19 jaar oud, geboren op 14-04-1890, dochter van Willem SCHOLTEN en Gepke Jacobs VERF.
Uit dit huwelijk:

   1. Gepke WATERLANDER (zie XI.210).
   2. Roelof WATERLANDER (zie XI.211).
   3. Geesje WATERLANDER (zie XI.214).
   4. Geertje WATERLANDER.
Gehuwd met Frans POOL.

X.77    Klaas Roelofs WATERLANDER, geboren op 14-07-1889 te Oudehaske, overleden op 25-09-1986 te Joure op 97-jarige leeftijd, zoon van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 01-05-1918 te Nunspeet, gescheiden na 10 jaar op 24-01-1929 te Leeuwarden van Joanna Julia (Julia) BUIJS, geboren circa 1895 te Mechelen (België), dochter van Pieter BUIJS en Maria Catharina De BACKER.
Gehuwd (2) circa 1932 met Jo NAGEL.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Pieter WATERLANDER (zie XI.217).
   2. Geesje WATERLANDER (zie XI.220).

Uit het tweede huwelijk:

   3. Annie WATERLANDER (zie XI.222).

X.81    Margje WATERLANDER, geboren op 07-05-1892 te Oudehaske, overleden op 27-02-1956 te Groningen op 63-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske, dochter van Roelof Jacobs WATERLANDER (zie IX.40) en Geesje KLOMPMAKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1913 te Haskerland met Anne ten HOEVE, 25 jaar oud, geboren op 24-01-1888 te Leeuwarden, overleden op 08-07-1932 te Peize op 44-jarige leeftijd, omgekomen bij een spoorwegongeluk bij de Ned. Tramweg Mij. als gevolg van losgebroken vee op de trambaan. Begraven te Oudehaske.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Antje ten HOEVE, geboren op 18-04-1914 te Sneek.
Gehuwd te Groningen met Lammert ATEN, adjudant gemeentepolitie te Hoogezand, geboren op 04-04-1911.
   2. Roelof ten HOEVE (zie XI.225).
   3. Levenloos geboren ten HOEVE, geboren op 05-01-1919 te Smilde, overleden op 05-01-1919 te Smilde, 0 dagen oud.
   4. Harmen ten HOEVE, geboren op 23-08-1924 te Smilde, overleden op 27-08-1924 te Smilde, 4 dagen oud.

X.85    Brand WATERLANDER, fabrieksarbeider, geboren circa 1891 te Uitgeest, zoon van Pieter WATERLANDER (zie IX.50) en Lijsbeth SCHENK.
Gehuwd op 29-09-1921 te Velsen met Petronella Paulina (Nel) BINKHORST, geboren circa 1896 te Sloten.
Uit dit huwelijk:

   1. Petrus Stephanus WATERLANDER, geboren circa 1931, overleden op 03-02-1932 te Utrecht.
   2. levenloos kind WATERLANDER, geboren op 10-08-1938 te Utrecht, overleden op 10-08-1938 te Utrecht, 0 dagen oud.

X.88    Elisabeth Maria (Bertha) WATERLANDER, geboren op 14-07-1900 te Amsterdam, overleden op 08-01-1990 te Heerhugowaard op 89-jarige leeftijd, dochter van Pieter WATERLANDER (zie IX.50) en Lijsbeth SCHENK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-09-1921 te Velsen met Hendrikus Johannes (Jan) van ROON, 27 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 26-10-1893 te Velzen-Zuid, overleden op 15-10-1966 te Velzen-Noord op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes van ROON en Anna Maria HILBERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan van ROON, geboren op 30-12-1922, overleden op 27-12-1970 op 47-jarige leeftijd.
   2. Rie van ROON.
   3. Bets van ROON.
   4. Gré van ROON.
   5. Brech van ROON.
   6. Piet van ROON.
   7. Levenloos geboren van ROON, geboren op 10-09-1931 te Velsen, overleden op 10-09-1931 te Velsen, 0 dagen oud.
   8. Johanna van ROON.
   9. Jacobus Aloysius (Jaap) van ROON (zie XI.239).
   10. Nel van ROON.
   11. Trees van ROON.
   12. Levenloos geboren van ROON, geboren op 17-09-1938 te Velsen, overleden op 17-09-1938 te Velsen, 0 dagen oud.
   13. Levenloos geboren van ROON, geboren op 03-07-1940 te Velsen, overleden op 03-07-1940 te Velsen, 0 dagen oud.
   14. Agnes van ROON.

X.89    Geert WATERLANDER, zoon van Pieter WATERLANDER (zie IX.50) en Lijsbeth SCHENK.
Gehuwd met Martina van ROON.
Uit dit huwelijk:

   1. Gerardus Bernadus WATERLANDER, geboren op 09-12-1941 te Velsen, overleden op 24-12-1941 te Velsen, 15 dagen oud.

X.95    Geert WATERLANDER, geboren op 13-04-1886 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 05-12-1967 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, zoon van Jouke WATERLANDER (zie IX.52) en Romkje HERDER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-03-1910 te Marum, gescheiden na 16 jaar op 10-01-1927 te Groningen van Ietje de VRIES, geboren circa 1886 te De Wilp.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 27-05-1927 te Leeuwarden met Renske BOOTSMA, 38 jaar oud, geboren op 02-06-1888, overleden op 09-12-1972 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:

   1. Romkje (Rommie) WATERLANDER (zie XI.247).
   2. Jouke WATERLANDER (zie XI.248).

X.99    Franke WATERLANDER, melkventer, geboren op 28-12-1892 te Idskenhuizen, overleden op 30-03-1984 te Sint Nicolaasga op 91-jarige leeftijd, zoon van Jouke WATERLANDER (zie IX.52) en Romkje HERDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-11-1918 te Langweer met Jinke JEENSMA, 23 jaar oud, geboren op 20-04-1895 te Bakkeveen, overleden op 21-01-1972 te Idskenhuizen op 76-jarige leeftijd, dochter van Hendrik JEENSMA en Iebeltje Jeltes POSTMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Jouke WATERLANDER, geboren op 05-03-1919 te Sint Nicolaasga, overleden op 25-07-1940 te Idskenhuizen op 21-jarige leeftijd.
   2. Hendrik (Henk) WATERLANDER (zie XI.251).
   3. Geert WATERLANDER (zie XI.253).
   4. Wimkje WATERLANDER, geboren op 08-03-1924 te Sint Nicolaasga, overleden op 03-10-1924 te Sint Nicolaasga, 209 dagen oud.
   5. Wim WATERLANDER (zie XI.256).
   6. Romkje WATERLANDER (zie XI.259).
   7. Iebeltje Durkje (Iebeltje) WATERLANDER (zie XI.261).

X.102    Durkjen Baukjen WATERLANDER, geboren op 11-09-1898 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 19-05-1967 op 68-jarige leeftijd, dochter van Jouke WATERLANDER (zie IX.52) en Romkje HERDER.
Gehuwd met Pieter van der VEEN, geboren circa 1898, overleden op 07-01-1978 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. R. van der VEEN.
Gehuwd met A. YNTEMA.
   2. M. van der VEEN.
Gehuwd met E. SIXMA.

X.106    Jelke WATERLANDER, geboren op 16-11-1897 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 22-09-1942 te Beverwijk op 44-jarige leeftijd, zoon van Harmen WATERLANDER (zie IX.57) en Wietske Jelkes JONKER.
Gehuwd met Wilhelmina (Mien) van ROON, geboren op 03-11-1900 te Velsen-Zuid, overleden op 21-11-1972 te Beverwijk op 72-jarige leeftijd, dochter van Johannes van ROON en Anna Maria HILBERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Wietske Wilhelmina WATERLANDER, geboren te Velsen.
   2. Johannes WATERLANDER, geboren op 14-08-1926 te Velsen, overleden op 27-09-1926 te Velsen, 44 dagen oud.
   3. Herman WATERLANDER, geboren op 14-08-1926 te Velsen, overleden op 06-12-1998 te Beverwijk op 72-jarige leeftijd.
   4. Anna Maria WATERLANDER, geboren op 14-11-1930 te Wijk aan Zee aan Duin, overleden op 09-08-1986 te Beverwijk op 55-jarige leeftijd.

X.110    Geert WATERLANDER, geboren op 02-11-1902 te Gemeente Doniawerstal, overleden op 13-08-1986 te Beverwijk op 83-jarige leeftijd, zoon van Harmen WATERLANDER (zie IX.57) en Wietske Jelkes JONKER.
Gehuwd met Martina (Dien) van ROON, geboren op 14-08-1908 te Velsen-Zuid, overleden op 19-11-1986 te Beverwijk op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes van ROON en Anna Maria HILBERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Herman WATERLANDER, geboren te IJmuiden.
Gehuwd met Jana BERGEROVA, geboren op 08-06-1932 te Praag, overleden 1998 te Hoofddorp.
   2. Johannes WATERLANDER, geboren te Wijk aan Zee aan Duin.
   3. Jelke WATERLANDER, geboren te Beverwijk.
   4. Gerardus Benardus WATERLANDER, geboren op 04-07-1940 te Beverwijk, overleden op 27-03-1941 te Beverwijk, 266 dagen oud.
   5. Gerardus Benardus WATERLANDER, geboren op 09-10-1941 te Beverwijk, overleden op 24-12-1941 te Beverwijk, 76 dagen oud.
   6. Anna Maria (An) WATERLANDER, geboren te Beverwijk.
   7. Sietse WATERLANDER, geboren op 05-06-1944 te Beverwijk, overleden op 28-10-1990 te Beverwijk op 46-jarige leeftijd.
   8. Jan WATERLANDER, geboren te Beverwijk.
   9. Jacobus Johannes WATERLANDER (zie XI.279).
   10. Gerardus WATERLANDER, geboren te Beverwijk.
   11. Wietske Maria WATERLANDER (zie XI.283).

X.116    Susanna DAMSTRA, geboren op 20-01-1899 te Wijckel, overleden op 20-10-1981 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, dochter van Douwe DAMSTRA en Ybeltje Geerts WATERLANDER (zie IX.60).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1922 te Hemelum met Sjoerd Joukes MELCHERTS, 24 jaar oud, chef zuivelfabriek Camiz te Arnhem, geboren op 14-10-1897 te Hemelum, overleden op 30-03-1988 te Arnhem op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jouke MELCHERTS, geboren op 08-04-1923 te Hemelum, overleden op 11-11-2008 te Goor op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd te Arnhem met Aleida Theodora (Leida) VERHOEVEN, geboren te Arnhem.
   2. Dominicus (Douwe) MELCHERTS, geboren op 01-04-1925 te Hemelum, overleden op 20-12-1983 te Zurich (Zwitserland) op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd te Arnhem met Wilhelmina Anthonia (Willy) PETERS, geboren te Dordrecht.
   3. Cornelis (Cees) MELCHERTS, geboren op 30-04-1926 te Hemelum, overleden op 02-03-2010 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-08-1954 te Arnhem met Antonia Gertruda (Toos) EUSTERBROCK, 31 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 02-09-1922 te Almelo, overleden op 05-08-2009 te Amersfoort op 86-jarige leeftijd.
   4. Ybeltje Sijke (Ida) MELCHERTS, geboren op 12-01-1928 te Hemelum, overleden op 27-01-2006 te Arnhem op 78-jarige leeftijd.
   5. Fokje Antje (Fokje) MELCHERTS, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Nicolaas Herman (Niek) HUISMAN, bankemployee, geboren te Lambertschaag.
   6. Dora (Doortje) MELCHERTS, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Bernardus Johannes Everhardus Maria (Ben) VERHOEVEN, 29 jaar oud, geboren op 10-02-1934 te Nijmegen, overleden op 10-04-2003 te Arnhem op 69-jarige leeftijd.
   7. Lieuwe Geert (Leo) MELCHERTS, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Arnhem met Adriana Wilhelmina (Jeane) van AKEN, geboren te Rheden.

X.117    Geert DAMSTRA, arbeider bij aanleg Amsterdamse Bos, geboren op 08-06-1900 te Wijckel, overleden op 08-07-1978 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Douwe DAMSTRA en Ybeltje Geerts WATERLANDER (zie IX.60).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-05-1937 met Adriana Maria HEIJNIS, 32 jaar oud, geboren op 15-05-1905 te Amsterdam, overleden op 05-12-1982 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Emma Ida DAMSTRA, geboren te Sneek.
Gehuwd met A. KARBET.
   2. Ida Emma DAMSTRA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met J.C. BUURMAN.
   3. Hendrika Suzanna DAMSTRA, geboren te Amsterdam.
   4. Jacoba Maria DAMSTRA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met J.J. TIM.
   5. Suzanna Maria DAMSTRA, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met W. BERMON.

X.132    Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER, geboren op 16-07-1917 te Stockheim (Duitsland), overleden op 04-05-1979 te St. Nicolaasga op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacobus WATERLANDER (zie IX.64) en Pauline GOLZ.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-02-1944 met Willemina NIJHOLT, 19 jaar oud, geboren op 21-03-1924 te St. Nicolaasga, overleden op 24-08-1995 te St. Nicolaasga op 71-jarige leeftijd.


Geert Waterlander & Wilhelmina Waterlander-Nijholt in 1975

 


Uit dit huwelijk:

   1. Jacobus (Koos) WATERLANDER (zie XI.306).
   2. Appollonia (Plonie) WATERLANDER (zie XI.309).
   3. Hessel (Hessel) WATERLANDER (zie XI.310).
   4. Reinholdus Johannes (Reinhold) WATERLANDER (zie XI.312).
   5. Pauline Pietje (Paula) WATERLANDER (zie XI.315).
   6. Hendrik (Henk) WATERLANDER (zie XI.316).
   7. Johannes Marinus (Johan) WATERLANDER, geboren te Sneek.
Gehuwd (1) met Y.J.M. van den BERG.
Gehuwd (2) te Almere met Majo de GRAAF, geboren te Rotterdam. {Zij was ook ooit gehuwd, huwelijk inmiddels ontbonden met RISSEEUW.}
   8. Marinus Jelle (Rinus) WATERLANDER (zie XI.321).
   9. Akke Ymkje Ida (Akke) WATERLANDER (zie XI.324).
   10. Wouter WATERLANDER, geboren op 16-06-1958 te Sneek, overleden op 16-06-1958 te Sneek, 0 dagen oud.
   11. Wouter Catharinus (Wouter) WATERLANDER (zie XI.326).
   12. Peter Johan (Peter) WATERLANDER (zie XI.328).

X.134    Johann WATERLANDER, geboren op 01-12-1921 te Weidesheim Euskirchen (Duitsland), overleden op 10-08-1997 te Bolsward op 75-jarige leeftijd, zoon van Jacobus WATERLANDER (zie IX.64) en Pauline GOLZ.
Gehuwd met Frieda Rosa HIRSCHBERGER, geboren op 29-08-1924 te Lansach Kreiz Villach (Oostenrijk), overleden op 13-12-2000 te Sneek op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hans WATERLANDER (zie XI.330).
   2. Jacobus Gerardus (Koos) WATERLANDER (zie XI.332).
   3. Fanny WATERLANDER (zie XI.335).

X.137    Catrine Josefina (Tine) WATERLANDER, dochter van Jacobus WATERLANDER (zie IX.64) en Pauline GOLZ.
Gehuwd met Wouter YNTEMA, geboren op 09-09-1924, overleden op 17-11-2003 te Workum op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Peter YNTEMA (zie XI.336).

X.138    Reiner (Reinhold) WATERLANDER, zoon van Jacobus WATERLANDER (zie IX.64) en Pauline GOLZ.
Gehuwd met Maria.
Uit dit huwelijk:

   1. Irmgard WATERLANDER.
   2. Ingrid (Inge) WATERLANDER.
   3. Walter WATERLANDER.
   4. Peter WATERLANDER.

XI.4    Saakje WATERLANDER, geboren op 28-03-1886 te Joure, overleden op 23-01-1968 op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.2) en Saakje SWEERING.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1907 te Haskerland met Jan GRIEK, 22 jaar oud, koperslager te Den Haag, geboren op 09-09-1884, overleden op 09-05-1969 te Den Haag op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Neeltje GRIEK, geboren op 24-11-1902.
Gehuwd met SCHOUTEN, stoffeerder.
   2. Ytje GRIEK (zie XII.4).
   3. Elisabeth GRIEK (zie XII.7).
   4. Saakje GRIEK (zie XII.9).

XI.6    Neeltje WATERLANDER, geboren op 03-08-1888 te Gemeente Haskerland, overleden op 21-08-1972 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.2) en Saakje SWEERING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1911 te Gemeente Leeuwarden met Tjeerd J. (Tjeerd) MEIJER, 25 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 14-12-1885, overleden op 11-03-1970 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Sjouke MEIJER (zie XII.10).
   2. Jacob MEIJER (zie XII.12).
   3. Saakje MEIJER (zie XII.15).

XI.7    Jan WATERLANDER, melkconficeur Hollandia Fabrieken, geboren op 18-02-1891 te Joure, overleden op 18-12-1971 te Joure op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie X.2) en Saakje SWEERING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1915 te Haskerland met Meintje HAANSTRA, 24 jaar oud, geboren op 04-05-1891 te Oldeboorn, overleden op 06-07-1987 te Joure op 96-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Sipkje WATERLANDER (zie XII.17).
   2. Jacob WATERLANDER, geboren op 16-05-1919, overleden op 02-02-1920, 262 dagen oud.
   3. Saakje WATERLANDER, geboren op 17-02-1922, overleden op 07-05-1922 te Haskerland, 79 dagen oud.
   4. Jacob WATERLANDER (zie XII.20).

XI.11    Roeltje van den BERG, geboren op 16-10-1890 te Terwispel, overleden op 27-11-1957 te Heerenveen op 67-jarige leeftijd, dochter van Jacob van den BERG (zie X.7) en Jantje ZWIER.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-08-1910 te Gemeente Opsterland met Teije van der SCHAAF, 25 jaar oud, geboren op 11-05-1885 te Terwispel, zoon van Fokke van der SCHAAF en Grietje Kornelis ROMKEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Fokke van der SCHAAF (zie XII.22).
   2. Grietje van der SCHAAF (zie XII.25).
   3. Jantje van der SCHAAF, geboren te Geersloot.
Gehuwd te Opsterland met Sijne EENSHUISTRA, geboren te gemeente Utingeradeel.
   4. Baukje van der SCHAAF (zie XII.29).
   5. Jacob van der SCHAAF (zie XII.30).

XI.13    Grietje Jacobs van den BERG, geboren op 16-07-1892, dochter van Jacob van den BERG (zie X.7) en Jantje ZWIER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-10-1912 te Gemeente Opsterland met Uilke HOOGEVEEN, 19 jaar oud, geboren op 01-08-1893, overleden op 30-05-1972 op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Wiebe HOOGEVEEN (zie XII.32).

XI.14    Harm Jacobs van den BERG, geboren op 01-05-1896, zoon van Jacob van den BERG (zie X.7) en Jantje ZWIER.
Gehuwd met Margriet OORD, geboren op 16-10-1901 te Terband, overleden op 07-04-1931 op 29-jarige leeftijd, dochter van Pieter Klazes OORD en Jantje Jolkes BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob van den BERG (zie XII.34).
   2. Jantje van den BERG (zie XII.37).
   3. Hendrik van den BERG (zie XII.38).
   4. Jenny van den BERG (zie XII.41).
   5. Klaas van den BERG (zie XII.42).
   6. Piet van den BERG.

XI.20    Hiltje van den BERG, dochter van Jacob van den BERG (zie X.7) en Jantje ZWIER.
Gehuwd op 07-04-1921 te Gemeente Opsterland met Hendrik BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik BAKKER (zie XII.45).
   2. Anna BAKKER (zie XII.48).

XI.22    Grietje Annes van den BERG, geboren op 25-10-1893, dochter van Anne van den BERG (zie X.9) en Antje AARDEMA.
Gehuwd 1914 met Riekske BOUMA, arbeider te Terwispel.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna BOUMA.
Gehuwd te Terwispel met Epie VEENSTRA.
   2. Fokke BOUMA (zie XII.51).
   3. Anne BOUMA (zie XII.53).
   4. Wietske BOUMA.
Gehuwd met Marines de JONG.
   5. Annigje BOUMA.
Gehuwd met Jan BUS.

XI.23    Hendrik Jacobus van den BERG, veehandelaar, geboren op 10-03-1891, overleden op 30-12-1969 op 78-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van den BERG (zie X.11) en Joukje HUISMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1913 met Anna IDSERDA, 21 jaar oud, geboren op 06-04-1892, overleden op 04-06-1969 op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrikje van den BERG (zie XII.60).
   2. Joukje van den BERG (zie XII.62).
   3. Johanna van den BERG (zie XII.64).
   4. Jacoba van den BERG (zie XII.66).

XI.25    Kerst van den BERG, veehouder, geboren op 16-09-1895, overleden op 02-11-1974 op 79-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van den BERG (zie X.11) en Joukje HUISMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-08-1918 te Gemeente Opsterland met Geertje HOEN, 22 jaar oud, geboren op 30-12-1895.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacobus Kerst van den BERG (zie XII.67).
   2. Klaas Kerst van den BERG (zie XII.69).
   3. Jouke van den BERG (zie XII.71).

XI.27    Uilke van den BERG, slager, geboren op 21-02-1900, zoon van Jacobus van den BERG (zie X.11) en Joukje HUISMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1922 met Roelfje BOSGA, 21 jaar oud, geboren op 30-09-1900.
Uit dit huwelijk:

   1. Bontje Joukje van den BERG.
Gehuwd met Jacob HOEKSTRA, Buitendienstmedewerker Alg. Friesch Verzekerings Bedrijf (Ago), geboren op 30-12-1922, overleden op 20-03-1975 op 52-jarige leeftijd.
   2. Jacobus Uilke van den BERG (zie XII.75).

XI.29    Gerrit van den BERG, slager, geboren op 30-09-1905, overleden op 13-01-1941 op 35-jarige leeftijd, zoon van Jacobus van den BERG (zie X.11) en Joukje HUISMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-08-1930 met Tjitske de BOER, geboren circa 1905. {Zij was ook ooit gehuwd met Steven v.d. STRUIK.}
Uit dit huwelijk:

   1. Tjitske van den BERG (zie XII.78).

XI.31    Jacob van den BERG, procesleider, geboren op 15-06-1908, zoon van Jacobus van den BERG (zie X.11) en Joukje HUISMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1932 te Schagen met Klaske de BOER, 25 jaar oud, geboren op 18-12-1906.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacobus van den BERG, automonteur.
Gehuwd met Grietje KOORN.
   2. Wiebe van den BERG, eigenaar kapsalon en autoshop.
Gehuwd met Marjo DEUTEKOM.
   3. Joukje van den BERG.
Gehuwd met Jacobus van HILTS, majoor bij de Marine.

XI.36    Feikje de VRIES, geboren op 09-08-1898, overleden op 30-01-1975 op 76-jarige leeftijd, dochter van Hans de VRIES, turfmaker, en Margje van den BERG (zie X.14).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-04-1929 met Jouert HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 19-02-1901, overleden op 20-06-1971 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik HOEKSTRA, geboren op 06-06-1929, overleden op 25-02-1941 op 11-jarige leeftijd.
   2. Margje HOEKSTRA (zie XII.87).
   3. Joukje HOEKSTRA (zie XII.89).
   4. Hans HOEKSTRA (zie XII.90).
   5. Engbert HOEKSTRA.
   6. Trijntje HOEKSTRA (zie XII.94).

XI.39    Hans de VRIES, veehouder, geboren op 28-05-1903 te Terwispel, zoon van Hans de VRIES, turfmaker, en Margje van den BERG (zie X.14).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-02-1937 met Hendrikje DALSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Hans de VRIES (zie XII.95).
   2. Tjaltje Margje de VRIES (zie XII.98).
   3. Gjalt de VRIES (zie XII.99).

XI.41    Hendrik de VRIES, garagebedrijf te Sneek, geboren op 27-02-1905, zoon van Hans de VRIES, turfmaker, en Margje van den BERG (zie X.14).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1932 met Anneke DIJKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 17-02-1909.
Uit dit huwelijk:

   1. Catharina Cornelia de VRIES (zie XII.102).
   2. Hans de VRIES (zie XII.103).

XI.44    Trijntje de VRIES, geboren op 09-08-1909, dochter van Hans de VRIES, turfmaker, en Margje van den BERG (zie X.14).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1932 met Roelof FERWERDA, 27 jaar oud, bakker, geboren op 18-08-1904, overleden op 27-09-1974 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Margaretha FERWERDA (zie XII.106).
   2. Rein FERWERDA.
Gehuwd te Weesp met Cornelia LODEWIJKS.
   3. Hans FERWERDA (zie XII.109).
   4. Maike Margje FERWERDA (zie XII.112).

XI.45    Klaas WATERLANDER, timmerman, geboren op 21-02-1901 te Gemeente Haskerland, overleden op 23-10-1980 te Oudehaske op 79-jarige leeftijd. Klaas Waterlander is na zijn pensionering gestart met het stamboomonderzoek van de familie Waterlander. Dus veel van wat u hier leest, is door hem gevonden. Zoon van Kornelis WATERLANDER (zie X.18) en Korneliske PERINGA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1927 met Trijntje BOONSTRA, 26 jaar oud, geboren op 11-11-1900 te Oosterhaule, overleden op 06-07-1989 te Heerenveen op 88-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XII.113).
   2. Hiltje WATERLANDER (zie XII.116).

XI.50    Janke WATERLANDER, geboren op 05-05-1905 te Nijehaske, overleden op 19-01-1986 op 80-jarige leeftijd, dochter van Kornelis WATERLANDER (zie X.18) en Korneliske PERINGA.
Gehuwd met Jan SCHOTANUS, veeverzorger, geboren op 03-04-1908, overleden op 30-01-1958 op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaas SCHOTANUS (zie XII.117).
   2. Kornelis SCHOTANUS (zie XII.119).
   3. Yke SCHOTANUS (zie XII.121).

XI.52    Ietje WATERLANDER, geboren op 19-02-1908 te Nijehaske, dochter van Kornelis WATERLANDER (zie X.18) en Korneliske PERINGA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-03-1932 te Joure met Klaas NIEUWENHUIS, 28 jaar oud, bakker, geboren op 29-08-1903 te Steggerda, overleden 1990 te Willemsoord.
Uit dit huwelijk:

   1. Kornelieke (Corrie) NIEUWENHUIS (zie XII.124).
   2. Abeltje (Alie) NIEUWENHUIS, bedrijfsleider, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Tonnis de GEUS.
   3. Kornelis (Kees) NIEUWENHUIS (zie XII.127).
   4. Jannes NIEUWENHUIS (zie XII.129).
   5. Rinze (Rinus) NIEUWENHUIS (zie XII.131).

XI.53    Kornelis (Kees) WATERLANDER, staalwerker, geboren op 12-08-1914 te Oudehaske, overleden op 15-03-1991 te Oudehaska op 76-jarige leeftijd, zoon van Kornelis WATERLANDER (zie X.18) en Korneliske PERINGA.
Gehuwd met C.S. (Corrie) SOEKIMAN, geboren te Lembang (Indonesië).

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Renske T. WATERLANDER (zie XII.134).
   2. T.C. (Minie) WATERLANDER (zie XII.136).
   3. K.K. (Kees) WATERLANDER.
   4. S.C. WATERLANDER (zie XII.139).

XI.55    Klaas (Nick) WATERLANDER, staalwerker, geboren op 14-04-1900 te Stobbega (nu Vegelingsoord), overleden 12-1985 te Luce (USA), zoon van Jacob WATERLANDER (zie X.22) en Margje de VRIES.
Gehuwd met Margaret WERELDSMA, geboren op 04-04-1893 te Dokkum, overleden op 22-08-1963 te USA op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Martha Elizabeth WATERLANDER, geboren te Chicago.
   2. Nicolaas Peter (Nicholas) WATERLANDER, slager, geboren op 23-02-1934 te Chicago, overleden op 18-10-1973 te Illinois (USA) op 39-jarige leeftijd.

XI.59    Evert WATERLANDER, metaalafmaker, geboren op 04-08-1904 te Oudehaske, overleden op 20-05-1996 te Decatur (VS) op 91-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie X.22) en Margje de VRIES.
Gehuwd met Angeline (Lena of Lina) HEMPENIUS, geboren op 10-04-1908 te Chicago, overleden op 21-06-1999 te Decatur (VS) op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob WATERLANDER (zie XII.142).
   2. Martha WATERLANDER (zie XII.145).
   3. Margaret WATERLANDER, geboren op 02-11-1935 te Decator, overleden op 02-11-1935 te Decator, 0 dagen oud.
   4. Magdalene WATERLANDER, geboren te Decator.
   5. Samuel WATERLANDER (zie XII.148).
   6. Evelien WATERLANDER, geboren op 26-12-1943 te Decator, overleden op 26-12-1943 te Decator, 0 dagen oud.

XI.61    Yme (Elmer) WATERLANDER, timmerman, geboren op 26-08-1906 te Joure, overleden 01-1978 te Kalamazoo, zoon van Jacob WATERLANDER (zie X.22) en Margje de VRIES.
Gehuwd met Tijtje (Tina) HARMENS, geboren op 17-12-1904 te Uithuizen, overleden op 24-09-1988 te Michigan (USA) op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Elma Jean WATERLANDER (zie XII.152).
   2. Jack Truman WATERLANDER (zie XII.153).

XI.64    Esther WATERLANDER, geboren op 10-12-1909 te Uitwellingerga, overleden op 25-01-1974 op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.22) en Margje de VRIES.
Gehuwd met Henry PENNING, landbouwer, geboren op 05-11-1908 te Kalamanzoo.
Uit dit huwelijk:

   1. Hermina Martha PENNING (zie XII.156).
   2. Jacob PENNING (zie XII.157).
   3. Joan Esther PENNING (zie XII.160).
   4. Marjorie Jessie PENNING (zie XII.162).
   5. Jean May PENNING (zie XII.164).
   6. Esther Veronica PENNING (zie XII.166).

XI.67    Gerrit (Geert) WATERLANDER, inspecteur bij General Motors, geboren op 26-01-1917 te Uitwellingerga, overleden op 05-08-1978 te Van Buren (USA) op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie X.22) en Margje de VRIES.
Gehuwd met Esther Veronica LANTERO, geboren op 27-12-1914 te Knoy (USA), overleden op 10-01-2004 op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob R. WATERLANDER (zie XII.167).
   2. Mary E. WATERLANDER (zie XII.170).
   3. Margie M. WATERLANDER (zie XII.172).

XI.74    Ymkje WATERLANDER, geboren op 16-06-1902 te Oudehaske, overleden op 04-07-1997 te Leeuwarden op 95-jarige leeftijd, dochter van Anne WATERLANDER (zie X.24) en Ieke VISSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1925 met Wytze (Wietze) ATSMA, 28 jaar oud, brugwachter Nederlandse Spoorwegen, geboren op 28-12-1896 te Nijehaske, overleden op 17-03-1964 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Yke ATSMA (zie XII.173).
   2. Anne Wietze ATSMA (zie XII.175).

XI.76    Evert Christiaan WATERLANDER, werkman Gemeente Haskerland, geboren op 26-04-1906 te Oudehaske, overleden op 15-01-1968 te Oudehaske op 61-jarige leeftijd, zoon van Anne WATERLANDER (zie X.24) en Ieke VISSER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1930 te Joure met Ypkjen de BOS, 21 jaar oud, geboren op 02-06-1908 te Nij Beets, overleden op 10-09-2001 te Joure op 93-jarige leeftijd, begraven op 17-09-2001 te Oudehaske, dochter van Jan de BOS en Aaltje BRINK.

 

Evert Christiaan en Ypkjen in 1958
De familie Waterlander in 1986

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne (Anne) WATERLANDER (zie XII.177).
   2. Jan (Jan) WATERLANDER (zie XII.179).

XI.79    Wilhelmina (Mina) WATERLANDER, geboren op 27-12-1908 te Oudehaske, overleden op 22-09-1994 te Heerenveen op 85-jarige leeftijd, dochter van Anne WATERLANDER (zie X.24) en Ieke VISSER.
Gehuwd circa 1942 met Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, geboren op 14-08-1913 te Heerenveen, overleden op 31-01-1979 te Heerenveen op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Simon Johannes TALMAN, geboren op 18-02-1942, overleden op 10-06-1945 op 3-jarige leeftijd.
   2. Ieke TALMAN (zie XII.184).
   3. Bonny TALMAN (zie XII.186).
   4. Janke TALMAN (zie XII.188).
   5. Simon TALMAN (zie XII.189).
   6. Ymkje (Iemie) TALMAN (zie XII.192).
   7. Johanna (Hanny) TALMAN (zie XII.194).
   8. Antje Iepkje TALMAN, geboren op 08-06-1952, overleden op 27-07-1952, 49 dagen oud.

XI.81    Kerst WATERLANDER, chef klokkenmaker, geboren op 10-05-1913 te Oudehaske, overleden op 17-06-1989 te Joure op 76-jarige leeftijd, zoon van Anne WATERLANDER (zie X.24) en Ieke VISSER.
Gehuwd met Zwaantje SOETING, geboren op 09-07-1912 te Oppenhuizen, overleden op 31-05-1990 te Joure op 77-jarige leeftijd, dochter van Sikke SOETING en Hiltje WIJNJA.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER (zie XII.196).
   2. Sikko WATERLANDER (zie XII.198).
   3. Ike WATERLANDER (zie XII.200).
   4. Hille WATERLANDER (zie XII.202).

XI.83    Klaas WATERLANDER, zuivelbewerker, geboren op 12-02-1915 te Oudehaske, overleden op 01-12-1980 te Joure op 65-jarige leeftijd, zoon van Anne WATERLANDER (zie X.24) en Ieke VISSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1937 met Martzen (Matte) LAP, 21 jaar oud, geboren op 26-09-1915 te Beets, overleden op 24-03-1968 op 52-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER (zie XII.204).
   2. Grietje WATERLANDER (zie XII.207).

XI.88    Janke (Jannie) de JONG, geboren op 12-06-1908 te Oudehaske, dochter van Pieter de JONG en Jitske WATERLANDER (zie X.27).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-07-1928 met Andrew BORGMAN, 20 jaar oud, geboren op 26-01-1908.
Uit dit huwelijk:

   1. Robert Peter BORGMAN (zie XII.208).
   2. Elaine Jessie BORGMAN (zie XII.211).
   3. Andrew Young BORGMAN (zie XII.212).

XI.93    Klaske (Clara) de JONG, geboren te Oudehaske, dochter van Pieter de JONG en Jitske WATERLANDER (zie X.27).
Gehuwd met Curtis BOELKENS.
Uit dit huwelijk:

   1. Barbara Ann BOELKENS (zie XII.215).
   2. Diane Lynn BOELKENS.
Gehuwd met Russell J. RAIFORD.
   3. Carol Jean BOELKENS.
Gehuwd met John T. GARMS.

XI.95    Harmke WATERLANDER, geboren op 06-11-1898 te Oudehaske, overleden op 26-01-1988 te Sittard op 89-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1988 te Sittard, dochter van Jacob Berends WATERLANDER (zie X.30) en Elisabeth GRIEK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1920 te Haskerland met Ellert CAMMINGA, 26 jaar oud, geboren op 23-12-1893 te Joure, overleden op 21-12-1926 te Heerenveen op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes Wilhelmus CAMMINGA (zie XII.220).
   2. Jacob CAMMINGA, geboren op 27-04-1923 te Joure, overleden op 01-08-1943 te Maastricht op 20-jarige leeftijd.
   3. Berendje CAMMINGA (zie XII.224).

Kinderen:

   4. Johannes Josephus (Jan) WATERLANDER (zie XII.225).
   5. Jozefus Wilhelm (Sjef) WATERLANDER (zie XII.227).

XI.98    Jacobus WATERLANDER, geboren op 24-12-1903 te Oudehaske, overleden op 14-01-1969 te Brunssum op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacob Berends WATERLANDER (zie X.30) en Elisabeth GRIEK.
Gehuwd met Mechelina Adriana DIJKMANS, geboren op 22-05-1910 te Made (N.B.), overleden op 02-11-2001 te Nuth op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes (Jan) WATERLANDER (zie XII.231).
   2. Barbara WATERLANDER, geboren te Brunssum.
Gehuwd met Henryk CWIKLICKI, geboren op 17-12-1924 te Bielsko Biala, overleden op 15-02-1990 op 65-jarige leeftijd, zoon van Stanlislaw CWIKLICKI en Kzimira SKSZSZEK. {Hij was ook ooit gehuwd met Elzbieta M. WLODARCZYK.}
   3. Theodora WATERLANDER (zie XII.237).
   4. Marianne WATERLANDER (zie XII.239).

XI.110    Jantje WATERLANDER, geboren te Heerlen, dochter van Jacob Berends WATERLANDER (zie X.30) en Elisabeth GRIEK.
Gehuwd met Wilhelm WOUTERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna Maria Hubertina WOUTERS.
Gehuwd te Spaubeek met Jacob Siegfried MULDERS.

XI.111    Rudolf WATERLANDER, politie te Den Haag, geboren op 27-05-1899 te Katnerberg (Duitsland), zoon van Wytze Berends WATERLANDER (zie X.33) en Jetske OOST.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 24-08-1922 te Haskerland met Jacoba (Coba) BULTMA, 22 jaar oud, geboren op 23-02-1900 te Oudehaske, overleden op 27-01-1951 op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Ymkje Ymes WATERLANDER, geboren op 29-04-1907 te Akkrum, dochter van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT, geen kinderen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jetske WATERLANDER (zie XII.243).
   2. Afke Jacoba Rudolfina WATERLANDER.
Gehuwd met Johannes Abraham VERBEEK.

XI.115    Berber WATERLANDER, geboren te Oosterzee, dochter van Cornelis B. WATERLANDER (zie X.39) en Joukje de JONG.
Gehuwd met Jelle HOEKSTRA, geboren circa 1912, overleden op 11-12-1986 te Joure.
Uit dit huwelijk:

   1. Joukje (Joke) HOEKSTRA (zie XII.247).

XI.116    Lieuwe WATERLANDER, geboren op 13-06-1921 te Oosterzee, overleden op 27-05-1994 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, zoon van Cornelis B. WATERLANDER (zie X.39) en Joukje de JONG.
Gehuwd met Elske HOLWERDA.

Urn op crematorium in Goutum (Fr)

 


Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis (Cor) WATERLANDER (zie XII.248).
   2. drs. Klaas Hendrik WATERLANDER (zie XII.250).

XI.121    Akke WATERLANDER, dochter van Cobus WATERLANDER (zie X.43) en Trijntje KORT.
Gehuwd met Berend de JONG, 24 jaar oud, geboren op 18-12-1918 te Dokkum, overleden op 24-04-2003 te Bolsward op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Ale Ruurd (Ale) de JONG (zie XII.252).
   2. Trijntje Clementine (Tineke) de JONG.
Echtgenoot is Gerard Frederik BEENEN.
Gehuwd (2) met Jan Ale TJALLEMA.

XI.122    Jan VISSCHER, geboren op 23-03-1909, overleden circa 1974, zoon van Jan VISSCHER en Trijntje BOLTJE (zie X.46).
Gehuwd met Hendrika OOST, geboren op 12-10-1912 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:

   1. Henk VISSCHER (zie XII.257).

XI.124    Wieger VISSCHER, geboren op 16-06-1910, overleden op 18-09-1944 te Indrapoera op 34-jarige leeftijd, kwam om het leven toen zijn schip getorpedeerd werd. Zoon van Jan VISSCHER en Trijntje BOLTJE (zie X.46).
Gehuwd met Hiltje van der VEER (zie XI.150).
Uit dit huwelijk:

   1. Jan VISSCHER (zie XII.259).
   2. Beeuwke VISSCHER (zie XII.262).
   3. Wieger VISSCHER.

XI.125    Simon VISSCHER, geboren op 24-11-1913, zoon van Jan VISSCHER en Trijntje BOLTJE (zie X.46).
Gehuwd met Hendrika MOERMAN, geboren op 09-04-1915 te De Wijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Freddy Jan VISSCHER (zie XII.264).
   2. Anneke VISSCHER (zie XII.267).

XI.128    Marijke BOLTJE, geboren op 08-07-1900, overleden op 22-07-1964 op 64-jarige leeftijd, dochter van Jentje BOLTJE (zie X.47) en Trijntje BOERSMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-09-1919 te Sneek met Marten ZIJLSTRA, overleden 1974.
Uit dit huwelijk:

   1. Harmke ZIJLSTRA.
Gehuwd met Wiebe MEIJER, drukker, kinderen: 1 zoon en 1 dochter.
   2. Trijntje ZIJLSTRA.
Gehuwd met Wiebren van den BERG, bakker, geen kinderen.
   3. Jantje ZIJLSTRA.
Gehuwd met Jurrianus van der BOOM, vertegenwoordiger, geboren te USA, 2 dochters.
   4. Jan ZIJLSTRA.
Gehuwd met Corrie ZANDSTRA, 1 dochter.

XI.130    Hiltje BOLTJE, geboren op 23-12-1901, dochter van Jentje BOLTJE (zie X.47) en Trijntje BOERSMA.
Gehuwd met Bonne ZICHTEMA, slager te Nieuwerbrug, geboren op 02-01-1896, overleden op 25-06-1962 op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Ale ZICHTEMA (zie XII.276).
   2. Trijntje ZICHTEMA (zie XII.279).
   3. Jennie ZICHTEMA, geboren op 14-03-1939, overleden op 25-12-1944 op 5-jarige leeftijd.

XI.132    Trijntje BOLTJE, geboren op 12-12-1903, dochter van Jentje BOLTJE (zie X.47) en Trijntje BOERSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1927 met Klaas HIEMSTRA, 28 jaar oud, installateur, geboren op 25-01-1899, overleden op 22-02-1962 op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Geertje HIEMSTRA (zie XII.282).

XI.134    Hiltje DIJKSTRA, geboren op 15-08-1902, overleden op 19-01-1970 op 67-jarige leeftijd, dochter van Gerben DIJKSTRA, binnenvaartschipper, en Grietje BOLTJE (zie X.50).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1929 met Rinze ZOER, 26 jaar oud, geboren op 21-04-1903.
Uit dit huwelijk:

   1. Peter ZOER, geboren te Groendijk.
   2. Sylvia ZOER, geboren te Buren.

XI.136    Kornelischke DIJKSTRA, geboren op 03-01-1904 te Dusseldorf, overleden op 05-06-1990 op 86-jarige leeftijd, dochter van Gerben DIJKSTRA, binnenvaartschipper, en Grietje BOLTJE (zie X.50).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-10-1932 met Otto ZIJLSTRA, 28 jaar oud, boer en fokker Friese stampaarden, geboren op 06-04-1904, overleden op 23-12-1952 op 48-jarige leeftijd, zoon van Mink Ottes ZIJLSTRA en Geertje CUPERUS.
Uit dit huwelijk:

   1. Mink ZIJLSTRA (zie XII.285).
   2. Gerben ZIJLSTRA, geboren op 14-01-1935, overleden op 11-02-1968 op 33-jarige leeftijd.
   3. Sijmen ZIJLSTRA (zie XII.288).

XI.137    Jentje DIJKSTRA, geboren op 08-06-1905, overleden op 02-06-1950 op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerben DIJKSTRA, binnenvaartschipper, en Grietje BOLTJE (zie X.50).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1933 met Yfke ROUKEMA, 24 jaar oud, geboren op 12-02-1909.
Uit dit huwelijk:

   1. Pietje DIJKSTRA.
   2. Grietje DIJKSTRA.
   3. Gerben DIJKSTRA.
Gehuwd met Elske HOEKSTRA.

XI.139    Wieger DIJKSTRA, geboren op 02-07-1906, overleden op 01-10-1975 op 69-jarige leeftijd, zoon van Gerben DIJKSTRA, binnenvaartschipper, en Grietje BOLTJE (zie X.50).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-05-1937 met Geeske van der WERF, 28 jaar oud, geboren op 30-12-1908.
Uit dit huwelijk:

   1. Femmigje DIJKSTRA (zie XII.295).
   2. Gerben DIJKSTRA, geboren op 30-11-1941, overleden op 12-01-1949 op 7-jarige leeftijd.

XI.143    Hilda BOLTJA, geboren te New York (USA), dochter van Jelle Wieger (John) BOLTJE (zie X.53) en Johanna LADEHOFF.
Gehuwd met Daniel KANE, werkzaam bij de politie, 8 kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. Ellen KANE.
   2. Daniel jr. KANE.
   3. Dennis KANE.
   4. Brian KANE.
   5. Joanne KANE.
   6. Patricia KANE.
   7. Terrence KANE.
   8. Maureen KANE.

XI.144    John Wieger BOLTJA, brandweerman, geboren op 04-03-1926 te New York (USA), overleden circa 1986, zoon van Jelle Wieger (John) BOLTJE (zie X.53) en Johanna LADEHOFF.
Gehuwd met Hilda SCHLEGEL, 3 kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. Katrina Johanna BOLTJA RN BSN (zie XII.306).
   2. John Wiegar BOLTJA, gevangenbewaarder (correction officer).
   3. Johanna Katrina BOLTJA (zie XII.309).

XI.146    William (Bill) BOLTJA, werkzaam bij de politie, geboren te New York (USA), zoon van Jelle Wieger (John) BOLTJE (zie X.53) en Johanna LADEHOFF.
Gehuwd met Margaret (Peggy) CHICHESTER, 8 kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. William James BOLTJA (zie XII.310).
   2. Thomas Michael BOLTJA (zie XII.312).
   3. John Patrick BOLTJA, geboren op 12-06-1959, overleden op 31-07-1987 op 28-jarige leeftijd.
   4. Mary Ellen BOLTJA (zie XII.317).
   5. Ann Marie BOLTJA (zie XII.319).
   6. Daniel Francis BOLTJA (zie XII.320).
   7. Peggy Jeanne BOLTJA (zie XII.323).
   8. Stephen Anthony BOLTJA (zie XII.324).

XI.149    Pietje van der VEER, geboren op 01-03-1912 te Sneek, dochter van Jan van der VEER en Beeuwke BOLTJE (zie X.56).
Gehuwd met Wim SOETHOUT, geboren op 25-02-1910, overleden op 19-03-1971 op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hiltje SOETHOUT (zie XII.327).
   2. Cor SOETHOUT (zie XII.328).

XI.150    Hiltje van der VEER, geboren op 20-06-1913 te Sneek, dochter van Jan van der VEER en Beeuwke BOLTJE (zie X.56).
Gehuwd met Wieger VISSCHER (zie XI.124).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XI.124).

XI.151    Anne IJ. WATERLANDER, machinist baggerbedrijf, geboren op 15-01-1894 te Oudehaske, overleden op 16-01-1977 te Noordbergum op 83-jarige leeftijd, zoon van Ynze WATERLANDER (zie X.58) en Nennigje LENOS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1919 te Hennaarderadeel met Trijntje DIJKSTRA, 20 jaar oud, geboren op 03-07-1898 te Oosterend, overleden op 28-11-1975 te Heerenveen op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Sybigje WATERLANDER (zie XII.331).
   2. IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332).

XI.153    Jan WATERLANDER, geboren op 11-07-1895 te Gemeente Haskerland, overleden op 10-06-1964 op 68-jarige leeftijd, zoon van Ynze WATERLANDER (zie X.58) en Nennigje LENOS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1916 te Haskerland met Sijke GROOTHOF, 22 jaar oud, geboren op 05-07-1894, overleden op 26-07-1950 te Alphen aan den Rijn op 56-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Ynze WATERLANDER, geboren op 16-07-1917, overleden op 28-08-1933 te Leeuwarden op 16-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske
   2. Jitze Jan WATERLANDER (zie XII.335).
   3. Nennigje WATERLANDER (zie XII.338).

XI.155    Jacob WATERLANDER, machinist, geboren op 04-12-1896 te Oudehaske, overleden op 07-05-1969 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Ynze WATERLANDER (zie X.58) en Nennigje LENOS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-11-1918 te Haskerland met Jantje SCHOTANUS, 24 jaar oud, geboren op 28-06-1894 te Oudehaske, overleden op 17-10-1979 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Ynze WATERLANDER (zie XII.339).
   2. Auke WATERLANDER (zie XII.341).
   3. Anne WATERLANDER (zie XII.343).

XI.158    Makke WATERLANDER, geboren op 16-11-1898 te Gemeente Haskerland, overleden op 29-07-1984 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, dochter van Ynze WATERLANDER (zie X.58) en Nennigje LENOS.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-10-1917 te Oudehaske met Doede JAARSMA, 19 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 08-02-1898, overleden op 09-03-1968 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.

Graf op Noorder-begraafplaats te Leeuwarden

 


Uit dit huwelijk:

   1. Germen JAARSMA (zie XII.345).
   2. Nennigje JAARSMA (zie XII.348).

XI.159    Hotze WATERLANDER, machinist-baggerwerker, geboren op 15-11-1904 te Oudehaske, overleden op 22-12-1988 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, zoon van Ynze WATERLANDER (zie X.58) en Nennigje LENOS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-12-1926 met Johanna Anna YKEMA, 21 jaar oud, geboren op 24-01-1905, overleden op 11-06-1991 te Appelscha op 86-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Ynze WATERLANDER (zie XII.349).
   2. Baukje WATERLANDER (zie XII.352).
   3. Nennigje (Nennie) WATERLANDER (zie XII.355).

XI.162    Anne Jacobs WATERLANDER, aannemer baggerwerken, geboren circa 1905, overleden op 04-02-1989 te Heerenveen, zoon van Jacob Annes WATERLANDER (zie X.60) en Pietje SYBESMA.
Gehuwd met Anna (Anna) VISSER, geboren circa 1909, overleden op 16-05-1984 te Heerenveen.

Uit de Leeuwarder Courant van 10 december 1955

 


Uit dit huwelijk:

   1. Tjeerd WATERLANDER (zie XII.356).
   2. Pietie WATERLANDER (zie XII.359).
   3. Jaap WATERLANDER (zie XII.360).
   4. Roelie WATERLANDER (zie XII.363).

XI.165    Joukje WATERLANDER, geboren circa 1909, overleden op 20-01-1974 te Heerenveen, dochter van Jacob Annes WATERLANDER (zie X.60) en Pietje SYBESMA.
Gehuwd met Dirk Sixtus Phillipus MUNTENDAM, geboren circa 1903, overleden op 02-04-1987 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. D. MUNTENDAM.
Gehuwd met A. van der LAAN.
   2. P. MUNTENDAM (zie XII.367).
   3. J. MUNTENDAM (zie XII.368).

XI.166    Pier WATERLANDER, aannemer baggerwerken, overleden op 06-02-1980 te Heerenveen, zoon van Jacob Annes WATERLANDER (zie X.60) en Pietje SYBESMA.
Gehuwd op 02-12-1937 te Wolvega met H.G. HUMMEL.
Uit dit huwelijk:

   1. Janneke (Janna) WATERLANDER (zie XII.371).
   2. Jacob (Jaap) WATERLANDER (zie XII.372).

XI.168    Anne WATERLANDER, timmerman, geboren op 14-02-1900 te Oudehaske, overleden op 07-06-1974 te Grouw op 74-jarige leeftijd, zoon van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-08-1921 te Utingeradeel met Anna VEEMAN, 23 jaar oud, geboren op 29-05-1898 te Oldeboorn, overleden op 09-06-1995 te Leeuwarden op 97-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaaske WATERLANDER (zie XII.375).
   2. Wietske WATERLANDER (zie XII.378).

XI.170    Jan WATERLANDER, uitvoerder baggerbedrijf, geboren op 22-08-1902 te Sneek, overleden op 28-12-1975 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, zoon van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd met Antonia Johanna (Toos) van REEN, geboren op 17-08-1909 te Brummen, overleden op 07-07-1975 te Heerenveen op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Tonia (Tony) WATERLANDER (zie XII.380).
   2. Yme WATERLANDER (zie XII.381).

XI.173    Grietje WATERLANDER, geboren op 27-12-1904 te Oudehaske, overleden op 01-12-1979 te Heerenveen op 74-jarige leeftijd, dochter van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd met Ate VEENSTRA, hoofd van een Havo te Emmeloord, geboren circa 1903 te Drogeham, overleden op 31-12-1958 te Emmeloord.
Uit dit huwelijk:

   1. Caspar IJme VEENSTRA, geboren te Bergum.
   2. Martha VEENSTRA.
Gehuwd met Martinus van ‘t RIET.
   3. Wietske VEENSTRA.
Gehuwd met Frank KINGMA.
   4. Marijke VEENSTRA.
Gehuwd met Abraham MAASKANT, geboren te Hilversum.

XI.175    Martzen WATERLANDER, geboren op 27-12-1904 te Oudehaske, overleden op 30-07-1986 te Joure op 81-jarige leeftijd, dochter van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd met Hendrik (Henk) BAKKER, kapper, geboren op 04-05-1900, overleden op 30-10-1944 op 44-jarige leeftijd.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Piet BAKKER (zie XII.390).
   2. Wietske BAKKER (zie XII.393).
   3. Thijs BAKKER (zie XII.395).

XI.178    Swopkje WATERLANDER, geboren op 02-12-1911 te Oudehaske, overleden op 25-03-1999 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd, dochter van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd met Dirk Atze van der BIJL, electrotechnicus, geboren op 26-05-1911, overleden op 14-02-1976 te Oudehaske op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Yme van der BIJL (zie XII.396).
   2. Geale van der BIJL (zie XII.398).
   3. Wietse van der BIJL (zie XII.400).

XI.179    Jacob Ymes WATERLANDER, machine-houtbewerker, geboren op 05-04-1915 te Oudehaske, overleden op 24-08-1998 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Yme WATERLANDER (zie X.62) en Wietske DRIJFHOUT.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-03-1946 met Gezina Frederica STEENSTRA, 29 jaar oud, geboren op 24-06-1916, overleden op 10-12-2007 op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Pieter Sikke WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Wietske WATERLANDER (zie XII.404).
   3. Yme Jacob WATERLANDER (zie XII.405).

XI.182    Anne WATERLANDER, aannemer, geboren op 26-04-1913 te Oudehaske, overleden op 06-06-1950 te Groningen op 37-jarige leeftijd, zoon van Klaas WATERLANDER (zie X.67) en Klasina DIJKSTRA.
Gehuwd 1940 met Catharina (Tiny) van der KNOOP, geboren circa 1913, overleden op 04-09-2004 te Heerenveen, dochter van Willem van der KNOOP en Jantje STELLINGWERF.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske samen met de ouders van Anne

 


Uit dit huwelijk:

   1. Klaas WATERLANDER (zie XII.407).
   2. Jantje WATERLANDER (zie XII.410).

XI.185    Jetske (Jet) WATERLANDER, geboren op 20-11-1917 te Oudehaske, overleden op 07-10-2001 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, dochter van Klaas WATERLANDER (zie X.67) en Klasina DIJKSTRA.
Gehuwd circa 1942 met Jelle van der KNOOP, geboren circa 1914, overleden op 24-09-1975 te Heerenveen, zoon van Willem van der KNOOP en Jantje STELLINGWERF.
Uit dit huwelijk:

   1. Willem van der KNOOP.
Gehuwd met M. BOUMA.
   2. Klazien van der KNOOP, overleden circa 2000.
Gehuwd met Willem O. VENEMA.

XI.187    Geeske WATERLANDER, geboren op 29-03-1903, overleden op 11-12-1976 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.69) en Jantje Piets BAKKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-11-1928 met Anne ZWIER, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 09-02-1902, overleden op 01-10-1973 te Terband op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. levenloos geboren ZWIER, geboren op 16-12-1934 te Heerenveen, overleden op 16-12-1934 te Heerenveen, 0 dagen oud.

XI.189    Grietje WATERLANDER, geboren op 06-08-1904, overleden 02-1993 te Heerenveen, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.69) en Jantje Piets BAKKER.
Gehuwd met Jan BOSMA, overleden op 28-04-1946.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob Jan BOSMA (zie XII.416).

XI.191    Tjettje WATERLANDER, geboren op 12-08-1906, dochter van Jacob WATERLANDER (zie X.69) en Jantje Piets BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Oudehaske met Arend Ynze de BOER, 24 jaar oud, brigadier te Assen, geboren op 10-11-1905 te Nijehaske, overleden op 15-09-1973 te Assen op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Wiebe de BOER.
Gehuwd met OOSTERVEEN.
   2. Jantje de BOER (zie XII.421).
   3. Antje de BOER (zie XII.423).

XI.193    Geesje GOOYER, geboren op 07-08-1910 te Wolvega, ongehuwd. Dochter van Geert GOOYER, rijwielhandelar, en Tjettje WATERLANDER (zie X.72).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:

   1. Geert GOOIER (zie XII.424).

XI.196    Antje Martha GOOYER, geboren te Wolvega, dochter van Geert GOOYER, rijwielhandelar, en Tjettje WATERLANDER (zie X.72).
Gehuwd met Jacob VENEMA, vertegenwoordiger, geboren op 07-05-1916 te Grouw, overleden op 07-09-1972 te Baflo op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Roelof Harm VENEMA, sportleraar.

XI.198    Romkje WATERLANDER, geboren op 30-10-1910 te Zurich, overleden circa 1995, dochter van Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73) en Ruurdtje POSTMA.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-08-1932 met Bernardes GEERLINGS, 20 jaar oud, geboren op 26-01-1912 te Delft, overleden op 14-10-1944 te Rusland op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 20-11-1953 te Den Helder met Frederik van der BREGGEN, 36 jaar oud, geboren op 10-12-1916 te Amsterdam, overleden 2000, meer info op www.gensdata.nl/search/text/breggen.txt.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Johannes (Jan) GEERLINGS (zie XII.427).
   2. Hendrik (Henk) GEERLINGS (zie XII.429).
   3. Ruurdtje Romkje (Ruda) GEERLINGS (zie XII.432).
   4. Geeske (Grace) GEERLINGS (zie XII.434).
   5. Bernardus Mattheus GEERLINGS, geboren 10-1944 te Zurich, overleden op 04-01-1945 te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:

   6. Alexis Bernardus Antonius (Alex) van der BREGGEN, vertegenwoordiger, geboren te Den Helder.
   7. Mirjam Marianne van der BREGGEN, geboren te Den Helder.
Gehuwd te Den Helder met Anthony Jan Daniël BAART, bewaker Militair Bew.korps, geboren te ‘s-Gravenmoer.

Kinderen:

   8. Bernarda Matthea (Berna) WATERLANDER (zie XII.438).

XI.201    Geeske WATERLANDER, eigenaresse van hotel ‘De Steenen Man’ in Zurich, geboren op 05-08-1914, overleden op 07-01-2000 op 85-jarige leeftijd, dochter van Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73) en Ruurdtje POSTMA.
Kind:

   1. Hans WATERLANDER (zie XII.442).

XI.202    Hein WATERLANDER, geboren op 20-01-1917, overleden op 01-06-1995 te Makkum op 78-jarige leeftijd, zoon van Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73) en Ruurdtje POSTMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1944 met Atje BRINKSMA, geboren circa 1918, overleden op 06-05-1993 te Makkum.
Uit dit huwelijk:

   1. Eelkje (Elly) WATERLANDER (zie XII.445).
   2. Hendrik WATERLANDER (zie XII.447).
   3. Ruurdtje (Ruda) WATERLANDER (zie XII.450).

XI.205    Tjettje WATERLANDER, eigenaresse van hotel ‘De Steenen Man’ in Zurich, geboren op 29-06-1918 te Zurich, overleden op 25-01-1990 op 71-jarige leeftijd, dochter van Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73) en Ruurdtje POSTMA.
Gehuwd met Sietze VISSER, lasser, geboren op 22-03-1918, overleden op 16-11-1988 te Zurich op 70-jarige leeftijd, 2 kinderen.
Uit dit huwelijk:

   1. Ruurdje (Ruda) VISSER (zie XII.452).
   2. Hendrik (Henk) VISSER.

XI.207    Roelof (Roel) WATERLANDER, geboren te Zurich, zoon van Hendrik R. WATERLANDER (zie X.73) en Ruurdtje POSTMA.
Gehuwd te Witmarsum met Sijtske (Sijtske) BRAAKSMA, geboren te Haarlemmermeer.
Uit dit huwelijk:

   1. Aagje WATERLANDER (zie XII.455).
   2. Hendrik Roelof (Henk) WATERLANDER (zie XII.456).

XI.210    Gepke WATERLANDER, geboren op 27-02-1914, dochter van Cobus (Cobus) WATERLANDER (zie X.75) en Geertje SCHOLTEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-11-1935 met Jan BOCHOEL, 25 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren op 22-05-1910. {Hij was ook ooit gehuwd met Tiny BOS.}
Uit dit huwelijk:

   1. Gerty BOCHOEL.
Gehuwd met Frans KOFFERBERG, loodgieter.

XI.211    Roelof WATERLANDER, magazijnchef, zoon van Cobus (Cobus) WATERLANDER (zie X.75) en Geertje SCHOLTEN.
Gehuwd met Jitske SNIJDER.
Uit dit huwelijk:

   1. Lida WATERLANDER (zie XII.461).
   2. Henk WATERLANDER, geboren op 02-06-1954, overleden op 27-02-2000 op 45-jarige leeftijd.

XI.214    Geesje WATERLANDER, dochter van Cobus (Cobus) WATERLANDER (zie X.75) en Geertje SCHOLTEN.
Gehuwd op 2-jarige leeftijd op 06-01-1923 met Joop JANSEN, metselaar.
Uit dit huwelijk:

   1. Geertje JANSEN.
   2. Lia JANSEN.

XI.217    Pieter WATERLANDER, metaalbewerker, zoon van Klaas Roelofs WATERLANDER (zie X.77) en Joanna Julia (Julia) BUIJS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-06-1938 met Louise Elisabeth HERP, geboren te Mechelen (België).
Uit dit huwelijk:

   1. Mariëtte WATERLANDER, geboren te Borgerhout.
   2. Juliëtte WATERLANDER, secretaresse, geboren te Antwerpen.
   3. Albert WATERLANDER, metaalbewerker, geboren te Antwerpen.

XI.220    Geesje WATERLANDER, geboren op 12-03-1919 te Wehe Den Hoorn, overleden op 04-04-2000 te Groningen op 81-jarige leeftijd, dochter van Klaas Roelofs WATERLANDER (zie X.77) en Joanna Julia (Julia) BUIJS.
Gehuwd te Groningen met Jan BENNINK, werkzaam in een levensmiddelenbedrijf, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1. Margje (Marjan) BENNINK (zie XII.469).
   2. Jan BENNINK, voorzitter van de directie en CEO van Royal Numico Holdings NV, geboren te Groningen.

Jan Bennink

XI.222    Annie WATERLANDER, dochter van Klaas Roelofs WATERLANDER (zie X.77) en Jo NAGEL.
Gehuwd met J. HUTTER.
Uit dit huwelijk:

   1. Klaas-Jan HUTTER.
   2. Jan-Willem HUTTER.

XI.225    Roelof ten HOEVE, calculator, geboren te Hijkersmilde (Drenthe), zoon van Anne ten HOEVE en Margje WATERLANDER (zie X.81).
Gehuwd met Bouwina Catharina SAAN, geboren op 31-12-1919, overleden op 03-05-1968 te Drachten op 48-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne ten HOEVE, orthodontist te Assen, geboren te Groningen.
Gehuwd met Janet EITSMA, geboren te Drachten.
   2. Mense Jacob ten HOEVE (zie XII.475).
   3. Marga Anne-Maria ten HOEVE, pottenbakster.

XI.239    Jacobus Aloysius (Jaap) van ROON, zoon van Hendrikus Johannes (Jan) van ROON, fabrieksarbeider, en Elisabeth Maria (Bertha) WATERLANDER (zie X.88).
Kinderen:

   1. Johanna van ROON, geboren te Uitgeest.
Gehuwd met Wietse BREMER.
   2. Nicolaas (Nico) van ROON, geboren te Uitgeest.
   3. Bart (Bart) van ROON (zie XII.481).

XI.247    Romkje (Rommie) WATERLANDER, dochter van Geert WATERLANDER (zie X.95) en Renske BOOTSMA.
Gehuwd met Tjerk (Theo) JORNA, geboren circa 1924, overleden op 27-04-1987 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna (Joke) JORNA, geboren te Leeuwarden.
   2. Jeanette Christina (Jeannet) JORNA.
   3. Renie JORNA.
   4. Akkie JORNA.
   5. Johan JORNA.

XI.248    Jouke WATERLANDER, geboren op 07-02-1930, overleden op 06-10-2005 op 75-jarige leeftijd, zoon van Geert WATERLANDER (zie X.95) en Renske BOOTSMA.
Gehuwd met Baukje de JONG, geboren op 01-11-1929, overleden op 27-08-2000 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Geert Jacob (Geert) WATERLANDER (zie XII.488).
   2. Jacob Geert (Jacob) WATERLANDER (zie XII.491).
   3. Hendrikje Renske (Hennie) WATERLANDER (zie XII.494).

XI.251    Hendrik (Henk) WATERLANDER, adjudant van politie, bereden brigade te Den Haag, geboren op 15-06-1920 te Sint Nicolaasga, overleden op 03-02-2006 te Voorburg op 85-jarige leeftijd, zoon van Franke WATERLANDER (zie X.99) en Jinke JEENSMA.
Gehuwd te ‘s-Gravenhage met Klaasje (Klazien) ZANDSTRA, geboren te Scheveningen.
Uit dit huwelijk:

   1. Janke (Anke) WATERLANDER (zie XII.496).
   2. Franke Jan WATERLANDER (zie XII.497).

XI.253    Geert WATERLANDER, geboren op 21-03-1922 te Sint Nicolaasga, overleden op 22-07-2000 te Staveren op 78-jarige leeftijd, zoon van Franke WATERLANDER (zie X.99) en Jinke JEENSMA.
Gehuwd circa 1953 te Doniawerstal met Aukje LEIJENAAR, geboren op 04-10-1922 te Warns, overleden op 08-01-1976 te Stavoren op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Siemkje (Siemke) WATERLANDER (zie XII.500).
   2. Jinke WATERLANDER (zie XII.503).

XI.256    Wim WATERLANDER, geboren op 29-07-1925 te Sint Nicolaasga, overleden op 30-05-2002 te Sint Nicolaasga op 76-jarige leeftijd, zoon van Franke WATERLANDER (zie X.99) en Jinke JEENSMA.
Gehuwd te Doniawerstal met Jeltje SCHIPPERS, geboren te Scharsterbrug.
Uit dit huwelijk:

   1. Grietje WATERLANDER, geboren te Langweer.
Gehuwd te Langweer met Gerhardus (Gerard) SAMPLONIUS, geboren te Sondel.
   2. Franke Jouke WATERLANDER, geboren te Doniawerstal.
Gehuwd te Joure met Corrie POSTMA, geboren te Sneek.
   3. Jinke WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga.
Gehuwd met Willem (Wim) BRUGGEMAN.
   4. Harm (Harmen) WATERLANDER (zie XII.510).
   5. Jouke WATERLANDER (zie XII.512).

XI.259    Romkje WATERLANDER, geboren op 19-07-1928 te Sint Nicolaasga, overleden op 17-11-2014 op 86-jarige leeftijd, dochter van Franke WATERLANDER (zie X.99) en Jinke JEENSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-07-1950 te Langweer met Auke de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 26-09-1925 te Echten, overleden op 19-05-2004 te Joure op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Minne de VRIES, geboren op 15-01-1951 te Idskenhuizen, overleden op 05-09-1967 op 16-jarige leeftijd.
   2. Franke J. (Franke) de VRIES (zie XII.515).
   3. Jan (Jan) de VRIES.
Gehuwd met Jacky JAMLAAY, geboren te Indonesië.
   4. Jenny (Jenny) de VRIES (zie XII.520).

XI.261    Iebeltje Durkje (Iebeltje) WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, dochter van Franke WATERLANDER (zie X.99) en Jinke JEENSMA.
Gehuwd te Langweer met Heimen (Herman) van KOMMER, geboren te Langbroek.
Uit dit huwelijk:

   1. Henk van KOMMER (zie XII.521).
   2. Jinke van KOMMER (zie XII.524).

XI.279    Jacobus Johannes WATERLANDER, geboren te Beverwijk, zoon van Geert WATERLANDER (zie X.110) en Martina (Dien) van ROON.
Gehuwd met Margaretha Maria BROERSEN, geboren te Anna Paulowna.
Uit dit huwelijk:

   1. Wietske Margaretha WATERLANDER, geboren te Alkmaar.
   2. Fleur Martina WATERLANDER, geboren te Alkmaar.

XI.283    Wietske Maria WATERLANDER, geboren te Beverwijk, dochter van Geert WATERLANDER (zie X.110) en Martina (Dien) van ROON.
Gehuwd met Hendrik Cornelis Jozef DULLEMANS, geboren te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Gerardus Hendrikus DULLEMANS, geboren te Beverwijk.

XI.306    Jacobus (Koos) WATERLANDER, schoolmeester/directeur, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd met Marian H. MAENGKOM, geboren te Bogor (Indonesië).

De familie Waterlander op 25-12-2005
bovenste rij v.l.n.r.: Herman, Marco met Dennis, Karen, Janet met Iris,Annelies
middelste rij v.l.n.r.: Koos, Simone, Marian, Ruben, Geert, Anouk
onderste rij v.l.n.r.: Jesse, Martijn, Henk, Willy

 


Uit dit huwelijk:

   1. Wilhelmina Henriëtte (Willy) WATERLANDER (zie XII.529).
   2. Gerhard Jakob (Geert) WATERLANDER (zie XII.530).
   3. Herman André (Herman) WATERLANDER (zie XII.532).
   4. Hendrik Marinus (Henk) WATERLANDER (zie XII.534).

XI.309    Appollonia (Plonie) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd met Hans FOEKEMA, geboren te Blauwhuis.
Uit dit huwelijk:

   1. Rindert Willem (Richard) FOEKEMA, geboren te Blauwhuis.
   2. Wilma Saskia (Wilma) FOEKEMA, geboren te Sneek.

XI.310    Hessel (Hessel) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd (inmiddels gescheiden) met Pietsje ADEMA, geboren te Bolsward.
Uit dit huwelijk:

   1. Hessel WATERLANDER (zie XII.538).
   2. Petra WATERLANDER (zie XII.541).

XI.312    Reinholdus Johannes (Reinhold) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd met Sjoukje FEENSTRA, geboren te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1. Marjolein (Marjolein) WATERLANDER (zie XII.543).
   2. Michel WATERLANDER, geboren op 09-09-1977 te Sneek, overleden op 13-07-1992 te Sint Nicolaasga op 14-jarige leeftijd.

Graf op de alg. begraafplaats in Joure

XI.315    Pauline Pietje (Paula) WATERLANDER, geboren op 10-07-1950 te St. Nicolaasga, overleden op 26-04-2010 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, dochter van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te Doniawerstal met Siep HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Gosse Sijbren HOEKSTRA, geboren te Dokkum.
   2. Wilhelmina Appolonia (Willemien) HOEKSTRA, geboren te Dokkum.

XI.316    Hendrik (Henk) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te Langweer met Catharina Elizabeth Maria (Tineke) STENEKER, geboren te St. Nicolaasga.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria (Marjon) WATERLANDER, geboren te Sneek.
   2. Henriëtte Eleonora (Hetty) WATERLANDER, geboren te Sneek.
   3. Catharina Maria (Carin) WATERLANDER, geboren te Sneek.

XI.321    Marinus Jelle (Rinus) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te Joure met M.J. (Maaike) BANGMA, geboren te Follega.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes Gerhard (Hans) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga.
   2. Jacob Marten (Jorn) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga.

XI.324    Akke Ymkje Ida (Akke) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te St. Nicolaasga met Gerrit HOEKSTRA, geboren te Idskenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1. Heidi HOEKSTRA (zie XII.553).
   2. Richard HOEKSTRA, geboren te Scharsterbrug.

XI.326    Wouter Catharinus (Wouter) WATERLANDER, pastoraal werker, geboren te St. Nicolaasga, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te Heerlen met Dominique Jaqueline Marie (Dominique) AARTS, theoloog, geboren te Mill en St. Hubert.
Uit dit huwelijk:

   1. Niels Jacobus Gerardus (Niels) WATERLANDER, geboren te Nijmegen.

XI.328    Peter Johan (Peter) WATERLANDER, geboren te Sneek, zoon van Gerhard Jacob (Geert) WATERLANDER (zie X.132) en Willemina NIJHOLT.
Gehuwd te Skarsterlan, huwelijk inmiddels ontbonden met Helena Emma (Helma) VERBURG, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Kimberley (Kim) WATERLANDER, geboren te Deventer.
   2. Lisa José (José) WATERLANDER, geboren te Deventer.
   3. Tomas Jesse (Tom) WATERLANDER, geboren te Deventer.

XI.330    Hans WATERLANDER, geboren te Halle (Duitsland), zoon van Johann WATERLANDER (zie X.134) en Frieda Rosa HIRSCHBERGER.
Echtgenote is Anna Maria Lucia ROESINK, geboren te Snikzwaag.
Uit dit huwelijk:

   1. Erwin WATERLANDER (zie XII.559).
   2. Inge WATERLANDER, geboren te Gemeente Doniawerstal.

XI.332    Jacobus Gerardus (Koos) WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, zoon van Johann WATERLANDER (zie X.134) en Frieda Rosa HIRSCHBERGER.
Gehuwd te Wolvega met Maria Jacoba Johanna (Marietje) HOGELING, geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk:

   1. Marjan WATERLANDER.
   2. Marcel Matheus Jacobus Gerardus WATERLANDER (zie XII.563).
   3. Johannes Fransiscus (Johann) WATERLANDER, geboren te Doniawerstal.

XI.335    Fanny WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, dochter van Johann WATERLANDER (zie X.134) en Frieda Rosa HIRSCHBERGER.
Gehuwd met Meindert Hendrik van der ZEE, geboren circa 1952, overleden op 08-05-1995 te Drachten.
Uit dit huwelijk:

   1. Laura van der ZEE.
   2. Helma van der ZEE.
   3. Irma van der ZEE.
   4. Linda van der ZEE.

XI.336    Peter YNTEMA, zoon van Wouter YNTEMA en Catrine Josefina (Tine) WATERLANDER (zie X.137).
Gehuwd met Janneke.
Uit dit huwelijk:

   1. Wouter YNTEMA.
   2. Sjouke YNTEMA.
   3. Tineke YNTEMA.

XII.4    Ytje GRIEK, geboren op 09-01-1904 te Joure, dochter van Jan GRIEK, koperslager te Den Haag, en Saakje WATERLANDER (zie XI.4).
Gehuwd (1) met T. ZUIDERWIJK.
Gehuwd (2) met Jan v.d. ZWAN, bakker te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Saakje ZUIDERWIJK.
   2. Marietje Helena ZUIDERWIJK.

XII.7    Elisabeth GRIEK, geboren op 25-02-1908, dochter van Jan GRIEK, koperslager te Den Haag, en Saakje WATERLANDER (zie XI.4).
Gehuwd met Sietze de VRIES, bakker.
Uit dit huwelijk:

   1. Sietze de VRIES.
   2. Jan de VRIES.
   3. Alie de VRIES.
   4. Jacob de VRIES.
   5. Saakje de VRIES.

XII.9    Saakje GRIEK, geboren op 29-07-1910 te Joure, overleden op 23-08-1976 op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan GRIEK, koperslager te Den Haag, en Saakje WATERLANDER (zie XI.4).
Gehuwd met Jaap v.d. ZEE, begrafenisondernemer.
Uit dit huwelijk:

   1. Saakje v.d. ZEE (zie XIII.9).
   2. Klaaske v.d. ZEE (zie XIII.11).
   3. Elisabeth v.d. ZEE (zie XIII.13).

XII.10    Sjouke MEIJER, magazijnbediende, geboren op 22-09-1912 te Leeuwarden, zoon van Tjeerd J. (Tjeerd) MEIJER, fabrieksarbeider, en Neeltje WATERLANDER (zie XI.6).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-06-1937 met Stijntje ter HORST.
Uit dit huwelijk:

   1. Joukje MEIJER, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met Bertus KAMP, groentenboer, geboren te Steenwijk, geen kinderen.
   2. Tjeerd MEIJER (zie XIII.16).
   3. Neeltje MEIJER (zie XIII.19).
   4. Jacob MEIJER.

XII.12    Jacob MEIJER, verwarmingsmonteur, geboren op 09-04-1915 te Leeuwarden, zoon van Tjeerd J. (Tjeerd) MEIJER, fabrieksarbeider, en Neeltje WATERLANDER (zie XI.6).
Gehuwd met Grietje ELZINGA.
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje MEIJER (zie XIII.22).

XII.15    Saakje MEIJER, geboren te Leeuwarden, dochter van Tjeerd J. (Tjeerd) MEIJER, fabrieksarbeider, en Neeltje WATERLANDER (zie XI.6).
Gehuwd met Gerrit BOUWER, technicus bij PTT.
Uit dit huwelijk:

   1. Neeltje BROUWER (zie XIII.24).
   2. Rinske BROUWER (zie XIII.26).
   3. Jeltje BROUWER.

XII.17    Sipkje WATERLANDER, geboren te Joure, dochter van Jan WATERLANDER (zie XI.7) en Meintje HAANSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-06-1938 te Den Haag met Willem van de GRIEND, 28 jaar oud, geboren op 26-04-1910 te Maasdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Meintje van de GRIEND, geboren te Joure.
Gehuwd met Wouter v.d. HOF, geboren op 02-06-1907 te Apeldoorn.
   2. Cornelia van de GRIEND, geboren te Den Haag.
Gehuwd met Joseph Marie van den BASSELAAR, geboren te Den Haag.
   3. Sipkje van de GRIEND, geboren te Den Haag.
Gehuwd met Corstiaan BRON, geboren te Den Haag.
   4. Herma van de GRIEND, geboren te Den Haag.
Gehuwd te Voorburg met Herman MULLER, geboren te Voorburg.

XII.20    Jacob WATERLANDER, zoon van Jan WATERLANDER (zie XI.7) en Meintje HAANSTRA.
Gehuwd met Anna WANINGE.
Uit dit huwelijk:

   1. Harmina (Hermien) WATERLANDER (zie XIII.37).
   2. Jan WATERLANDER (zie XIII.38).
   3. Meintje WATERLANDER, lid van de provinciale staten van Flevoland, geboren te Joure.

Meintje Waterlander

Gehuwd met L. JONKER.

   4. Trijntje WATERLANDER (zie XIII.43).

XII.22    Fokke van der SCHAAF, geboren op 24-11-1910 te Oldeboorn, overleden op 13-01-1990 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, zoon van Teije van der SCHAAF en Roeltje van den BERG (zie XI.11).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-09-1947 met Wobbina (Bien) DRENTH, 25 jaar oud, geboren op 21-08-1922, overleden op 26-04-1977 te Roden op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Teye Fokke (Theo) van der SCHAAF.
   2. Jacobje (Coby) van der SCHAAF (zie XIII.46).

XII.25    Grietje van der SCHAAF, geboren op 01-09-1913 te Gersloot, dochter van Teije van der SCHAAF en Roeltje van den BERG (zie XI.11).
Gehuwd te Opsterland met Bonne BLOM.
Uit dit huwelijk:

   1. BLOM.

XII.29    Baukje van der SCHAAF, geboren te Tijnje, dochter van Teije van der SCHAAF en Roeltje van den BERG (zie XI.11).
Gehuwd met Douwe de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1. Aukje Roelfje de VRIES (zie XIII.49).
   2. Thije Nanne de VRIES.

XII.30    Jacob van der SCHAAF, geboren te Terwispel, zoon van Teije van der SCHAAF en Roeltje van den BERG (zie XI.11).
Gehuwd te Utingeradeel met Neeltje den ADEL, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Roelofje Lidia (Roelie) van der SCHAAF (zie XIII.52).
   2. Teije Hendrik van der SCHAAF, geboren te Tijnje.
   3. Jacob Bouke van der SCHAAF, geboren te Dronrijp.

XII.32    Wiebe HOOGEVEEN, geboren op 26-12-1912, zoon van Uilke HOOGEVEEN en Grietje Jacobs van den BERG (zie XI.13).
Gehuwd met Bregtje van EIJK, geboren op 22-02-1911.
Uit dit huwelijk:

   1. Uilke HOOGEVEEN (zie XIII.55).
   2. Tjerk HOOGEVEEN (zie XIII.57).
   3. Grieta HOOGEVEEN (zie XIII.60).

XII.34    Jacob van den BERG, zoon van Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14) en Margriet OORD.
Gehuwd met Jantje de JAGER.
Uit dit huwelijk:

   1. Maaike Yke van den BERG.
   2. Piet Haarm van den BERG.

XII.37    Jantje van den BERG, dochter van Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14) en Margriet OORD.
Gehuwd met Andries de GROOT.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan de GROOT, autospuiter, geboren te Drachten.
   2. Margriet de GROOT (zie XIII.65).
   3. Pieter de GROOT, medewerker PTT, geboren te Nijbeets.
Gehuwd met Joukje KLIJNSTRA.
   4. Jeenke de GROOT (zie XIII.69).
   5. Aafje de GROOT.
Gehuwd met Watze Hielke JEENSMA, bakkersknecht, geboren te Veenhoop.
   6. Harm de GROOT, fabrieksarbeider.
   7. Gerard de GROOT, kelner.
   8. Jennie de GROOT, gezinsverzorgster.
   9. Thijmen de GROOT.
   10. Elisabeth de GROOT.
   11. Klaasje de GROOT (zie XIII.78).
   12. Anja de GROOT (zie XIII.81).

XII.38    Hendrik van den BERG, zoon van Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14) en Margriet OORD.
Gehuwd met Martha F. van HOUTEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Harm van den BERG (zie XIII.82).
   2. Sytze van den BERG, geboren te Drachten.
   3. Jantje Margriet van den BERG, geboren te Drachten.
   4. Margriet Jantje van den BERG, geboren te Nij Beets.
   5. Anneke van den BERG, geboren te Drachten.
   6. Marjan Hendrike van den BERG, geboren te Nij Beets.

XII.41    Jenny van den BERG, dochter van Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14) en Margriet OORD.
Gehuwd met Berend DAM, geboren op 28-06-1927, overleden op 20-04-1999 te Donkerbroek op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Margriet DAM.
   2. Sipkje DAM.
   3. Gepke Sietske DAM.
   4. Jitze DAM.
   5. Jan DAM.
   6. Jeanette DAM.

XII.42    Klaas van den BERG, geboren op 15-06-1930 te Nij Beets, overleden op 25-05-1997 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd, zoon van Harm Jacobs van den BERG (zie XI.14) en Margriet OORD.
Gehuwd met Koopje (Cobi) JANSMA, geboren te Lippenhuizen, uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:

   1. Harm van den BERG, geboren op 22-02-1952 te Drachten, overleden op 25-02-1999 op 47-jarige leeftijd.
   2. Albert van den BERG (zie XIII.96).
   3. Jacob van den BERG (zie XIII.98).
   4. Renze van den BERG (zie XIII.101).
   5. Piet van den BERG (zie XIII.103).
   6. Nanne van den BERG, geboren op 12-10-1961 te Tijnje, overleden op 16-03-1980 op 18-jarige leeftijd.
   7. Grietzen van den BERG (zie XIII.106).
   8. Hans (Hans) van den BERG (zie XIII.108).

XII.45    Hendrik BAKKER, zoon van Hendrik BAKKER en Hiltje van den BERG (zie XI.20).
Gehuwd met Ethel Florence MONTGOMERY.
Uit dit huwelijk:

   1. Linda Mae BAKKER.
   2. Sharon Hilda BAKKER.
   3. Debra Paulette BAKKER.
   4. Janice Bonnie BAKKER.
   5. Dennis Henry BAKKER.

XII.48    Anna BAKKER, dochter van Hendrik BAKKER en Hiltje van den BERG (zie XI.20).
Gehuwd met William WOUDRICH WIEDRICH, geboren op 03-05-1914.
Uit dit huwelijk:

   1. Georgia Caivle WOUDRICH WIEDRICH (zie XIII.116).

XII.51    Fokke BOUMA, baggerwerker Haule, zoon van Riekske BOUMA, arbeider te Terwispel, en Grietje Annes van den BERG (zie XI.22).
Gehuwd met Rinske JELSMA, geboren te Haule.
Uit dit huwelijk:

   1. Riekele BOUMA.
   2. Sietze BOUMA, geboren te Terwispel.
   3. Anne BOUMA.
   4. Brugt BOUMA.

XII.53    Anne BOUMA, melkrijder, zoon van Riekske BOUMA, arbeider te Terwispel, en Grietje Annes van den BERG (zie XI.22).
Gehuwd met Sjoeke de BOS, geboren te Langezwaag.
Uit dit huwelijk:

   1. Froukje BOUMA (zie XIII.122).
   2. Grietje BOUMA.
   3. Atje BOUMA.

XII.60    Hendrikje van den BERG, geboren op 30-03-1915, dochter van Hendrik Jacobus van den BERG (zie XI.23) en Anna IDSERDA.
Gehuwd met I. de JONG, geboren op 11-11-1915.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan Hendrik de JONG (zie XIII.125).
   2. Anna de JONG (zie XIII.128).

XII.62    Joukje van den BERG, dochter van Hendrik Jacobus van den BERG (zie XI.23) en Anna IDSERDA.
Gehuwd met Jan PASMAN, geboren op 29-08-1911.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna PASMAN.
   2. Akke POSTMA (zie XIII.131).

XII.64    Johanna van den BERG, dochter van Hendrik Jacobus van den BERG (zie XI.23) en Anna IDSERDA.
Gehuwd met Jouke BOERSMA, geboren op 05-03-1914.
Uit dit huwelijk:

   1. Doede BOERSMA.

XII.66    Jacoba van den BERG, geboren op 06-10-1921, overleden op 01-07-1970 op 48-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jacobus van den BERG (zie XI.23) en Anna IDSERDA.
Gehuwd met Jente NAUTA, overleden op 01-07-1970.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna NAUTA (zie XIII.134).
   2. Gerrit Henk NAUTA.

XII.67    Jacobus Kerst van den BERG, geboren te Terwispel, zoon van Kerst van den BERG (zie XI.25) en Geertje HOEN.
Gehuwd met Imkje BOSMA, geboren te Haulerwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Kerst van den BERG, geboren te Leeuwarden.
   2. Gooitzen van den BERG, geboren te Heerenveen.

XII.69    Klaas Kerst van den BERG, geboren te Terwispel, zoon van Kerst van den BERG (zie XI.25) en Geertje HOEN.
Gehuwd met Harmke Jantje OPPERS, geboren te Elsloo.
Uit dit huwelijk:

   1. Kerst van den BERG, geboren te De Knijpe.
   2. Rinske van den BERG (zie XIII.140).

XII.71    Jouke van den BERG, zoon van Kerst van den BERG (zie XI.25) en Geertje HOEN.
Gehuwd met Sietske van den BERG.
Uit dit huwelijk:

   1. Geertje van den BERG.
   2. Joh. van den BERG.

XII.75    Jacobus Uilke van den BERG, chef bankwerker, zoon van Uilke van den BERG (zie XI.27) en Roelfje BOSGA.
Gehuwd met Jitske de BOER.
Uit dit huwelijk:

   1. Uilke van den BERG.
   2. Bart van den BERG.

XII.78    Tjitske van den BERG, dochter van Gerrit van den BERG (zie XI.29) en Tjitske de BOER.
Gehuwd met Hendrik de JONG, typograaf.
Uit dit huwelijk:

   1. Dorothea Tjitske de JONG.
   2. Gerard Galt de JONG.

XII.87    Margje HOEKSTRA, geboren op 27-06-1931, overleden op 26-05-1955 op 23-jarige leeftijd, dochter van Jouert HOEKSTRA en Feikje de VRIES (zie XI.36).
Gehuwd met Elias KRANS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan KRANS.
   2. Feikje KRANS.
   3. Geeske KRANS.
   4. Joukje KRANS.

XII.89    Joukje HOEKSTRA, dochter van Jouert HOEKSTRA en Feikje de VRIES (zie XI.36).
Gehuwd met Willem BIJKER.
Uit dit huwelijk:

   1. Feikje BIJKER (zie XIII.152).

XII.90    Hans HOEKSTRA, zoon van Jouert HOEKSTRA en Feikje de VRIES (zie XI.36).
Gehuwd met Pietje MEIERHOF, 23 jaar oud, geboren op 18-12-1935, overleden op 07-08-1971 op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Jouert HOEKSTRA.
   2. Trijntje HOEKSTRA.
   3. Hendrik Engbert HOEKSTRA.

XII.94    Trijntje HOEKSTRA, dochter van Jouert HOEKSTRA en Feikje de VRIES (zie XI.36).
Gehuwd met Jurrit MEIJERHOF.
Uit dit huwelijk:

   1. Jouert MEIJERHOF.
   2. Feikje MEIJERHOF.
   3. Trijntje MEIJERHOF.
   4. Lokke MEIJERHOF.
   5. Margje MEIJERHOF.

XII.95    Hans de VRIES, werktuigbouwkundige, geboren te Terwispel, zoon van Hans de VRIES (zie XI.39) en Hendrikje DALSTRA.
Gehuwd met Jeltje BETHLEHEM.
Uit dit huwelijk:

   1. Hans de VRIES.
   2. Maria de VRIES.

XII.98    Tjaltje Margje de VRIES, dochter van Hans de VRIES (zie XI.39) en Hendrikje DALSTRA.
Gehuwd met Evert Hendrik STOELWINDER.
Uit dit huwelijk:

   1. Minne STOELWINDER.
   2. Hans STOELWINDER.
   3. Hendrik Jitse STOELWINDER.

XII.99    Gjalt de VRIES, zoon van Hans de VRIES (zie XI.39) en Hendrikje DALSTRA.
Gehuwd met Anneke STOELWINDER.
Uit dit huwelijk:

   1. Minne de VRIES.
   2. Hans de VRIES.
   3. Hendrikje de VRIES.

XII.102    Catharina Cornelia de VRIES, dochter van Hendrik de VRIES (zie XI.41) en Anneke DIJKSTRA.
Gehuwd met Tjeerd de JONG.
Uit dit huwelijk:

   1. Berthold Alexander de JONG.
   2. Taco Peter de JONG.

XII.103    Hans de VRIES, zoon van Hendrik de VRIES (zie XI.41) en Anneke DIJKSTRA.
Gehuwd met Elizabeth Catharina SILVIUS.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik Jan de VRIES.
   2. Elizabeth de VRIES.

XII.106    Margaretha FERWERDA, dochter van Roelof FERWERDA, bakker, en Trijntje de VRIES (zie XI.44).
Gehuwd met Wietze v.d. LAAN, ijzerhandelaar te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Hans v.d. LAAN.
Gehuwd met Roelie LANDSTRA.
   2. Catharina v.d. LAAN (zie XIII.176).
   3. Frank v.d. LAAN.
   4. Wilma v.d. LAAN.

XII.109    Hans FERWERDA, zoon van Roelof FERWERDA, bakker, en Trijntje de VRIES (zie XI.44).
Gehuwd met Jannie v.d. KLEIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. Richard FERWERDA.

XII.112    Maike Margje FERWERDA, dochter van Roelof FERWERDA, bakker, en Trijntje de VRIES (zie XI.44).
Gehuwd met Fred BOS.
Uit dit huwelijk:

   1. Rein BOS.

XII.113    Kornelis (Kees) WATERLANDER, timmerman, geboren op 14-06-1930 te Oudehaske, overleden op 19-09-2008 te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, zoon van Klaas WATERLANDER (zie XI.45) en Trijntje BOONSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1955 met Rinske ELZINGA, 20 jaar oud, geboren op 17-11-1935 te Rottum, overleden op 15-06-2005 te Joure op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacob ELZINGA en Aukje Jans KROES.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Klaas WATERLANDER (zie XIII.181).
   2. Jacob (Jackie) WATERLANDER (zie XIII.183).
   3. Rudi (Rudi) WATERLANDER (zie XIII.185).

XII.116    Hiltje WATERLANDER, geboren te Oudehaske, dochter van Klaas WATERLANDER (zie XI.45) en Trijntje BOONSTRA.
Gehuwd met Siemen Cathrinus (Siemen) WOUDSTRA, muziekinstrumentenmaker, geboren te Oranjewoud.
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje (Tineke) WOUDSTRA (zie XIII.188).
   2. Arendje (Attie) WOUDSTRA (zie XIII.190).

XII.117    Klaas SCHOTANUS, veeverzorger, geboren te Nijemander? Zoon van Jan SCHOTANUS, veeverzorger, en Janke WATERLANDER (zie XI.50).
Gehuwd met Klaske YTSMA, geboren te Surhuisterveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan SCHOTANUS.
   2. Antje SCHOTANUS.
   3. Janke SCHOTANUS, geboren te Beetsterzwaag.

XII.119    Kornelis SCHOTANUS, geboren te Heidenskip, zoon van Jan SCHOTANUS, veeverzorger, en Janke WATERLANDER (zie XI.50).
Gehuwd met Hendrika BAKKE, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Catharina SCHOTANUS, geboren te Sneek.
   2. Jan SCHOTANUS.

XII.121    Yke SCHOTANUS, geboren te Heidenskip, zoon van Jan SCHOTANUS, veeverzorger, en Janke WATERLANDER (zie XI.50).
Gehuwd met Adella van HOUWENHOVE, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Francoise SCHOTANUS.
   2. Jan Pieter SCHOTANUS.
   3. Elisabeth SCHOTANUS.

XII.124    Kornelieke (Corrie) NIEUWENHUIS, geboren te Amsterdam, dochter van Klaas NIEUWENHUIS, bakker, en Ietje WATERLANDER (zie XI.52).
Gehuwd te Amsterdam met Andries MENDEL, monteur, geboren te Blesdijke.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik MENDEL, medewerker bij de PTT, geboren te Amsterdam.
   2. Ietje Yvonne MENDEL, secretaresse, geboren te Amsterdam.
   3. Marianna Ingrid MENDEL, geboren te Amsterdam.

XII.127    Kornelis (Kees) NIEUWENHUIS, schilder, geboren te Amsterdam, zoon van Klaas NIEUWENHUIS, bakker, en Ietje WATERLANDER (zie XI.52).
Gehuwd te Amsterdam met Hennie v.d. POL, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Anita NIEUWENHUIS, geboren te Amsterdam.
   2. Ronald NIEUWENHUIS, geboren te Amsterdam.

XII.129    Jannes NIEUWENHUIS, geboren op 29-07-1938 te Amsterdam, overleden 1995 te Drachtstercompagnie, zoon van Klaas NIEUWENHUIS, bakker, en Ietje WATERLANDER (zie XI.52).
Gehuwd te Amsterdam met Geesje (Gea) DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Jolanda Jantina NIEUWENHUIS, geboren te Amsterdam.
   2. Erik Eduard NIEUWENHUIS, geboren te Doorn.

XII.131    Rinze (Rinus) NIEUWENHUIS, laborant bij de bloedtransfusiedienst, geboren te Amsterdam, zoon van Klaas NIEUWENHUIS, bakker, en Ietje WATERLANDER (zie XI.52).
Gehuwd te Amsterdam met Klasina van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Arjan NIEUWENHUIS.

XII.134    Renske T. WATERLANDER, geboren te Semaran (Indonesië), dochter van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XI.53) en C.S. (Corrie) SOEKIMAN.
Gehuwd met Hielke T. VEENSTRA, electriciën, geboren te Nieuweschoot.
Uit dit huwelijk:

   1. Cornelia Sophia (Corina) VEENSTRA.
   2. Petranella Andrea Carolina (Petra) VEENSTRA.
   3. Anita Christina Gerda (Anita) VEENSTRA.

XII.136    T.C. (Minie) WATERLANDER, dochter van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XI.53) en C.S. (Corrie) SOEKIMAN.
Gehuwd met J. van der WAL.
Uit dit huwelijk:

   1. Colinda van der WAL.
   2. Angelina van der WAL.
   3. Toeminah van der WAL.
   4. Sjadina van der WAL.

XII.139    S.C. WATERLANDER, dochter van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XI.53) en C.S. (Corrie) SOEKIMAN.
Gehuwd met H. ELSINGA.
Uit dit huwelijk:

   1. Jessica Cornelia Johanna (Jessica) ELSINGA, geboren te Weststellingwerf.
   2. Chris ELSINGA.
   3. Dave ELSINGA.

XII.142    Jacob WATERLANDER, geboren te Chicago, zoon van Evert WATERLANDER (zie XI.59) en Angeline (Lena of Lina) HEMPENIUS.
Gehuwd met Ruth EBBENS, geboren te Evergreen Park.
Uit dit huwelijk:

   1. Donald Edward WATERLANDER, geboren te Evergreen Park.
   2. Janice Christina WATERLANDER.
   3. Randall WATERLANDER.
   4. Michael Jack WATERLANDER.
   5. John Andrew WATERLANDER.
   6. Gerald Lee WATERLANDER, geboren te Oaklawn (USA).
   7. Edward Donald WATERLANDER, geboren op 29-09-1968, overleden op 05-07-1997 op 28-jarige leeftijd.
   8. David Scott WATERLANDER.

XII.145    Martha WATERLANDER, verpleegkundige, geboren te Decatur, Michigan (USA), dochter van Evert WATERLANDER (zie XI.59) en Angeline (Lena of Lina) HEMPENIUS.
Gehuwd met Robert Floyd TEISEN, melkman, geboren te Detroit.
Uit dit huwelijk:

   1. Martha Annet TEISEN (zie XIII.226).
   2. Leah Marie TEISEN.
   3. Barbara Janet TEISEN.
   4. Carolyn Janet TEISEN.
   5. Janet Kay TEISEN, geboren op 05-07-1964, overleden 02-2010.

XII.148    Samuel WATERLANDER, machinist, geboren te Decator, zoon van Evert WATERLANDER (zie XI.59) en Angeline (Lena of Lina) HEMPENIUS.
Gehuwd met Carol Ann SCHELLENBARGER.
Uit dit huwelijk:

   1. Scott WATERLANDER, geboren te St. Joseph.

XII.152    Elma Jean WATERLANDER, onderwijzeres, geboren te Kalamazoo, dochter van Yme (Elmer) WATERLANDER (zie XI.61) en Tijtje (Tina) HARMENS.
Gehuwd met Douglas Eugene JAMES, geboren te Namaimo.
Uit dit huwelijk:

   1. Kathleen Ann JAMES, geboren te Nanaimo.
   2. Colleen Ann JAMES, geboren te Nanaimo.

XII.153    Jack Truman WATERLANDER, luchtvaartengineer, geboren te Kalamazoo, zoon van Yme (Elmer) WATERLANDER (zie XI.61) en Tijtje (Tina) HARMENS.
Gehuwd te Charleston met Grace Carol SCHAAP, geboren te Comstock, dochter van Henry SCHAAP en Dena SLAGER.
Uit dit huwelijk:

   1. Kenneth J. WATERLANDER (zie XIII.234).
   2. Ronald J. WATERLANDER (zie XIII.236).
   3. Steven J. (Steve) WATERLANDER (zie XIII.238).

XII.156    Hermina Martha PENNING, verpleegkundige, geboren te Decator, dochter van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Paul TAMELING, drukker.
Uit dit huwelijk:

   1. Susan Lynn TAMELING, geboren te Kalamazoo.
   2. Steven Paul TAMELING.
   3. Sharon Martha TAMELING.
   4. Scott Robert TAMELING.

XII.157    Jacob PENNING, staalfabriekwerker, geboren te Decator, zoon van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Darlene CONKLIN, geboren te Benton Harbour.
Uit dit huwelijk:

   1. Terry Allan PENNING.
   2. Cory Jack PENNING.
   3. Julia Darlena PENNING.
   4. Rodney Mark PENNING.

XII.160    Joan Esther PENNING, geboren te Lawrence, dochter van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Virgil CRANDALL, fabriekwerker.
Uit dit huwelijk:

   1. Kevin Henry CRANDALL.
   2. Jill Lucilla CRANDALL.

XII.162    Marjorie Jessie PENNING, geboren te Decator, dochter van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Carl Edward DEPHOUSE, muziekleraar, geboren te Muskeger.
Uit dit huwelijk:

   1. Calvin Edward DEPHOUSE, geboren te Holland.
   2. Jeffrey Alan DEPHOUSE.
   3. Eric Jon DEPHOUSE.

XII.164    Jean May PENNING, geboren te Lawrence, dochter van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Frank Roy OWEN, staalfabriekwerker, geboren te Decator.
Uit dit huwelijk:

   1. Kimberley Jean OWEN, geboren te Kalamazoo.

XII.166    Esther Veronica PENNING, geboren te Tacoma, dochter van Henry PENNING, landbouwer, en Esther WATERLANDER (zie XI.64).
Gehuwd met Frank III THOMPSON, arbeider, geboren te San Antonio.
Uit dit huwelijk:

   1. Nathalie THOMPSON, geboren te Tacoma.
   2. Frank C. IV THOMPSON, geboren te Kalamazoo.

XII.167    Jacob R. WATERLANDER, treinuitzender, geboren op 23-02-1940 te Decator (USA), overleden op 09-06-1999 te Kalamazoo, Michigan (USA) op 59-jarige leeftijd, zoon van Gerrit (Geert) WATERLANDER (zie XI.67) en Esther Veronica LANTERO.
Gehuwd met Joan Catherine RANDALL, geboren te Bay City.
Uit dit huwelijk:

   1. Gerritt Kenneth WATERLANDER, geboren te Kalamazoo (USA).
Gehuwd.
   2. Maria Kay WATERLANDER, geboren te Battle Creek (USA).
Gehuwd met Ray DENHOF.
   3. Angelo Keith WATERLANDER, geboren te Battle Creek, Michigan (USA).

XII.170    Mary E. WATERLANDER, geboren te Decator (USA), dochter van Gerrit (Geert) WATERLANDER (zie XI.67) en Esther Veronica LANTERO.
Gehuwd met Albert ATSMA, vrachtwagenchauffeur, geboren te Andijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Jeffrey ATSMA, geboren te St. Joseph (USA).
   2. Rhonda Lynn ATSMA, geboren te Kalamazoo (USA).
   3. Julie Ann ATSMA.
   4. Ronald Lee ATSMA.

XII.172    Margie M. WATERLANDER, geboren te Decator (USA), dochter van Gerrit (Geert) WATERLANDER (zie XI.67) en Esther Veronica LANTERO.
Gehuwd met Gary JOHNSON, gebouwwerker, geboren te Roosevelt (USA).
Uit dit huwelijk:

   1. Kurt Gunder JOHNSON (zie XIII.264).
   2. Shelli Rai JOHNSON (zie XIII.267).
   3. Angela Diromira (Angela) JOHNSON (zie XIII.269).

XII.173    Yke ATSMA, leraar te Leeuwarden, zoon van Wytze (Wietze) ATSMA, brugwachter Nederlandse Spoorwegen, en Ymkje WATERLANDER (zie XI.74).
Gehuwd met Baukje (Baukje) HOOGSTINS, geboren te Blessum.
Uit dit huwelijk:

   1. Jantje ATSMA.
   2. Ymkje ATSMA.
   3. Romkje ATSMA.
   4. Theodora ATSMA.
   5. Wietze Romke ATSMA.
   6. Romke Jacob ATSMA.

XII.175    Anne Wietze ATSMA, adm. beamte OBF, geboren te Nijehaske, zoon van Wytze (Wietze) ATSMA, brugwachter Nederlandse Spoorwegen, en Ymkje WATERLANDER (zie XI.74).
Gehuwd met Trijntje PIEK, geboren te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Wijtze Jacob ATSMA.
   2. Antje Ymkje ATSMA.

XII.177    Anne (Anne) WATERLANDER, politiebrigadier, geboren te Oudehaske, zoon van Evert Christiaan WATERLANDER (zie XI.76) en Ypkjen de BOS.
Gehuwd met Antje ROLLEMA, geboren te Heerenveen.

Anne en Antje op 29-1-1958

 


Uit dit huwelijk:

   1. Margaretha (Margreet) WATERLANDER, geboren te Zwolle.
   2. Christiaan Evert (Chris) WATERLANDER (zie XIII.279).
   3. Yvonne Iepkjen (Yvonne) WATERLANDER (zie XIII.282).

XII.179    Jan (Jan) WATERLANDER, directeur, geboren te Oudehaske, zoon van Evert Christiaan WATERLANDER (zie XI.76) en Ypkjen de BOS.
Gehuwd (1) te Joure met Clara Elisabeth (Claire) van der MEER, apothekersassistente, geboren te Zwolle, dochter van Otto Arnold (Otto) van der MEER, notaris, en Cornelia Sentina (Corrie) de LANGEN.

Jan en Claire op 29-1-1958
Evert, Corine met Rob en Otto 1967 Otto, Rob, Evert en Corine 1978 Otto, Corine, Evert Rob 2005

 

{Zij is later gehuwd te Dronten met Pieter Klaas (Piet) HOLTHUIS, 64 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-09-1918 te Weiwerd, overleden op 28-11-1997 te Emmeloord op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-12-1997 te Lelystad.}

Claire en Piet op 8-9-1983 Claire en Piet met de kinderen en kleinkinderen van Claire in 1994

 


Gehuwd (2) te Budapest (Hongarije) met Jolanda Eva Maria (Joli) TÖRÖK, tolk/vertaalster, geboren te Budapest (Hongarije).

Joli en Jan in 1986

 


Uit het eerste huwelijk:

   1. Cornelia Sentina (Corine) WATERLANDER (zie XIII.284).
   2. Evert Christiaan (Evert) WATERLANDER (zie XIII.285).
   3. Otto Arnold (Otto) WATERLANDER (zie XIII.288).
   4. Michiel Robert (Rob) WATERLANDER MSc, Contract en Service Manager ICT, geboren te Apeldoorn.
Partner is Mariska Maria Joanna (Mariska) de RIJKE, directiesecretaresse, geboren te Hilversum, dochter van Cornelis Leendert (Kees) de RIJKE en Alberta (Bep) de RIJKE (GEBOREN KUIPER).

Rob & Mariska 1988 Rob & Mariska 2004 Rob & Mariska 2005

Uit het tweede huwelijk:

   5. Krisztina Melinda (Kriszti) WATERLANDER (zie XIII.293).

XII.184    Ieke TALMAN, geboren te Terband, dochter van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Henk RIENSTRA, bedrijfsleider, geboren te Akkrum.
Uit dit huwelijk:

   1. Carla RIENSTRA.
   2. Ronald RIENSTRA.

XII.186    Bonny TALMAN, geboren te Terband, dochter van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Dik KALKSMA, administrateur, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Robert KALKSMA.
   2. Mirjam KALKSMA.
   3. Eduard KALKSMA.

XII.188    Janke TALMAN, dochter van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Sipke VISSER, hoefverzorger, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan VISSER, geboren te Heerenveen.
   2. Wilhelmina (Willy) VISSER, geboren te Heerenveen.
   3. Sytze VISSER, geboren te Heerenveen.

XII.189    Simon TALMAN, uitvoerder, geboren te Terband, zoon van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Clarissa KALKSMA, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Rosalina TALMAN, geboren te Joure.
   2. Sietse TALMAN.

XII.192    Ymkje (Iemie) TALMAN, geboren te Nieuwerbrug, dochter van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Broer de JONG, geboren te Johannesga.
Uit dit huwelijk:

   1. Sieberen (Siebren) de JONG, geboren te St. Johannesga.
   2. Sytze (Sietse) de JONG, geboren te St. Johannesga.

XII.194    Johanna (Hanny) TALMAN, geboren te Heerenveen, dochter van Sijtze TALMAN, hulpkantonnier, en Wilhelmina (Mina) WATERLANDER (zie XI.79).
Gehuwd met Klaas FLAPPER, timmerman, geboren te Heeg.
Uit dit huwelijk:

   1. Wilhelmina (Helga) FLAPPER.
   2. Tecla FLAPPER.
   3. Age FLAPPER.

XII.196    Anne WATERLANDER, zoon van Kerst WATERLANDER (zie XI.81) en Zwaantje SOETING.
Gehuwd met Finne DIJKSTRA, geboren te Munninkeburen.
Uit dit huwelijk:

   1. Kerst WATERLANDER (zie XIII.309).
   2. Jacob Gerben WATERLANDER (zie XIII.311).
   3. Zwaantje WATERLANDER (zie XIII.314).

XII.198    Sikko WATERLANDER, kantoorbediende, zoon van Kerst WATERLANDER (zie XI.81) en Zwaantje SOETING.
Gehuwd met Lubertha Geertruida DUIVEN, geboren te Steenwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Meintje Hendrika Frederika WATERLANDER (zie XIII.316).
   2. Kerst (Christiaan) WATERLANDER (zie XIII.317).

XII.200    Ike WATERLANDER, verzekeringen, zoon van Kerst WATERLANDER (zie XI.81) en Zwaantje SOETING.
Gehuwd met Elizabeth VISSER, geboren te Snikzwaag (Haskerland).
Uit dit huwelijk:

   1. Kerst WATERLANDER, bank en verzekeringen, geboren te Woudenberg.
Gehuwd te Las Vegas (USA) met Ellen Renate MIEDEMA, geboren te Scherpenzeel.
   2. Henk Wilco Iêke WATERLANDER, geboren te Woudenberg.

XII.202    Hille WATERLANDER, werkzaam bij Kuindersma Assurantiën te Joure, geboren op 05-11-1943 te Joure, overleden op 04-10-1995 te Zwolle op 51-jarige leeftijd, zoon van Kerst WATERLANDER (zie XI.81) en Zwaantje SOETING.
Gehuwd met Maria (Ria) KEIZER, geboren te Steenwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Kerst WATERLANDER, geboren te Sneek.

XII.204    Anne WATERLANDER, boekhouder Hollandia fabriek, geboren te Oudehaske, zoon van Klaas WATERLANDER (zie XI.83) en Martzen (Matte) LAP.
Gehuwd met Hittje (Hitsje) van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Janke (Janny) WATERLANDER (zie XIII.324).
   2. Klaas WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   3. Hotze Gerrit (Gerrit) WATERLANDER (zie XIII.326).

XII.207    Grietje WATERLANDER, administratief medewerker, dochter van Klaas WATERLANDER (zie XI.83) en Martzen (Matte) LAP.
Gehuwd met Johannes van der MEULEN, zoon van Johan van der MEULEN, botenbouwer, en Getsje.
Uit dit huwelijk:

   1. Johan van der MEULEN.
   2. Martin Hugo van der MEULEN, geboren te Heerenveen.

XII.208    Robert Peter BORGMAN, zoon van Andrew BORGMAN en Janke (Jannie) de JONG (zie XI.88).
Gehuwd met Nancy NEUHAUS.
Uit dit huwelijk:

   1. Craig Jan BORGMAN.
   2. Steven Robert BORGMAN.
   3. Mark Wayne BORGMAN.

XII.211    Elaine Jessie BORGMAN, dochter van Andrew BORGMAN en Janke (Jannie) de JONG (zie XI.88).
Gehuwd met Loran Arnold LEEPER.
Uit dit huwelijk:

   1. Susan Elaine LEEPER.
   2. Cheryl Lynn LEEPER.
   3. Loraine Ann LEEPER.
   4. James Arnold LEEPER.

XII.212    Andrew Young BORGMAN, zoon van Andrew BORGMAN en Janke (Jannie) de JONG (zie XI.88).
Gehuwd met Marguerite.
Uit dit huwelijk:

   1. Kathryn Ann BORGMAN.
   2. Anne Marie BORGMAN.

XII.215    Barbara Ann BOELKENS, dochter van Curtis BOELKENS en Klaske (Clara) de JONG (zie XI.93).
Gehuwd met Donald L. LEININGER.
Uit dit huwelijk:

   1. David Jeffrey LEININGER.
   2. William Curtis LEININGER.

XII.220    Johannes Wilhelmus CAMMINGA, metselaar, geboren te Joure, zoon van Ellert CAMMINGA en Harmke WATERLANDER (zie XI.95).
Gehuwd te Grevenbicht met E.H. In ‘t PANHUIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob CAMMINGA.
   2. Wilhelm CAMMINGA.

XII.224    Berendje CAMMINGA, geboren te Joure, dochter van Ellert CAMMINGA en Harmke WATERLANDER (zie XI.95).
Gehuwd met J.A. OONK.
Uit dit huwelijk:

   1. Rikie OONK.
   2. Jacob OONK.

XII.225    Johannes Josephus (Jan) WATERLANDER, geboren te Heerlen, zoon van Harmke WATERLANDER (zie XI.95).
Gehuwd met J.C. (José) ZWAKHALEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Jacoba (Merie) WATERLANDER (zie XIII.346).
   2. Johannes Josephus Herman (Hans) WATERLANDER (zie XIII.347).
   3. Josephine Bernadine WATERLANDER (zie XIII.350).

XII.227    Jozefus Wilhelm (Sjef) WATERLANDER, betonijzervlechter, geboren op 29-12-1938 te Nieuwenhagen, overleden op 19-11-2002 te Sittard-Geleen op 63-jarige leeftijd, zoon van Harmke WATERLANDER (zie XI.95).
Gehuwd (1) te Sittard, gescheiden te Sittard van Hermina Louisa MAASSEN, chauffeuse, geboren te Brunssum, dochter van Edmund Adam MAASSEN en Helena MEEUWISSEN. {Zij was ook ooit gehuwd met Hubertus Gerardus Servatius NICOLAES.}
Gehuwd (2) met Marie Rosalie Josephine VAESSEN.
Gehuwd (3) met Eleonora van AUBEL.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Johanna Petronella Helena (Hélène) WATERLANDER (zie XIII.352).

XII.231    Johannes (Jan) WATERLANDER, geboren op 15-11-1931 te Brunssum, overleden op 21-06-1985 te Maastricht op 53-jarige leeftijd, zoon van Jacobus WATERLANDER (zie XI.98) en Mechelina Adriana DIJKMANS.
Gehuwd (1) met Femmy Nezina BISSCHOP, geboren op 10-04-1932 te Brunssum, overleden op 15-02-1995 te Hoogeveen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Rosemarie HôLLER.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacobus Johannes (Jaap) WATERLANDER.
   2. Hendrika Emma (Erika) WATERLANDER.
   3. Michiel Adriaan (Mischa) WATERLANDER (zie XIII.355).
   4. Goossen Willem (Goos) WATERLANDER, geboren te Zeist.
Gehuwd met Joke Johanna Andrea (Joke) SCHAAFSMA.

XII.237    Theodora WATERLANDER, geboren te Brunssum, dochter van Jacobus WATERLANDER (zie XI.98) en Mechelina Adriana DIJKMANS.
Gehuwd met BLEZER.
Uit dit huwelijk:

   1. Mechelina Frederica Monique (Monique) BLEZER.
   2. Josepha Johanna Nathalie (Nathalie) BLEZER.
Gehuwd met Mario van HOEFLAKEN.

XII.239    Marianne WATERLANDER, geboren te Brunssum, dochter van Jacobus WATERLANDER (zie XI.98) en Mechelina Adriana DIJKMANS.
Gehuwd met Sjaak de HEIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. Bianca de HEIJ (zie XIII.363).
   2. Chelina de HEIJ (zie XIII.365).
   3. Karin de HEIJ (zie XIII.366).

XII.243    Jetske WATERLANDER, in 1956 geemigreerd naar Canada. Dochter van Rudolf WATERLANDER (zie XI.111) en Jacoba (Coba) BULTMA.
Gehuwd met Gerrit MAK.
Uit dit huwelijk:

   1. Gerrit MAK, sinds 1956 woonachtig in Canada.
Gehuwd met Carol BROUWERS, geboren te Canada.
   2. Rudolf (Rudy) MAK.
   3. Patricia MAK, geboren te Canada.
   4. Ronald Maurice MAK, geboren te Canada.

XII.247    Joukje (Joke) HOEKSTRA, dochter van Jelle HOEKSTRA en Berber WATERLANDER (zie XI.115).
Gehuwd met S. BIJLSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Bettina Hantzen BIJLSMA.
   2. Douwe Jelle BIJLSMA.

XII.248    Cornelis (Cor) WATERLANDER, gemeentesecretaris van de gemeente Aalten, zoon van Lieuwe WATERLANDER (zie XI.116) en Elske HOLWERDA.
Gehuwd te Leeuwarden met Martha (Matty) LOONSTRA, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Willemine Elzeline (Wilma) WATERLANDER, studente gezondheidswetenschappen, geboren te Sneek.

Wilma Waterlander
   2. Elske WATERLANDER, studente Geschiedenis, geboren te Sneek.
   3. Lieuwe WATERLANDER, geboren te Menaldum.

XII.250    Drs. Klaas Hendrik WATERLANDER, zoon van Lieuwe WATERLANDER (zie XI.116) en Elske HOLWERDA.
Gehuwd te Terkaple met A.S. (Agnes) van der WAALS.
Uit dit huwelijk:

   1. Daniël Cornelis (Daan) WATERLANDER, geboren te Sneek.

XII.252    Ale Ruurd (Ale) de JONG, zoon van Berend de JONG en Akke WATERLANDER (zie XI.121).
Gehuwd met Aleida (Alida) MULDER.
Uit dit huwelijk:

   1. Bert Jan de JONG.
   2. Esther Anna de JONG.

XII.257    Henk VISSCHER, zoon van Jan VISSCHER (zie XI.122) en Hendrika OOST.
Gehuwd met Ria van VUGHT.
Uit dit huwelijk:

   1. Martijn VISSCHER.

XII.259    Jan VISSCHER, zoon van Wieger VISSCHER (zie XI.124) en Hiltje van der VEER (zie XI.150).
Gehuwd met Erna VENEKAMP.
Uit dit huwelijk:

   1. Marco Eduard VISSCHER.
   2. Bart Edeo VISSCHER.
   3. Joyce Marlene VISSCHER.

XII.262    Beeuwke VISSCHER, dochter van Wieger VISSCHER (zie XI.124) en Hiltje van der VEER (zie XI.150).
Gehuwd met Jan SLOESTERWIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. Lorenzo Eduard SLOESTERWIJ.

XII.264    Freddy Jan VISSCHER, zoon van Simon VISSCHER (zie XI.125) en Hendrika MOERMAN.
Gehuwd met Hendrika SCHOEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Ellis Brigitta VISSCHER.
   2. Iwan VISSCHER.

XII.267    Anneke VISSCHER, dochter van Simon VISSCHER (zie XI.125) en Hendrika MOERMAN.
Gehuwd met Cornelis PORTASSE.
Uit dit huwelijk:

   1. Michel PORTASSE.

XII.276    Ale ZICHTEMA, geboren op 15-07-1924, overleden op 05-08-2002 te Zwijndrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Bonne ZICHTEMA, slager te Nieuwerbrug, en Hiltje BOLTJE (zie XI.130).
Partner is Tine BOSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Bonne Yntze Haye ZICHTEMA.
   2. Jentje Trijntje Hiltje ZICHTEMA.
   3. Trijntje Hiltje Anna ZICHTEMA.
   4. Hiltje Minke Renny (Hilda) ZICHTEMA.

XII.279    Trijntje ZICHTEMA, geboren op 26-06-1930, overleden op 10-03-2002 op 71-jarige leeftijd, dochter van Bonne ZICHTEMA, slager te Nieuwerbrug, en Hiltje BOLTJE (zie XI.130).
Gehuwd met Kornelis (Kees) SMINK, geboren te Brabant.
Uit dit huwelijk:

   1. Hilda (Hillie) SMINK.
   2. Jenneke SMINK (zie XIII.394).

XII.282    Geertje HIEMSTRA, dochter van Klaas HIEMSTRA, installateur, en Trijntje BOLTJE (zie XI.132).
Gehuwd met Silvester JORNA.
Uit dit huwelijk:

   1. Paul JORNA.

XII.285    Mink ZIJLSTRA, zoon van Otto ZIJLSTRA, boer en fokker Friese stampaarden, en Kornelischke DIJKSTRA (zie XI.136).
Gehuwd met Idske JELLEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Idske Elisabeth (Elly) ZIJLSTRA.
   2. Otto ZIJLSTRA.
   3. Sijmen ZIJLSTRA.

XII.288    Sijmen ZIJLSTRA, hoofd psychiatrische afdeling Wolfheze, geboren te Hieslum, zoon van Otto ZIJLSTRA, boer en fokker Friese stampaarden, en Kornelischke DIJKSTRA (zie XI.136).
Gehuwd te IJlst met Jinke STIENSTRA, geboren te IJlst, dochter van Eite STIENSTRA en Lijsbeth CANRINUS.
Uit dit huwelijk:

   1. Astrid Elisabeth Kornelia ZIJLSTRA (zie XIII.399).
   2. Gustaaf Gerben Otto (Guus) ZIJLSTRA (zie XIII.400).
   3. Heidi Anica ZIJLSTRA, geboren te Wolfheze.

XII.295    Femmigje DIJKSTRA, dochter van Wieger DIJKSTRA (zie XI.139) en Geeske van der WERF.
Gehuwd met Fokke van BRUG.
Uit dit huwelijk:

   1. Geesje van BRUG.
   2. Eddie van BRUG.
   3. Wieger van BRUG.

XII.306    Katrina Johanna BOLTJA RN BSN, verpleegkundige (registered nurse), dochter van John Wieger BOLTJA (zie XI.144) en Hilda SCHLEGEL.
Gehuwd met Steven J. BARTZ.
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna Hilda BOLTJA-BARTZ.

XII.309    Johanna Katrina BOLTJA, dochter van John Wieger BOLTJA (zie XI.144) en Hilda SCHLEGEL.
Gehuwd met Thomas J. REALE.
Uit dit huwelijk:

   1. John Thomas (John) REALE, militair in US Army.
Gehuwd te Wurzburg (Duitsland) met Ursula HAUCK.
   2. Thomas James (Thomas) REALE, metselaar (mason).
   3. Michael Robert (Michael) REALE.

XII.310    William James BOLTJA, zoon van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Joanne MOSCA.
Uit dit huwelijk:

   1. Maggie BOLTJA.
   2. Alyson BOLTJA.
   3. Chelsea BOLTJA.

XII.312    Thomas Michael BOLTJA, zoon van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd (1) met Sue ANDERSON.
Gehuwd (2) met Vicki MARRINER.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Derek BOLTJA.

Uit het tweede huwelijk:

   2. Casie BOLTJA.
   3. Ashley BOLTJA.
   4. Nikki BOLTJA.

XII.317    Mary Ellen BOLTJA, dochter van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Charles BARTZ.
Uit dit huwelijk:

   1. Charles BARTZ.
   2. Lauren BARTZ.

XII.319    Ann Marie BOLTJA, dochter van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Stephen MULLADY.
Uit dit huwelijk:

   1. Erin MULLADY.
   2. Bridget MULLADY.
   3. Stephen MULLADY.
   4. Caitlin MULLADY.

XII.320    Daniel Francis BOLTJA, zoon van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Kerry O’BRIEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Sarah BOLTJA.
   2. Ellie BOLTJA.
   3. Daniel BOLTJA.

XII.323    Peggy Jeanne BOLTJA, dochter van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Christopher KOLLMEIER.
Uit dit huwelijk:

   1. Meaghan KOLLMEIER.
   2. Matthew KOLLMEIER.

XII.324    Stephen Anthony BOLTJA, zoon van William (Bill) BOLTJA (zie XI.146) en Margaret (Peggy) CHICHESTER.
Gehuwd met Dr. Margaret COLLINS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jack COLLINS.
   2. Margaret Lucille BOLTJA.

XII.327    Hiltje SOETHOUT, dochter van Wim SOETHOUT en Pietje van der VEER (zie XI.149).
Gehuwd met Joop VERMEULEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Linda VERMEULEN.
   2. Diana VERMEULEN.

XII.328    Cor SOETHOUT, zoon van Wim SOETHOUT en Pietje van der VEER (zie XI.149).
Gehuwd met Joke DIJKENS.
Uit dit huwelijk:

   1. Antoine Willaum Bertram SOETHOUT.

XII.331    Sybigje WATERLANDER, geboren op 29-05-1920 te Hollum, overleden op 26-10-2002 op 82-jarige leeftijd, dochter van Anne IJ. WATERLANDER (zie XI.151) en Trijntje DIJKSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-10-1942 te Heerenveen met Abel BOOIJ, 25 jaar oud, geboren op 03-06-1917 te Nijeholtwolda, overleden op 13-12-1981 te Heerenveen op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes (Johan) BOOIJ (zie XIII.434).
   2. Trijntje (Tineke) BOOIJ (zie XIII.437).
   3. Hylco André (Hylco) BOOIJ (zie XIII.438).

XII.332    IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER, geboren op 06-10-1922 te Weidem, overleden op 11-06-1993 te Heerenveen op 70-jarige leeftijd, zoon van Anne IJ. WATERLANDER (zie XI.151) en Trijntje DIJKSTRA.
Gehuwd te Joure met Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA, geboren te Oudehaske.

Graf op de begraafplaats te Oudehaske

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER (zie XIII.441).
   2. Renske Aaltje (Renny) WATERLANDER (zie XIII.445).
   3. Trijntje Sybregje (Tineke) WATERLANDER (zie XIII.447).
   4. Marianne (Marianne) WATERLANDER (zie XIII.449).
   5. Sylia (Sylia) WATERLANDER (zie XIII.451).

XII.335    Jitze Jan WATERLANDER, machinist van een baggerbedrijf, later conciërge op een school, geboren te Hallum, zoon van Jan WATERLANDER (zie XI.153) en Sijke GROOTHOF.
Gehuwd te Genemuiden met Janna BEKENDAM, werkzaam in een verzorgingsflat, geboren te Genemuiden.

Leeuwarder Courant van 26 maart 2008

 


Uit dit huwelijk:

   1. Gerrie WATERLANDER, geboren te ‘s-Gravenzande.
Gehuwd met Hendrik (Henk) BOSMA, geboren te Katlijk.
   2. Sijke (Sia) WATERLANDER (zie XIII.455).
   3. Jan WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met Klaske.

XII.338    Nennigje WATERLANDER, dochter van Jan WATERLANDER (zie XI.153) en Sijke GROOTHOF.
Gehuwd met Jan SIPMA, parlevinker, geboren op 28-09-1918, overleden op 09-04-1979 te Lemmer op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes SIPMA (zie XIII.458).
   2. Sylvia SIPMA (zie XIII.461).

XII.339    Ynze WATERLANDER, machinist, geboren te Oudehaske, zoon van Jacob WATERLANDER (zie XI.155) en Jantje SCHOTANUS.
Gehuwd met Jeltje VOS, geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk:

   1. Robbie (Rob) WATERLANDER (zie XIII.462).
   2. Yvonne WATERLANDER, bankemployee, geboren te Den Haag.
Gehuwd met Rob CORNELISSE, EDP-auditor, samenwonend.

XII.341    Auke WATERLANDER, rijwielhandelaar te Amsterdam, geboren op 06-05-1928 te Oudehaske, overleden op 26-12-1984 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie XI.155) en Jantje SCHOTANUS.
Gehuwd met Gretha KOOPMAN, geboren te Wolvega.

Van links naar rechts: Gretha Koopmans en Auke Waterlander met hun vrienden Hilbert Reinders en Anneke Hofstee

 


Uit dit huwelijk:

   1. Jacob (Jaap) WATERLANDER (zie XIII.467).
   2. Vroukje (Vroukje) WATERLANDER (zie XIII.470).
   3. Janny WATERLANDER (zie XIII.472).

XII.343    Anne WATERLANDER, tekenaar/constructeur, geboren op 13-08-1930 te Oudehaske, overleden op 14-04-2003 op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob WATERLANDER (zie XI.155) en Jantje SCHOTANUS.
Gehuwd met Henderika VOS, geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk:

   1. Ynze Jacob WATERLANDER (zie XIII.473).
   2. Kees WATERLANDER, geboren te Papendrecht.
Partner is Tineke ZOMER, geboren te Utrecht.

XII.345    Germen JAARSMA, chef offsetdrukkerij bij Joh. Enschede te Haarlem, geboren te Oudehaske, zoon van Doede JAARSMA, kantoorbediende, en Makke WATERLANDER (zie XI.158).
Gehuwd te Haarlem met Judeka PEN, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:

   1. Germen JAARSMA, fabrieksarbeider, geboren te Haarlem.

XII.348    Nennigje JAARSMA, geboren te Balk, dochter van Doede JAARSMA, kantoorbediende, en Makke WATERLANDER (zie XI.158).
Gehuwd met Willem de JONG, boekhouder, geboren te Sint Annaparochie.
Uit dit huwelijk:

   1. Anke de JONG, verpleegkundige, geboren te Sliedrecht.
Gehuwd te Zwolle met Pieter Yde VISSER, opzichter tekenaar waterleidingbedrijf Zwolle.
   2. Doede Germen Willem de JONG, sergeant bij de Kon. Marine te Den Helder, geboren te Sliedrecht.
Gehuwd te Arnhem met Petronella Catharina Maria SINTERDINCK, kantoorbediende, geboren te Schaarsbergen.
   3. Makke de JONG, verpleegkundige, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dokkum met Robert Joh. TITALEPTA, installatiemonteur bij Douwe Egberts te Joure, geboren te Palembank (Indonesië).
   4. Gerrian de JONG, verkoopster, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dokkum met Hendrik Anne OLIVIER, kelner bij Postiljon Nulde-Putten, geboren te Holwerd.
   5. Gerrit Age de JONG, inrichtingskok te Dokkum, geboren te Dokkum.
   6. Germen de JONG, chef winkelbediende bij Vivo te Dokkum, geboren te Dokkum.

XII.349    Ynze WATERLANDER, geboren op 06-12-1927, overleden op 02-09-2005 te Heerenveen op 77-jarige leeftijd, zoon van Hotze WATERLANDER (zie XI.159) en Johanna Anna YKEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1951 met Aeltsje (Aaltje) de JONG, 24 jaar oud, geboren op 18-06-1926 te Beneden Knijpe, overleden op 26-03-2006 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Hotze (Hotze) WATERLANDER (zie XIII.488).
   2. Lipkje (Lipkje) WATERLANDER (zie XIII.491).

XII.352    Baukje WATERLANDER, geboren te Sint Annaparochie, dochter van Hotze WATERLANDER (zie XI.159) en Johanna Anna YKEMA.
Gehuwd (1) met Dirk MINKEMA, 33 jaar oud, veehouder te Oudehaske, geboren op 19-09-1917, overleden op 28-10-1970 te Oudehaske op 53-jarige leeftijd.

Graf op begraafplaats in Boven Knijpe

 


Gehuwd (2) te Hemrik met Jan DEKKER.
Uit het eerste huwelijk:

   1. levenloos kind MINKEMA, geboren op 17-04-1953, overleden op 17-04-1953, 0 dagen oud.
   2. Siebe (Siebe) MINKEMA (zie XIII.493).
   3. Hotze (Hotze) MINKEMA (zie XIII.495).
   4. Johanna Anna (Hanneke) MINKEMA (zie XIII.498).

XII.355    Nennigje (Nennie) WATERLANDER, geboren te Steenwijkerwold, dochter van Hotze WATERLANDER (zie XI.159) en Johanna Anna YKEMA.
Gehuwd met Harm LUINENBURG, rijksambtenaar te Veenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1. Bernard Albert (Bert) LUINENBURG (zie XIII.499).
   2. Hotze Johan (Otto) LUINENBURG (zie XIII.501).
   3. Klaske Johanna Anna (Jolanda) LUINENBURG, geboren te Ooststellingwerf.

XII.356    Tjeerd WATERLANDER, geboren op 04-02-1938 te Oudehaske, overleden op 06-11-2008 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie XI.162) en Anna (Anna) VISSER.
Gehuwd te Leeuwarden met Sientje HOFMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.
   2. Kim WATERLANDER.
   3. Karsten WATERLANDER.

XII.359    Pietie WATERLANDER, dochter van Anne Jacobs WATERLANDER (zie XI.162) en Anna (Anna) VISSER.
Gehuwd met Tjitse J. v.d. ZEE.
Uit dit huwelijk:

   1. Anneke v.d. ZEE.
   2. Jaring v.d. ZEE.
   3. Ida v.d. ZEE.
   4. Anne v.d. ZEE.

XII.360    Jaap WATERLANDER, zoon van Anne Jacobs WATERLANDER (zie XI.162) en Anna (Anna) VISSER.
Gehuwd met Froukje M. HUISMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne Jacob WATERLANDER.
   2. Meint WATERLANDER.
   3. Tjeerd WATERLANDER.
   4. Marco WATERLANDER.
   5. Annet WATERLANDER.

XII.363    Roelie WATERLANDER, dochter van Anne Jacobs WATERLANDER (zie XI.162) en Anna (Anna) VISSER.
Gehuwd met Rudy Th. de LEEUW.
Uit dit huwelijk:

   1. Roelof de LEEUW, geboren te Heerenveen.
   2. Anne de LEEUW.
   3. Johan de LEEUW.

XII.367    P. MUNTENDAM, dochter van Dirk Sixtus Phillipus MUNTENDAM en Joukje WATERLANDER (zie XI.165).
Gehuwd met J. VOGELZANG.
Uit dit huwelijk:

   1. Jolanda VOGELZANG.
   2. Ellen VOGELZANG.

XII.368    J. MUNTENDAM, zoon van Dirk Sixtus Phillipus MUNTENDAM en Joukje WATERLANDER (zie XI.165).
Gehuwd met L. van SIJTSEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Dirk Jan MUNTENDAM.

XII.371    Janneke (Janna) WATERLANDER, dochter van Pier WATERLANDER (zie XI.166) en H.G. HUMMEL.
Gehuwd met Cees MAK.
Uit dit huwelijk:

   1. Caroline MAK (zie XIII.523).
   2. Marcel MAK.
Gehuwd met Nathalie TOBIN.

XII.372    Jacob (Jaap) WATERLANDER, projectleider bij Koop Tjuchem BV, geboren op 26-06-1943 te Heerenveen, overleden op 22-07-1997 te Heerenveen op 54-jarige leeftijd, zoon van Pier WATERLANDER (zie XI.166) en H.G. HUMMEL.
Gehuwd met M.J. (Marjan) OTTER.
Uit dit huwelijk:

   1. Peter WATERLANDER.
   2. Manfred WATERLANDER.

XII.375    Klaaske WATERLANDER, geboren op 15-01-1922 te Akkrum, overleden op 23-11-2003 te Veenwouden op 81-jarige leeftijd, dochter van Anne WATERLANDER (zie XI.168) en Anna VEEMAN.
Gehuwd (1) met Jacob PASVEER, 1e klas besteller PTT, geboren op 25-08-1919 te Akkrum, overleden op 17-06-1964 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met H.T. FABER.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Tjalke Anne (Tjalke) PASVEER (zie XIII.528).
   2. Anne Jacob (Anne) PASVEER (zie XIII.530).

XII.378    Wietske WATERLANDER, geboren te Akkrum, dochter van Anne WATERLANDER (zie XI.168) en Anna VEEMAN.
Gehuwd met Albert PIEPER, 26 jaar oud, concierge aan een Mulo te Arnhem, geboren op 23-08-1926 te Putten, overleden voor 1995.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna Hendrika (Anneke) PIEPER, geboren te Putten.
   2. Tjalke PIEPER.
   3. Anne PIEPER.

XII.380    Tonia (Tony) WATERLANDER, geboren te Burgwerd? Dochter van Jan WATERLANDER (zie XI.170) en Antonia Johanna (Toos) van REEN.
Gehuwd met Sjoerd van der VEEN, 1e ambtenaar Spoorwegen.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan van der VEEN, geboren te Meppel.
   2. Anne (Annet) van der VEEN, geboren te Meppel.
   3. Yolanda van der VEEN (zie XIII.538).

XII.381    Yme WATERLANDER, monteur bij Douwe Egberts te Joure, geboren te Uitwellinga, zoon van Jan WATERLANDER (zie XI.170) en Antonia Johanna (Toos) van REEN.
Gehuwd met Hepie ROSKAM.
Uit dit huwelijk:

   1. Marcel WATERLANDER, geboren te Joure.
   2. Silvia WATERLANDER, geboren op 24-12-1974 te Joure, overleden op 11-11-1997 te Joure op 22-jarige leeftijd.

XII.390    Piet BAKKER, zoon van Hendrik (Henk) BAKKER, kapper, en Martzen WATERLANDER (zie XI.175).
Gehuwd met Franka KOK.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan BAKKER.
   2. Martzen BAKKER.
   3. Hendrik BAKKER.

XII.393    Wietske BAKKER, dochter van Hendrik (Henk) BAKKER, kapper, en Martzen WATERLANDER (zie XI.175).
Gehuwd met Gerrit v.d. HEIDE.
Uit dit huwelijk:

   1. Marian v.d. HEIDE.
   2. Catharina v.d. HEIDE.

XII.395    Thijs BAKKER, dochter van Hendrik (Henk) BAKKER, kapper, en Martzen WATERLANDER (zie XI.175).
Gehuwd met H. AARDEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Harry AARDEMA.
   2. Marco AARDEMA.

XII.396    Yme van der BIJL, regeringsfunctionaris, zoon van Dirk Atze van der BIJL, electrotechnicus, en Swopkje WATERLANDER (zie XI.178).
Gehuwd met Hendrika (Henny) v.d. WEIJ, telefoniste.
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna van der BIJL.
   2. Ido van der BIJL.

XII.398    Geale van der BIJL, administrateur, zoon van Dirk Atze van der BIJL, electrotechnicus, en Swopkje WATERLANDER (zie XI.178).
Gehuwd met Annie KLAZEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Albertien van der BIJL.
   2. Dirk Atze van der BIJL.
   3. Simone van der BIJL.

XII.400    Wietse van der BIJL, projectleider, zoon van Dirk Atze van der BIJL, electrotechnicus, en Swopkje WATERLANDER (zie XI.178).
Gehuwd met Gatske HUITEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Anneke van der BIJL.
   2. Dirk Jelle van der BIJL.

XII.404    Wietske WATERLANDER, geboren te Heerenveen, dochter van Jacob Ymes WATERLANDER (zie XI.179) en Gezina Frederica STEENSTRA.
Gehuwd te Arnhem met Antonius Gerardus (Ton) BARTELS.
Uit dit huwelijk:

   1. Ingrid BARTELS, geboren te Oosterbeek.
   2. René BARTELS, geboren te Arnhem.

XII.405    Yme Jacob WATERLANDER, gemeente-ambtenaar, geboren te Heerenveen, zoon van Jacob Ymes WATERLANDER (zie XI.179) en Gezina Frederica STEENSTRA.
Gehuwd met Maria Johannes (Marja) NANNE, geboren te Schoorl.
Uit dit huwelijk:

   1. Jelmer Nanne WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Ellen WATERLANDER, geboren te Heerenveen.

XII.407    Klaas WATERLANDER, geboren op 20-03-1942 te Heerenveen, overleden op 03-11-2007 te Apeldoorn op 65-jarige leeftijd, zoon van Anne WATERLANDER (zie XI.182) en Catharina (Tiny) van der KNOOP.
Gehuwd met Attje T. (Attie) de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1. Anno WATERLANDER (zie XIII.559).
   2. Abel WATERLANDER.
Gehuwd met Carry.

XII.410    Jantje WATERLANDER, dochter van Anne WATERLANDER (zie XI.182) en Catharina (Tiny) van der KNOOP.
Gehuwd met D. de VRIEZE.
Uit dit huwelijk:

   1. Nienke de VRIEZE.

XII.416    Jacob Jan BOSMA, zoon van Jan BOSMA en Grietje WATERLANDER (zie XI.189).
Gehuwd met Dina HERKEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Jan BOSMA.
   2. Rinke BOSMA.

XII.421    Jantje de BOER, dochter van Arend Ynze de BOER, brigadier te Assen, en Tjettje WATERLANDER (zie XI.191).
Gehuwd met Gerhard ROTTEVEEL.
Uit dit huwelijk:

   1. Riet ROTTEVEEL.
   2. Arend ROTTEVEEL.
   3. Yvonne ROTTEVEEL.

XII.423    Antje de BOER, dochter van Arend Ynze de BOER, brigadier te Assen, en Tjettje WATERLANDER (zie XI.191).
Gehuwd met Piet van der KNAAP.
Uit dit huwelijk:

   1. Jettie van der KNAAP.
   2. Roelien van der KNAAP.

XII.424    Geert GOOIER, zoon van Geesje GOOYER (zie XI.193).
Gehuwd met Christine Jettie RIJSDIJK, geboren te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Monique GOOIER, geboren te Wolvega.
   2. Karin GOOIER, geboren te Groningen.

XII.427    Johannes (Jan) GEERLINGS, lasser, geboren te Zurich, zoon van Bernardes GEERLINGS en Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
Gehuwd met Akkie ZIELMAKER.
Uit dit huwelijk:

   1. Bernardes GEERLINGS.
   2. Robert GEERLINGS.

XII.429    Hendrik (Henk) GEERLINGS, scheepsbouwer, zoon van Bernardes GEERLINGS en Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
Gehuwd met Jacoba (Co) HOOGVORST.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrik GEERLINGS.
   2. Hugo GEERLINGS.

XII.432    Ruurdtje Romkje (Ruda) GEERLINGS, dochter van Bernardes GEERLINGS en Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
Gehuwd met Meindert PERDOK, landmeter.
Uit dit huwelijk:

   1. Christel PERDOK.
   2. Fiebo PERDOK.
   3. Dennis PERDOK.

XII.434    Geeske (Grace) GEERLINGS, geboren te Den Helder, dochter van Bernardes GEERLINGS en Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
Gehuwd (1) met Jan van WOESIK, 34 jaar oud, geboren op 26-06-1930 te Anna Pauwlona, overleden op 21-11-1978 te Australië op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Australië met Gerard Cornelis Francis (Gary) van RUTH, 60 jaar oud, geboren op 02-03-1929 te Den Haag, overleden op 06-03-2013 te Australië op 84-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Danny van WOESIK (zie XIII.580).
   2. Diana van WOESIK (zie XIII.582).
   3. Sharon van WOESIK (zie XIII.584).

XII.438    Bernarda Matthea (Berna) WATERLANDER, dochter van Romkje WATERLANDER (zie XI.198).
Gehuwd met Aart PEN, onderofficier.
Uit dit huwelijk:

   1. Bernarda Ronny PEN (zie XIII.586).
   2. Raymond Aart Christiaan PEN (zie XIII.587).

XII.442    Hans WATERLANDER, eigenaar van hotel “De Steenen Man” te Zurich, zoon van Geeske WATERLANDER (zie XI.201).
Gehuwd met Willy HAANSTRA.

Hans Waterlander

 


Uit dit huwelijk:

   1. Jeen Roelof (Jeen) WATERLANDER (zie XIII.589).
   2. Hans Erik (Erik) WATERLANDER (zie XIII.591).
   3. Marchje Geeske (Marga) WATERLANDER (zie XIII.594).
   4. Geeske Margaretha (Gretha) WATERLANDER, student, geboren te Harlingen.
Gehuwd, samenwonend met Watze SINNEMA, student.

XII.445    Eelkje (Elly) WATERLANDER, dochter van Hein WATERLANDER (zie XI.202) en Atje BRINKSMA.
Gehuwd (1) met Haye TJEERDSMA.
Gehuwd (2) met Douwe KOOISTRA.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Atje (Attie) TJEERDSMA.
   2. Engele (Eddy) TJEERDSMA.

XII.447    Hendrik WATERLANDER, zoon van Hein WATERLANDER (zie XI.202) en Atje BRINKSMA.
Gehuwd te Witmarsum met Aukje BRAAKSMA, huwelijk is inmiddels ontbonden.
Uit dit huwelijk:

   1. Hein Peter (Hein) WATERLANDER (zie XIII.599).
   2. Marita WATERLANDER (zie XIII.603).

XII.450    Ruurdtje (Ruda) WATERLANDER, dochter van Hein WATERLANDER (zie XI.202) en Atje BRINKSMA.
Gehuwd met Dominicus BERGSMA, 34 jaar oud, geboren op 24-01-1943, overleden op 15-06-2008 op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. Marion BERGSMA (zie XIII.605).
   2. Menno BERGSMA (zie XIII.606).

XII.452    Ruurdje (Ruda) VISSER, dochter van Sietze VISSER, lasser, en Tjettje WATERLANDER (zie XI.205).
Gehuwd te Witmarsum met Anton DIJKSTRA, bankwerker.
Uit dit huwelijk:

   1. Sandra DIJKSTRA, geboren te Bolsward.
   2. Marcel DIJKSTRA.
   3. Jeroen DIJKSTRA.

XII.455    Aagje WATERLANDER, geboren te Harlingen, dochter van Roelof (Roel) WATERLANDER (zie XI.207) en Sijtske (Sijtske) BRAAKSMA.
Gehuwd met Lieuwe NAUTA, geboren te Bolsward.
Uit dit huwelijk:

   1. Nancy NAUTA, geboren te Sneek.
   2. Cindy NAUTA, geboren te Bolsward.
   3. Jan-Roelof (Jeroen) NAUTA, geboren te Bolsward.

XII.456    Hendrik Roelof (Henk) WATERLANDER, eigenaar organisatie- en adviesbureau, zoon van Roelof (Roel) WATERLANDER (zie XI.207) en Sijtske (Sijtske) BRAAKSMA.
Gehuwd te Harlingen met Klaaske (Clarie) TIENSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Roelof Hendrik (Roeland) WATERLANDER, geboren te Harlingen.
   2. Harmke Anna (Shanna) WATERLANDER, geboren te Harlingen.

XII.461    Lida WATERLANDER, dochter van Roelof WATERLANDER (zie XI.211) en Jitske SNIJDER.
Gehuwd met Johannes (Hans) KUIPERS, onderwijzer.
Uit dit huwelijk:

   1. Ilja KUIPERS.

XII.469    Margje (Marjan) BENNINK, verpleegkundige, geboren te Groningen, dochter van Jan BENNINK, werkzaam in een levensmiddelenbedrijf, en Geesje WATERLANDER (zie XI.220).
Gehuwd te Groningen met Jan VOS, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1. Linda VOS, tandarts, geboren te Groningen.
   2. Marijke VOS, studente Technische Universiteit Eindhoven, geboren te Groningen.

XII.475    Mense Jacob ten HOEVE, decorateur, geboren te Drachten, zoon van Roelof ten HOEVE (zie XI.225) en Bouwina Catharina SAAN.
Gehuwd te Drachten met Louise Angelika (Gita) HELFFERICH.
Uit dit huwelijk:

   1. Nathalie Aglaja ten HOEVE, geboren te Leeuwarden.
   2. Eliat ten HOEVE, geboren te Peins.
   3. Garima ten HOEVE, geboren te Maastricht.
   4. Dagmara ten HOEVE, geboren te Heerlen.
   5. Siegfried ten HOEVE, geboren te Heerlen.

XII.481    Bart (Bart) van ROON, geboren te Uitgeest, zoon van Jacobus Aloysius (Jaap) van ROON (zie XI.239).
Gehuwd te Uitgeest met Ranoe Deby (Ranoe) SOMMANDAS, geboren te Suriname.
Uit dit huwelijk:

   1. Denise Soraya (Denise) van ROON, geboren te Beverwijk.
   2. Rick Ajay (Rick) van ROON, geboren te Beverwijk.

XII.488    Geert Jacob (Geert) WATERLANDER, zoon van Jouke WATERLANDER (zie XI.248) en Baukje de JONG.
Echtgenote is Maaike (Maaike) DIJKSTRA. {Zij was ook ooit gehuwd met Joop OVEREEM.}
Uit dit huwelijk:

   1. Gideon Sylvester (Gideon) OVEREEM, geboren te Sint Jacobiparochi, geboren als Gideon Sylvester Waterlander, maar hij is vanaf zijn 12e de achternaam van zijn stiefvader gaan dragen.
Gehuwd met Stephany SCHAT.

Kinderen:

   2. Gealt Ino (Gealt) WATERLANDER, zoon van G.M. (Truus) KLOOSTER.

XII.491    Jacob Geert (Jacob) WATERLANDER, zoon van Jouke WATERLANDER (zie XI.248) en Baukje de JONG.
Gehuwd met Margreet BOS.
Uit dit huwelijk:

   1. Kyra Lisette (Kyra) WATERLANDER.

Kyra Lisette Waterlander
   2. Nadine Mischa (Nadine) WATERLANDER (zie XIII.631).

XII.494    Hendrikje Renske (Hennie) WATERLANDER, dochter van Jouke WATERLANDER (zie XI.248) en Baukje de JONG.
Gehuwd met Hidzer Eddy (Eddy) VISSER.
Uit dit huwelijk:

   1. Maren Sanne (Maren) VISSER.
Gehuwd.
   2. Thijs Sebastiaan (Thijs) VISSER.

XII.496    Janke (Anke) WATERLANDER, geboren te ‘s-Gravenhage, dochter van Hendrik (Henk) WATERLANDER (zie XI.251) en Klaasje (Klazien) ZANDSTRA.
Gehuwd te ‘s-Gravenhage met Rudolf Peter PRONK, geboren te ‘s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

   1. Yuri Chai Thongdee (Yuri) PRONK, geboren te Bangkok (Thailand).

XII.497    Franke Jan WATERLANDER, geboren te ‘s-Gravenhage, zoon van Hendrik (Henk) WATERLANDER (zie XI.251) en Klaasje (Klazien) ZANDSTRA.
Gehuwd te Voorburg met Dorothea KRIJTENBURG, geboren te Voorburg.
Uit dit huwelijk:

   1. Gert-Jan (Gert-Jan) WATERLANDER, geboren te Leidschendam.
Gehuwd met Jacoba Cornelia (Corine) KOETSIER, geboren te Duiveland.
   2. Hendrik Martinus (Erik) WATERLANDER (zie XIII.637).
   3. Marcel Franke WATERLANDER, geboren te Voorburg.

XII.500    Siemkje (Siemke) WATERLANDER, geboren te Sneek, dochter van Geert WATERLANDER (zie XI.253) en Aukje LEIJENAAR.
Gehuwd (1) met van den BERG.
Gehuwd (2) te Zwolle met Fred de ROOY, geboren te Zwolle.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Esther van den BERG, geboren te Emmeloord.

XII.503    Jinke WATERLANDER, dochter van Geert WATERLANDER (zie XI.253) en Aukje LEIJENAAR.
Gehuwd te Stavoren met Frank SNOODIJK, geboren te Stavoren.
Uit dit huwelijk:

   1. Sandra Aukje (Sandra) SNOODIJK, geboren te Den Helder.
   2. Diana SNOODIJK, geboren te Den Helder.

XII.510    Harm (Harmen) WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, zoon van Wim WATERLANDER (zie XI.256) en Jeltje SCHIPPERS.
Gehuwd te Reed Deer, Alberta, Canada met Edna SALOMONS, geboren te Edmonton (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1. Wim Edward WATERLANDER, geboren te Stephensville, Texas, USA.
   2. Samuel Jacob WATERLANDER, geboren te Stephensville, Texas, USA.
   3. Jellie Marie WATERLANDER, geboren te Stephensville, Texas, USA.

XII.512    Jouke WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, zoon van Wim WATERLANDER (zie XI.256) en Jeltje SCHIPPERS.
Gehuwd met LANGIUS, huwelijk inmiddels ontbonden.
Uit dit huwelijk:

   1. Richard Marc LANGIUS, geboren te Sneek.
   2. Mariska Alicia LANGIUS, geboren te Sneek.

XII.515    Franke J. (Franke) de VRIES, geboren te Oosterzee, zoon van Auke de VRIES en Romkje WATERLANDER (zie XI.259).
Partner is Ria KRUK, geboren te Heelsum.
Uit deze relatie:

   1. Dany Elise (Dany) de VRIES, geboren te Drachten.
   2. Julia Jet (Julia) de VRIES, geboren te Drachten.

XII.520    Jenny (Jenny) de VRIES, dochter van Auke de VRIES en Romkje WATERLANDER (zie XI.259).
Echtgenoot is Stanley MURRISON.
Uit dit huwelijk:

   1. Stèfan MURRISON, geboren te Ede.

XII.521    Henk van KOMMER, geboren te Sneek, zoon van Heimen (Herman) van KOMMER en Iebeltje Durkje (Iebeltje) WATERLANDER (zie XI.261).
Gehuwd te Heerenveen met Durkje de HAAN, geboren te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Anja van KOMMER (zie XIII.652).
   2. Iebelina van KOMMER, geboren te Heerenveen.

XII.524    Jinke van KOMMER, geboren te Idskenhuizen, dochter van Heimen (Herman) van KOMMER en Iebeltje Durkje (Iebeltje) WATERLANDER (zie XI.261).
Gehuwd te Langweer met Franke OPPEDIJK, geboren te Idskenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1. Ronald OPPEDIJK, geboren te Sneek.
   2. Rianne OPPEDIJK, geboren te Sneek.
   3. Liza OPPEDIJK, geboren te Langweer.

XII.529    Wilhelmina Henriëtte (Willy) WATERLANDER, geboren te Sneek, dochter van Jacobus (Koos) WATERLANDER (zie XI.306) en Marian H. MAENGKOM.

 


Kind:

   1. Dennis (Dennis) RIP, geboren te Wolvega, zoon van Marco RIP.

XII.530    Gerhard Jakob (Geert) WATERLANDER, geboren te Sneek, zoon van Jacobus (Koos) WATERLANDER (zie XI.306) en Marian H. MAENGKOM.
Gehuwd te Wolvega met Annelies Jeannet (Annelies) KANNEGIETER, geboren te Wolvega.

 


Uit dit huwelijk:

   1. Ruben Lars (Ruben) WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Anouk Noa (Anouk) WATERLANDER, geboren te Heerenveen,

XII.532    Herman André (Herman) WATERLANDER, geboren te Drachten, zoon van Jacobus (Koos) WATERLANDER (zie XI.306) en Marian H. MAENGKOM.
Gehuwd (samenwonend) met Janet BOKHORST, geboren te Vledderveen.

 


Uit dit huwelijk:

   1. Jesse (Jesse) WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Iris Ilva (Iris) WATERLANDER, geboren te Heerenveen.

XII.534    Hendrik Marinus (Henk) WATERLANDER, geboren te Drachten, zoon van Jacobus (Koos) WATERLANDER (zie XI.306) en Marian H. MAENGKOM.
Gehuwd te Heerenveen met Karen Janine (Karen) HANSE, geboren te Nijmegen.

 


Uit dit huwelijk:

   1. Simone Annika (Simone) WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Martijn Patrick (Martijn) WATERLANDER, geboren te Wolvega.

XII.538    Hessel WATERLANDER, geboren te Bolsward, zoon van Hessel (Hessel) WATERLANDER (zie XI.310) en Pietsje ADEMA.
Gehuwd met O.F.M. (Odette) BOSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Kevin WATERLANDER, geboren te Sneek.
   2. Tessa WATERLANDER.

XII.541    Petra WATERLANDER, geboren te Bolsward, dochter van Hessel (Hessel) WATERLANDER (zie XI.310) en Pietsje ADEMA.
Gehuwd te Joure met L.P.M. (Louis) VOS.
Uit dit huwelijk:

   1. Mitchel George (Mitchel) VOS, geboren te Sneek.
   2. Melissa Ellymay (Melissa) VOS, geboren te Sneek.

XII.543    Marjolein (Marjolein) WATERLANDER, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Reinholdus Johannes (Reinhold) WATERLANDER (zie XI.312) en Sjoukje FEENSTRA.
Gehuwd met Rinke Sjoerd NIJDAM, geboren te Emmen.
Uit dit huwelijk:

   1. Noëlle (Noëlle) NIJDAM, geboren te Sneek.
   2. Michel (Michel) NIJDAM, geboren te Sneek.
   3. Denise (Denise) NIJDAM, geboren te Heerenveen.

XII.553    Heidi HOEKSTRA, geboren te Scharsterbrug, dochter van Gerrit HOEKSTRA en Akke Ymkje Ida (Akke) WATERLANDER (zie XI.324).
Partner is Mikael SPIJKER, samenwonend.
Uit deze relatie:

   1. Ayden (Ayden) SPIJKER.
   2. Lana (Lana) SPIJKER.

XII.559    Erwin WATERLANDER, geboren te Sint Nicolaasga, zoon van Hans WATERLANDER (zie XI.330) en Anna Maria Lucia ROESINK.
Gehuwd met Peggy Maria Theresia HANSSEN, geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:

   1. Boet (Boet) WATERLANDER, geboren te Veldhoven.
   2. Jepke (Jepke) WATERLANDER, geboren op 02-04-2009 te Veldhoven, overleden op 02-04-2009 te Veldhoven, 0 dagen oud, begraven op 09-04-2009 te Eindhoven, levenloos geboren.

XII.563    Marcel Matheus Jacobus Gerardus WATERLANDER, geboren te Lemmer, zoon van Jacobus Gerardus (Koos) WATERLANDER (zie XI.332) en Maria Jacoba Johanna (Marietje) HOGELING.
Gehuwd te Heerenveen met Conny Monique (Monique) REITSMA, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna-Marie Talinka (Talinka) WATERLANDER, geboren te Langweer.
   2. Cyrina Anique (Cyrina) WATERLANDER, geboren te Langweer.
   3. Haico Rinus Jacco (Haico) WATERLANDER, geboren te Langweer.

XIII.9    Saakje v.d. ZEE, dochter van Jaap v.d. ZEE, begrafenisondernemer, en Saakje GRIEK (zie XII.9).
Gehuwd met Jaap STUIVER.
Uit dit huwelijk:

   1. Saakje STUIVER.
   2. Jacob STUIVER.
   3. Jan STUIVER.

XIII.11    Klaaske v.d. ZEE, geboren op 09-08-1939, overleden op 22-10-1967 op 28-jarige leeftijd, dochter van Jaap v.d. ZEE, begrafenisondernemer, en Saakje GRIEK (zie XII.9).
Gehuwd met Jan ten BOOM.
Uit dit huwelijk:

   1. Saakje ten BOOM.
   2. Marga ten BOOM.

XIII.13    Elisabeth v.d. ZEE, dochter van Jaap v.d. ZEE, begrafenisondernemer, en Saakje GRIEK (zie XII.9).
Gehuwd met Marten WIJNIA.
Uit dit huwelijk:

   1. Sjoerd Jaap WIJNIA.

XIII.16    Tjeerd MEIJER, vertegenwoordiger, zoon van Sjouke MEIJER (zie XII.10) en Stijntje ter HORST.
Gehuwd met Anne BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje MEIJER.
   2. Sjouke MEIJER.
   3. Douwe MEIJER.
   4. Jacob MEIJER.

XIII.19    Neeltje MEIJER, geboren op 27-04-1945, overleden op 10-02-1967 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd, dochter van Sjouke MEIJER (zie XII.10) en Stijntje ter HORST.
Gehuwd met Piet HOEKSMA, timmerman.
Uit dit huwelijk:

   1. Henk HOEKSMA.
   2. Sjouke HOEKSMA.

XIII.22    Trijntje MEIJER, dochter van Jacob MEIJER (zie XII.12) en Grietje ELZINGA.
Gehuwd met Johannes HOUKES.
Uit dit huwelijk:

   1. Karin Patricia HOUKES.
   2. Rob HOUKES.

XIII.24    Neeltje BROUWER, dochter van Gerrit BOUWER, technicus bij PTT, en Saakje MEIJER (zie XII.15).
Gehuwd met Jacobus KOLLEMER, magazijnbediende.
Uit dit huwelijk:

   1. Remco KOLLEMER.
   2. Miranda KOLLEMER.

XIII.26    Rinske BROUWER, dochter van Gerrit BOUWER, technicus bij PTT, en Saakje MEIJER (zie XII.15).
Gehuwd met Derk Christiaan de VRIES, technisch ambtenaar PTT.
Uit dit huwelijk:

   1. Erik Constantijn de VRIES.

XIII.37    Harmina (Hermien) WATERLANDER, geboren op 20-10-1947, overleden op 02-03-1999 te Lemmer op 51-jarige leeftijd, dochter van Jacob WATERLANDER (zie XII.20) en Anna WANINGE.
Gehuwd met Henk LANGENBERG, geboren te Lemmer.
Uit dit huwelijk:

   1. Anna Jacoba (Anja) LANGENBERG, geboren te Lemmer.
   2. Atte LANGENBERG, geboren te Lemsterland.

XIII.38    Jan WATERLANDER, zoon van Jacob WATERLANDER (zie XII.20) en Anna WANINGE.
Gehuwd met Rinske Derktje (Rina) van der VEEN, geboren te Drachten, inmiddels ontbonden.
Uit dit huwelijk:

   1. Jaap Jan (Jaap Jan) WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.
   2. Tjalling WATERLANDER, geboren te Lelystad.

Tjalling Waterlander

XIII.43    Trijntje WATERLANDER, geboren te Joure, dochter van Jacob WATERLANDER (zie XII.20) en Anna WANINGE.
Gehuwd met A.H.M. VERHEIJ.
Uit dit huwelijk:

   1. Arnold VERHEIJ, geboren te Heerenveen.

XIII.46    Jacobje (Coby) van der SCHAAF, dochter van Fokke van der SCHAAF (zie XII.22) en Wobbina (Bien) DRENTH.
Gehuwd met Roelof VERWER.
Uit dit huwelijk:

   1. Roelof VERWER, geboren te Heerenveen.
   2. Victor VERWER, geboren te Heerenveen.

XIII.49    Aukje Roelfje de VRIES, dochter van Douwe de VRIES en Baukje van der SCHAAF (zie XII.29).
Gehuwd met S. de BOER.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes de BOER.
   2. Douwe de BOER.
   3. Baukje de BOER.

XIII.52    Roelofje Lidia (Roelie) van der SCHAAF, geboren te Drachten, dochter van Jacob van der SCHAAF (zie XII.30) en Neeltje den ADEL.
Gehuwd met Arend SMIT, geboren te Steenwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Alexandra Wilhelmina (Alexandra) SMIT, geboren te Vlaardingen.
   2. Machiel Hendrik (Marcel) SMIT, geboren te Alkmaar.

XIII.55    Uilke HOOGEVEEN, zoon van Wiebe HOOGEVEEN (zie XII.32) en Bregtje van EIJK.
Gehuwd met Ria v.d. BELT.
Uit dit huwelijk:

   1. Ingrid HOGEVEEN.
   2. Ellen HOGEVEEN.

XIII.57    Tjerk HOOGEVEEN, zoon van Wiebe HOOGEVEEN (zie XII.32) en Bregtje van EIJK.
Gehuwd met Gré NUIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jasper HOGEVEEN.
   2. Sander HOGEVEEN.

XIII.60    Grieta HOOGEVEEN, dochter van Wiebe HOOGEVEEN (zie XII.32) en Bregtje van EIJK.
Gehuwd met Henk MUNNIK.
Uit dit huwelijk:

   1. Erik MUNNIK.
   2. Rolf MUNNIK.

XIII.65    Margriet de GROOT, geboren te Veenhoop, dochter van Andries de GROOT en Jantje van den BERG (zie XII.37).
Gehuwd met Bauke v.d. VEER, scheepsbouwer te Makkum.
Uit dit huwelijk:

   1. Christina v.d. VEEN.
   2. Martin v.d. VEEN.

XIII.69    Jeenke de GROOT, dochter van Andries de GROOT en Jantje van den BERG (zie XII.37).
Gehuwd te Oldeboorn met Hotze de ROOS, medewerker van Houthandel v.d. Horst te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1. Mara de ROOS.
   2. Mino de ROOS.

XIII.78    Klaasje de GROOT, geboren te Drachten, dochter van Andries de GROOT en Jantje van den BERG (zie XII.37).
Echtgenoot is Abe Oene SCHEFFER, zoon van Feije SCHEFFER en Trientje VLEESHOUWER.
Gehuwd (2) met Henderikus (Henk) de JONG, geboren te Drachten, zoon van Jan de JONG en Richtje HELMHOUT.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Inge SCHEFFER, geboren te Heerenveen.
   2. José SCHEFFER, geboren te Wijnjewoude.

Uit het tweede huwelijk:

   3. Ester de JONG, geboren te Heerenveen.
   4. Abram de JONG, geboren te Gorredijk.

XIII.81    Anja de GROOT, dochter van Andries de GROOT en Jantje van den BERG (zie XII.37).
Partner is Jan Dirk (Jan) OOSTEROM, geboren te Appingedam, zoon van Cor OOSTEROM en Maria JANSEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Ben Ziggy OOSTEROM, geboren te Groningen.

XIII.82    Harm van den BERG, geboren te Drachten, zoon van Hendrik van den BERG (zie XII.38) en Martha F. van HOUTEN.
Gehuwd met Baukje de VRIES, geboren te Langweer.
Uit dit huwelijk:

   1. Trijntje van den BERG.
   2. Martha Frederika van den BERG.

XIII.96    Albert van den BERG, geboren te Tijnje, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd met Johanna Margaretha GODIJN, geboren te Heiloo.
Uit dit huwelijk:

   1. Erwin van den BERG, geboren te Alkmaar.
   2. Niels van den BERG, geboren te Alkmaar.

XIII.98    Jacob van den BERG, geboren te Tijnje, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd (1) met Willy WINDER, geboren te Alkmaar.
Gehuwd (2) met Marja BOOGAARD, geboren op 11-05-1951, overleden op 05-05-1996 op 44-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Robin van den BERG, geboren te Alkmaar.

XIII.101    Renze van den BERG, geboren te Tijnje, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd met Yvonne BARK, geboren te Purmerend.
Uit dit huwelijk:

   1. Patrick van den BERG, geboren te Purmerend.
   2. Dennis van den BERG, geboren te Purmerend.
   3. Nicole van den BERG, geboren te Purmerend.

XIII.103    Piet van den BERG, geboren te Opsterland, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd met Karin VISSCHERS, geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:

   1. Bono (Bono) van den BERG, geboren te Alkmaar.
   2. Vinnie (Vinnie) van den BERG, geboren te Alkmaar.

XIII.106    Grietzen van den BERG, geboren te Tijnje, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd met Petra Maria KOSTER, geboren te Hannover.
Uit dit huwelijk:

   1. Maureen (Maureen) van den BERG, geboren te Alkmaar.
   2. Beaudine van den BERG, geboren te Alkmaar.
   3. Danique van den BERG, geboren te Alkmaar.

XIII.108    Hans (Hans) van den BERG, geboren te Alkmaar, zoon van Klaas van den BERG (zie XII.42) en Koopje (Cobi) JANSMA.
Gehuwd met Nicoletta Theadora Maria (Nicolette) den ENGELSMAN, geboren te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:

   1. Dimitri Joeri (Dimitri) van den BERG, geboren te Alkmaar.
   2. Melvin Joel (Melvin) van den BERG, geboren te Alkmaar.

XIII.116    Georgia Caivle WOUDRICH WIEDRICH, dochter van William WOUDRICH WIEDRICH en Anna BAKKER (zie XII.48).
Gehuwd met Bay DAVIS.
Uit dit huwelijk:

   1. Lari Anne DAVIS.
   2. Jeffrey Douglas DAVIS.

XIII.122    Froukje BOUMA, dochter van Anne BOUMA (zie XII.53) en Sjoeke de BOS.
Gehuwd met Lutsen OOSTERDIJK.
Uit dit huwelijk:

   1. Arjen OOSTERDIJK.
   2. Susana OOSTERDIJK.

XIII.125    Jan Hendrik de JONG, zoon van I. de JONG en Hendrikje van den BERG (zie XII.60).
Gehuwd met Geertje TITTEMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Hester Marijke de JONG.
   2. Tjalling Wander de JONG.

XIII.128    Anna de JONG, dochter van I. de JONG en Hendrikje van den BERG (zie XII.60).
Gehuwd met OOSTENDIJK.
Uit dit huwelijk:

   1. Arnold Ybelt OOSTENDIJK.
   2. Ybele OOSTENDIJK.

XIII.131    Akke POSTMA, dochter van Jan PASMAN en Joukje van den BERG (zie XII.62).
Gehuwd met Wiebrens POSTMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Ronald Peter POSTMA.

XIII.134    Anna NAUTA, dochter van Jente NAUTA en Jacoba van den BERG (zie XII.66).
Gehuwd met Karel BOERSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Ward BOERSMA.
   2. Steven Sjors BOERSMA.

XIII.140    Rinske van den BERG, geboren te De Knijpe, dochter van Klaas Kerst van den BERG (zie XII.69) en Harmke Jantje OPPERS.
Gehuwd met Oebele BLAUW, geboren te Jubbega.
Uit dit huwelijk:

   1. Angela Harmke BLAUW.

XIII.152    Feikje BIJKER, dochter van Willem BIJKER en Joukje HOEKSTRA (zie XII.89).
Gehuwd met Joldert DRENTHE.
Uit dit huwelijk:

   1. Anne DRENTHE.

XIII.176    Catharina v.d. LAAN, dochter van Wietze v.d. LAAN, ijzerhandelaar te Heerenveen, en Margaretha FERWERDA (zie XII.106).
Gehuwd met Jacob ter BOOM.
Uit dit huwelijk:

   1. Colette ter BOOM.
   2. Michelle ter BOOM.

XIII.181    Klaas WATERLANDER, geboren te Oudehaske, zoon van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XII.113) en Rinske ELZINGA.
Gehuwd met I. (Ypie) de JONG.
Uit dit huwelijk:

   1. Rinske Annie (Rianne) WATERLANDER, geboren te Haskerland.
Gehuwd.
   2. Bianca WATERLANDER, geboren te Skarsterlan.
Gehuwd.
   3. Danny WATERLANDER, geboren te Heerenveen.

XIII.183    Jacob (Jackie) WATERLANDER, zoon van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XII.113) en Rinske ELZINGA.
Gehuwd met Dirkje OORD.
Uit dit huwelijk:

   1. Kornelis WATERLANDER, geboren te Scharsterland.
   2. Engbert WATERLANDER.
   3. Jacob WATERLANDER, geboren te Sneek.
   4. Trijntje WATERLANDER, geboren te Sneek.
   5. Rigtje WATERLANDER, geboren te Sneek.

XIII.185    Rudi (Rudi) WATERLANDER, zoon van Kornelis (Kees) WATERLANDER (zie XII.113) en Rinske ELZINGA.
Gehuwd met Hennie BROUWER.
Uit dit huwelijk:

   1. René WATERLANDER, geboren te Oudehaske.
   2. Mark WATERLANDER, geboren te Oudehaske.
   3. Anet WATERLANDER, geboren te Heerenveen.

XIII.188    Trijntje (Tineke) WOUDSTRA, geboren te Heerenveen, dochter van Siemen Cathrinus (Siemen) WOUDSTRA, muziekinstrumentenmaker, en Hiltje WATERLANDER (zie XII.116).
Gehuwd te Joure, gehuwd voor de kerk te Heerenveen met Wiebren ROERSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Thilde ROERSMA.
   2. Linda ROERSMA.

XIII.190    Arendje (Attie) WOUDSTRA, geboren te Oudehaske, dochter van Siemen Cathrinus (Siemen) WOUDSTRA, muziekinstrumentenmaker, en Hiltje WATERLANDER (zie XII.116).
Gehuwd te Joure, gehuwd voor de kerk te Heerenveen met Albert ORSEL.
Uit dit huwelijk:

   1. Siemen Cathrinus (Siemen) ORSEL.
   2. Gerbrandus (Gerben) ORSEL.

XIII.226    Martha Annet TEISEN, office manager, geboren te Detroit, dochter van Robert Floyd TEISEN, melkman, en Martha WATERLANDER (zie XII.145).
Gehuwd met Lance LAMBERT, tandarts, geboren te Glen Ellyn, Illinois (USA).
Uit dit huwelijk:

   1. Daniel Evert LAMBERT, social worker.
Gehuwd te Boston, Mass. (USA) met Darcie CAMPBELL, physical therapist.
   2. Rachel Anne LAMBERT, organic farmer.
Gehuwd te Wheaton, Illinois (USA) met James NYENHUIS.

XIII.234    Kenneth J. WATERLANDER, geboren te Mt. Clemens, zoon van Jack Truman WATERLANDER (zie XII.153) en Grace Carol SCHAAP.
Gehuwd met Cynthia (Cindy) JONES.

Ken Waterlander

 


Uit dit huwelijk:

   1. Tracy Michelle WATERLANDER.
   2. Daniel J. WATERLANDER.
   3. Andrew J. WATERLANDER.
   4. Kristy Lynn WATERLANDER.

XIII.236    Ronald J. WATERLANDER, geboren te Tripoli (Libië), zoon van Jack Truman WATERLANDER (zie XII.153) en Grace Carol SCHAAP.
Gehuwd te Charleston met Deborah Ann KING.
Uit dit huwelijk:

   1. Kevin J. WATERLANDER.
   2. Brian J. WATERLANDER.

XIII.238    Steven J. (Steve) WATERLANDER, geboren te Shaw AFB-Sumter, zoon van Jack Truman WATERLANDER (zie XII.153) en Grace Carol SCHAAP.
Gehuwd te Charleston met Wynema Ann BAILEY.

Steve Waterlander in Juni 2008 in Nederland

 

{Zij was ook ooit gehuwd met John WILLIAMS.}
Uit dit huwelijk:

   1. Victoria Katherine BAILEY-WATERLANDER, geboren te Charleston.

XIII.264    Kurt Gunder JOHNSON, web coordinator for Stryker, geboren te Kalamazoo (USA), zoon van Gary JOHNSON, gebouwwerker, en Margie M. WATERLANDER (zie XII.172).
Gehuwd met Shannon (Shannon) TAPPER, geboren te Paw Paw, Michigan (USA), dochter van Terry TAPPER en Linda PRAWAT.

 


Uit dit huwelijk:

   1. Mara Katherine (Mara) JOHNSON, geboren te Kalamazoo, Michigan (USA).
   2. Luke Daniel (Luke) JOHNSON, geboren te Paw Paw, Michigan (USA).

XIII.267    Shelli Rai JOHNSON, dochter van Gary JOHNSON, gebouwwerker, en Margie M. WATERLANDER (zie XII.172).
Gehuwd met Donald OSTERHOUT II.
Uit dit huwelijk:

   1. Grant (Grant) OSTERHOUT.
   2. Alex (Alex) OSTERHOUT.

XIII.269    Angela Diromira (Angela) JOHNSON, dochter van Gary JOHNSON, gebouwwerker, en Margie M. WATERLANDER (zie XII.172).
Gehuwd met Neil RIDGEWAY, geboren te Manchester (UK).
Uit dit huwelijk:

   1. Liam (Liam) RIDGEWAY.

XIII.279    Christiaan Evert (Chris) WATERLANDER, geboren te Zwolle, zoon van Anne (Anne) WATERLANDER (zie XII.177) en Antje ROLLEMA.
Gehuwd met Francis VERMEIJ, geboren te Harderwijk.
Uit dit huwelijk:

   1. Yoël (Yoël) WATERLANDER, geboren te Zwolle.
   2. Jeffrey (Jeffrey) WATERLANDER.

XIII.282    Yvonne Iepkjen (Yvonne) WATERLANDER, geboren te Zwolle, dochter van Anne (Anne) WATERLANDER (zie XII.177) en Antje ROLLEMA.
Gehuwd met Sarris RORIJE.
Uit dit huwelijk:

   1. Dennis RORIJE.
   2. Stephen (Stephen) RORIJE, geboren te Zwolle.

XIII.284    Cornelia Sentina (Corine) WATERLANDER, röntgenlaborante, geboren te Apeldoorn, dochter van Jan (Jan) WATERLANDER (zie XII.179) en Clara Elisabeth (Claire) van der MEER, apothekersassistente.
Gehuwd te Lelystad met Peter Nicolaas (Peter) SPAANS, geboren te Scheveningen, zoon van Simon SPAANS en Nel SCHAAP.

 

Peter en Corine 1981 Peter en Corine 2004

Uit dit huwelijk:

   1. Emma Sentina (Emma) SPAANS, geboren te Lelystad.

XIII.285    Evert Christiaan (Evert) WATERLANDER, bankier, geboren te Apeldoorn, zoon van Jan (Jan) WATERLANDER (zie XII.179) en Clara Elisabeth (Claire) van der MEER, apothekersassistente.
Gehuwd (1) te Rotterdam met Kitty Joya (Kitty) TASELAAR, verpleegkundige, geboren te IJsselmonde.

Evert en Kitty 1988

 

{Zij is later gehuwd te Naarden met Wijnand de LEUR.}
Partner is Willemina Cornelia (Mieke) BLOEMBERGEN, secretaresse, geboren te Middenbeemster.

Evert en Mieke 2004 Evert en Mieke 2005

 


Uit het eerste huwelijk:

   1. Anne Elisabeth (Annelies) WATERLANDER, geboren te Amsterdam.

   2. Boukje Martine (Boukje) WATERLANDER, geboren te Keulen (Duitsland).

   3. Pieter Jan Jelle (Pieter) WATERLANDER, geboren te Naarden.

XIII.288    Otto Arnold (Otto) WATERLANDER, Pricipal Oil & Gas bij McKinsey&Company, geboren te Apeldoorn, zoon van Jan (Jan) WATERLANDER (zie XII.179) en Clara Elisabeth (Claire) van der MEER, apothekersassistente.
Gehuwd te Lisse, gehuwd voor de kerk te Lisse met Marieke Antoinette Ursula (Marieke) de BOER, dochter van Joseph Joannes Petrus (Joep) de BOER en Wilhelmina H.J.M. LAARMANS.

Otto en Marieke 1994

 


Uit dit huwelijk:

   1. Paulette Joanna Maria (Paulette) WATERLANDER, geboren te Groningen.

   2. Julia Josephine Ursula (Julia) WATERLANDER, geboren te Hillegom.

XIII.293    Krisztina Melinda (Kriszti) WATERLANDER, geboren te Budapest (Hongarije). Kriszti is de dochter van Joli uit haar 1e huwelijk, maar werd bij haar huwelijk met Jan Waterlander door hem geadopteerd als zijn kind. Dochter van Jan (Jan) WATERLANDER (zie XII.179) en Jolanda Eva Maria (Joli) TÖRÖK, tolk/vertaalster.
Gehuwd te Zwolle met Oliver SNOEP.
Uit dit huwelijk:

   1. Esra Sophia (Esra) SNOEP, geboren te Almere.

XIII.309    Kerst WATERLANDER, kantoorbediende, geboren te Joure, zoon van Anne WATERLANDER (zie XII.196) en Finne DIJKSTRA.
Gehuwd met W.J.A. (Wiesje) KONING, geboren te Joure.
Uit dit huwelijk:

   1. Fenna Cornelia (Fenna) WATERLANDER, geboren te Joure.
   2. Roan Hubertus WATERLANDER, geboren te Joure.
   3. Arno Christiaan WATERLANDER, geboren te Joure.

XIII.311    Jacob Gerben WATERLANDER, installateur, geboren te Joure, zoon van Anne WATERLANDER (zie XII.196) en Finne DIJKSTRA.
Gehuwd met Jikke Richina de BOER, geboren te Joure, dochter van Sibbele de BOER en HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1. Marije Rixt WATERLANDER, geboren te Joure.
   2. Christa Fenne WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   3. Anne WATERLANDER, geboren te Heerenveen.

XIII.314    Zwaantje WATERLANDER, administratief medewerkster, geboren te Joure, dochter van Anne WATERLANDER (zie XII.196) en Finne DIJKSTRA.
Gehuwd met Léon DÖRR, teken- en metaalbewerker, geboren te Utrecht.
Uit dit huwelijk:

   1. Andrea (Andrea) DÖRR, geboren te Hilversum.
   2. Mariëlle (Mariëlle) DÖRR, geboren te Utrecht.

XIII.316    Meintje Hendrika Frederika WATERLANDER, secretaresse, geboren te Joure, dochter van Sikko WATERLANDER (zie XII.198) en Lubertha Geertruida DUIVEN.
Gehuwd met Jelle Pieter BOUMA, civiel techn. ontwerper/onderzoeker, geboren te Drachten.
Uit dit huwelijk:

   1. Esther Lubertha BOUMA, geboren te Sneek.
   2. Lisanne Tjerkje BOUMA, geboren te Sneek.

XIII.317    Kerst (Christiaan) WATERLANDER, medewerker Rabobank, geboren te Joure, zoon van Sikko WATERLANDER (zie XII.198) en Lubertha Geertruida DUIVEN.
Gehuwd met Hilde Helena Maria OVERDIJK, ziekenverzorgster, geboren te Joure.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacoba Maria (José) WATERLANDER, geboren te Buren.
   2. Lubertha Geertruida (Brecht) WATERLANDER, geboren te Buren.
   3. Maria Helena (Machteld) WATERLANDER, geboren te Buren.
   4. Silke Christel Froukje (Silke) WATERLANDER, geboren te Buren.

XIII.324    Janke (Janny) WATERLANDER, geboren te Heerenveen, dochter van Anne WATERLANDER (zie XII.204) en Hittje (Hitsje) van der MEULEN.
Gehuwd te Westerbork met Albertus (Bertus) WILKENS.
Uit dit huwelijk:

   1. Martijn WILKENS, geboren te Assen.
   2. Sabine WILKENS, geboren te Assen.
   3. Rutger WILKENS, geboren te Assen.

XIII.326    Hotze Gerrit (Gerrit) WATERLANDER, geboren te Scharsterbrug, zoon van Anne WATERLANDER (zie XII.204) en Hittje (Hitsje) van der MEULEN.
Gehuwd te Grouw met Tekla Emmy Maria (Tecla) AGRICOLA, geboren te Oudehaske.
Uit dit huwelijk:

   1. Jelmer Rick (Jelmer) WATERLANDER, geboren te Sneek.
   2. Allard Cornee (Allard) WATERLANDER, geboren te Ouwsterhaule.
   3. Elyse Esmee (Elyse) WATERLANDER, geboren te Ouwsterhaule.

XIII.346    Maria Jacoba (Merie) WATERLANDER, geboren te Sittard, dochter van Johannes Josephus (Jan) WATERLANDER (zie XII.225) en J.C. (José) ZWAKHALEN.
Gehuwd met Abraham Petrus (Bram) van BREUKELEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Marjolein Josepha Wilhelmina (Marjolein) van BREUKELEN, geboren te Sittard.

XIII.347    Johannes Josephus Herman (Hans) WATERLANDER, geboren te Sittard, zoon van Johannes Josephus (Jan) WATERLANDER (zie XII.225) en J.C. (José) ZWAKHALEN.
Gehuwd met Cornelia Maria Walteris (Kitty) ROBERTS, geboren te Merkelbeek.
Uit dit huwelijk:

   1. Sanne Louise Johanna (Sanne) WATERLANDER, geboren te Geleen.

XIII.350    Josephine Bernadine WATERLANDER, geboren te Sittard, dochter van Johannes Josephus (Jan) WATERLANDER (zie XII.225) en J.C. (José) ZWAKHALEN.
Gehuwd met Marcus Cornelis (Marc) van WIGGEN, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:

   1. Josepha Theresia (Roxanne) van WIGGEN, geboren te Sittard.

XIII.352    Johanna Petronella Helena (Hélène) WATERLANDER, geboren te Maastricht, dochter van Jozefus Wilhelm (Sjef) WATERLANDER (zie XII.227) en Hermina Louisa MAASSEN, chauffeuse.
Gehuwd te Sittard met Conradus Willibrordus VORSELEN, geboren te Amsterdam, zoon van Joannes Hubertus Antonius VORSELEN en Gertrudis WOLTERS.

 


Uit dit huwelijk:

   1. Jaap VORSELEN, geboren te Sittard.
   2. Kees VORSELEN, geboren te Sittard.

XIII.355    Michiel Adriaan (Mischa) WATERLANDER, eigenaar AVT BV, zoon van Johannes (Jan) WATERLANDER (zie XII.231) en Femmy Nezina BISSCHOP.
Gehuwd met Johanna Cornelia (Corry) FREELING, geboren te Schiedam.
Uit dit huwelijk:

   1. Laura Adriana Femmy (Laura) WATERLANDER (zie XIV.143).
   2. Edgar Peter Mischa (Edgar) WATERLANDER (zie XIV.144).

XIII.363    Bianca de HEIJ, geboren te Brunssum, dochter van Sjaak de HEIJ en Marianne WATERLANDER (zie XII.239).
Gehuwd met Ton BECKERS.
Uit dit huwelijk:

   1. Kevin BECKERS.
   2. Rick BECKERS.

XIII.365    Chelina de HEIJ, dochter van Sjaak de HEIJ en Marianne WATERLANDER (zie XII.239).
Gehuwd met Patrick BOUWENS.
Uit dit huwelijk:

   1. Jesly BOUWENS.
   2. Naomie BOUWENS.

XIII.366    Karin de HEIJ, geboren te Beek, dochter van Sjaak de HEIJ en Marianne WATERLANDER (zie XII.239).
Kinderen:

   1. Niels de HEIJ.
   2. Mirthe de HEIJ.

XIII.394    Jenneke SMINK, dochter van Kornelis (Kees) SMINK en Trijntje ZICHTEMA (zie XII.279).
Gehuwd met Tony KEITH.
Uit dit huwelijk:

   1. Scott KEITH.
   2. Casey KEITH.
   3. Holland Skye KEITH.

XIII.399    Astrid Elisabeth Kornelia ZIJLSTRA, geboren te Doorwerth, dochter van Sijmen ZIJLSTRA (zie XII.288) en Jinke STIENSTRA.
Kind:

   1. Yasemin Merve Savçi ZIJLSTRA, geboren te Amsterdam.

XIII.400    Gustaaf Gerben Otto (Guus) ZIJLSTRA, geboren te Wolfheze, zoon van Sijmen ZIJLSTRA (zie XII.288) en Jinke STIENSTRA.
Gehuwd met Tessa de WILDE, geboren te Leeuwarden, dochter van Jalke de WILDE en Saakje KINGMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Fenne Elise (Fenne) ZIJLSTRA, geboren te Leiden.
   2. Chiel Gerben (Chiel) ZIJLSTRA, geboren te Sassenheim.

XIII.434    Johannes (Johan) BOOIJ, geboren te Heerenveen, zoon van Abel BOOIJ en Sybigje WATERLANDER (zie XII.331).
Gehuwd met Jantje Margje (Janny) DASSEN, geboren te Oldemarkt.
Uit dit huwelijk:

   1. Sigrid-Joan BOOIJ.

XIII.437    Trijntje (Tineke) BOOIJ, geboren te Heerenveen, dochter van Abel BOOIJ en Sybigje WATERLANDER (zie XII.331).
Gehuwd met Cornelis (Cor) BLOM, geboren te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Robert Marco BLOM, geboren te Heerenveen.
   2. Peter Richard BLOM (zie XIV.160).

XIII.438    Hylco André (Hylco) BOOIJ, geboren te Heerenveen, zoon van Abel BOOIJ en Sybigje WATERLANDER (zie XII.331).
Echtgenote is Tinie PELLE, geboren te Workum.
Gehuwd (2) met Miranda VARDIE (samenwonend).
Uit het eerste huwelijk:

   1. Stefan Jorn (Stefan) BOOIJ.
   2. Karen Hester (Karen) BOOIJ.

XIII.441    Anne WATERLANDER, geboren te Oudehaske, zoon van IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332) en Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA.
Gehuwd (1) met Thea HOEKSTRA, geboren te Luinjeberd, dochter van Feike HOEKSTRA en Geesje LAPSTRA, huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Gehuwd (2) met Jelma DAALMAN, geboren te Oosterwolde.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Ynze Anne WATERLANDER, geboren te Heerenveen.
   2. Regina Esther (Esther) WATERLANDER (zie XIV.166).

Uit het tweede huwelijk:

   3. Mascha Meiny Rebecca (Mascha) WATERLANDER (zie XIV.168).
   4. Benjamin Jans Isaac WATERLANDER, geboren 10-1983 te Ooststellingwerf, overleden 01-1984 te Haulerwijk.
   5. Ingeborg M.D. WATERLANDER, eigenaresse van Dansschool Ingeborg in Assen, geboren te Apeldoorn.

Ingeborg Waterlander
   6. Zora WATERLANDER, geboren circa 1987, overleden 09-1987.
   7. Michaël Jonathan Jeremia WATERLANDER, geboren op 29-06-1988 te Smallingerland, overleden op 01-06-1989, 337 dagen oud.
   8. Liahona J.E. WATERLANDER, geboren te Groningen.

Liahona Waterlander
   9. Dagmare WATERLANDER, geboren 09-1994, overleden op 23-03-1995 te Assen.
   10. Celeste M.A. WATERLANDER, geboren op 22-03-1999 te Assen, overleden op 24-10-2005 te Groningen op 6-jarige leeftijd, overleden aan een onbekende longziekte.

XIII.445    Renske Aaltje (Renny) WATERLANDER, geboren te Oudehaske, dochter van IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332) en Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA.
Gehuwd te Oudehaske met Johannes (Johan) HOEKSTRA, geboren te Knijpse.
Uit dit huwelijk:

   1. Roland (Ron) HOEKSTRA, geboren te Wolvega.
   2. Iwan Martino (Ywan) HOEKSTRA, geboren te Emmeloord.

XIII.447    Trijntje Sybregje (Tineke) WATERLANDER, geboren te Oudehaske, dochter van IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332) en Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA.
Gehuwd te Heerenveen met Anne Bouwe (Anne) van der KOOY, geboren te Sybrandaburen.
Uit dit huwelijk:

   1. Arnold Jan (Arnold) van der KOOY, geboren te Sybrandaburen.
   2. Jos Marco (Jos) van der KOOY, geboren te Sybrandaburen.
   3. Marco Jos (Marco) van der KOOY, geboren te Sybrandaburen.

XIII.449    Marianne (Marianne) WATERLANDER, geboren te Oudehaske, dochter van IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332) en Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA.
Gehuwd te Tijnje met Marten JONGEDIJK.
Uit dit huwelijk:

   1. Mirjam JONGEDIJK, geboren te Smallingerland.
   2. Christiaan JONGEDIJK, geboren te Smallingerland.
   3. Karin JONGEDIJK, geboren te Smallingerland.

XIII.451    Sylia (Sylia) WATERLANDER, geboren te Heerenveen, dochter van IJnze Annes (IJnze/Joop) WATERLANDER (zie XII.332) en Maartje Adriaantje (Maartje) BIJLSMA.
Gehuwd met Wytse SIJTSMA.
Uit dit huwelijk:

   1. Richard Peter SIJTSMA.
   2. Leonie Yvonne SIJTSMA, geboren te Heerenveen.
   3. Evelyn Rosan SIJTSMA.

XIII.455    Sijke (Sia) WATERLANDER, verpleegster, geboren te Blokzijl, dochter van Jitze Jan WATERLANDER (zie XII.335) en Janna BEKENDAM, werkzaam in een verzorgingsflat.
Gehuwd met Melle Folkerts (Melle) van den HONING, technisch ambtenaar der PTT te Franeker, geboren te Oudehaske.
Uit dit huwelijk:

   1. Janna van der HONING, geboren te Amsterdam.

XIII.458    Johannes SIPMA, uitvoerder baggerwerken, geboren te Blokzijl, zoon van Jan SIPMA, parlevinker, en Nennigje WATERLANDER (zie XII.338).
Gehuwd met Trijntje STERK, geboren te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1. Hendrika SIPMA.
   2. Jan SIPMA.

XIII.461    Sylvia SIPMA, geboren te Nijmegen, dochter van Jan SIPMA, parlevinker, en Nennigje WATERLANDER (zie XII.338).
Gehuwd met Jan Piet FRANKEN, autohandelaar.
Uit dit huwelijk:

   1. Nennigje Wilhelmina FRANKEN.
   2. Jan Pieter FRANKEN.

XIII.462    Robbie (Rob) WATERLANDER, peoplewhisperer, motivator, geboren te Leeuwarden, zoon van Ynze WATERLANDER (zie XII.339) en Jeltje VOS.
Gehuwd (1) met Joyce VEER, huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Gehuwd (2) te Kingston (Jamaica) met Methoney Karen (Methoney) MCDONALD.

Rob Waterlander

 


Uit het eerste huwelijk:

   1. Sven Yuri (Sven) WATERLANDER, geboren te Monnickendam.
   2. Lisa Dominique (Lisa) WATERLANDER, geboren te Monnickendam.

XIII.467    Jacob (Jaap) WATERLANDER, systeem-programmeur, geboren te Amsterdam, zoon van Auke WATERLANDER (zie XII.341) en Gretha KOOPMAN.
Gehuwd met Saskia Maria Elisabeth (Saskia) MOLENAAR, doktersassistente.
Uit dit huwelijk:

   1. Stefan WATERLANDER, geboren te Purmerend.
   2. Rosanne WATERLANDER, geboren te Monnickendam.

XIII.470    Vroukje (Vroukje) WATERLANDER, geboren te Amsterdam, dochter van Auke WATERLANDER (zie XII.341) en Gretha KOOPMAN.
Gehuwd te Purmerend met Theo (Theo) VERWEIJ, proces-analist bij Achmea, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Bart Auke VERWEIJ, geboren te Purmerend.
   2. Frank Theo VERWEIJ, geboren te Purmerend.

XIII.472    Janny WATERLANDER, belasting-beambte, geboren te Amsterdam, dochter van Auke WATERLANDER (zie XII.341) en Gretha KOOPMAN.
Gehuwd met Chris KUHLMAN, belasting-beambte, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1. Celine Margretha KUHLMAN, geboren te Purmerend.
   2. Marck Cornelis KUHLMAN, geboren te Purmerend.

XIII.473    Ynze Jacob WATERLANDER, groepsleider CAE, geboren te Amsterdam, zoon van Anne WATERLANDER (zie XII.343) en Henderika VOS.
Partner is Margaretha Henderika Wilhelmina (Marga) LODDER, eigenaresse van een hondentrimsalon, geboren te Rotterdam.
Uit deze relatie:

   1. Lilian WATERLANDER, geboren te Dordrecht.
   2. Stefan WATERLANDER, geboren te Dordrecht.

XIII.488    Hotze (Hotze) WATERLANDER, voorman machinale verspaning bij Leenstra Machine- en Staalbouw te Drachten. Geboren te Noord Oostelijke Polder, zoon van Ynze WATERLANDER (zie XII.349) en Aeltsje (Aaltje) de JONG.
Gehuwd te Joure met Hiltje (Hillie) STUIVER, medewerker interne diensten C&A te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1. Grietje Aaltje (Gineke) WATERLANDER (zie XIV.203).
   2. Ynze Wieberen (Yno) WATERLANDER (zie XIV.204).

XIII.491    Lipkje (Lipkje) WATERLANDER, bode gemeentehuis Skasterland, geboren te Heerenveen, dochter van Ynze WATERLANDER (zie XII.349) en Aeltsje (Aaltje) de JONG.
Gehuwd te Heerenveen met Albert Age (Albert) KAMSTRA, controller bij het GAK Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Fardau Aaltje (Fardau) KAMSTRA.
Gehuwd.
   2. Jippe Auke (Jippe) KAMSTRA.

XIII.493    Siebe (Siebe) MINKEMA, zoon van Dirk MINKEMA, veehouder te Oudehaske, en Baukje WATERLANDER (zie XII.352).
Gehuwd met Trijntje (Tineke) de Jong.
Uit dit huwelijk:

   1. Dirk Siebe MINKEMA.
   2. Roelof Tinus MINKEMA.

XIII.495    Hotze (Hotze) MINKEMA, zoon van Dirk MINKEMA, veehouder te Oudehaske, en Baukje WATERLANDER (zie XII.352).
(getuige(n): Hotze Waterlander) met Loes SCHIEVINK.
Uit dit huwelijk:

   1. Aaltje MINKEMA.
   2. Baudy MINKEMA.
   3. Anetta MINKEMA.

XIII.498    Johanna Anna (Hanneke) MINKEMA, dochter van Dirk MINKEMA, veehouder te Oudehaske, en Baukje WATERLANDER (zie XII.352).
Gehuwd met Wiebe de VOS.
Uit dit huwelijk:

   1. Sjoerd de VOS.
   2. Dirk Jan de VOS.
   3. Baukje Koentje de VOS.

XIII.499    Bernard Albert (Bert) LUINENBURG, ambtenaar bij Wetterskip Fryslân, zoon van Harm LUINENBURG, rijksambtenaar te Veenhuizen, en Nennigje (Nennie) WATERLANDER (zie XII.355).
Gehuwd te Leek met Maaike (Marjan) MULDER.
Uit dit huwelijk:

   1. Harmen Ramon (Ramon) LUINENBURG.

XIII.501    Hotze Johan (Otto) LUINENBURG, project engineer, zoon van Harm LUINENBURG, rijksambtenaar te Veenhuizen, en Nennigje (Nennie) WATERLANDER (zie XII.355).
Gehuwd te Ooststellingwerf met Adriana Susan Hermina (Susan) VERHOEF.
Uit dit huwelijk:

   1. Wouter Bart LUINENBURG.

XIII.523    Caroline MAK, dochter van Cees MAK en Janneke (Janna) WATERLANDER (zie XII.371).
Gehuwd met Richard REGEER.
Uit dit huwelijk:

   1. Melanie REGEER.
   2. Lindsey REGEER.

XIII.528    Tjalke Anne (Tjalke) PASVEER, chef automonteur te Leeuwarden, geboren te Westzaan, zoon van Jacob PASVEER, 1e klas besteller PTT, en Klaaske WATERLANDER (zie XII.375).
Gehuwd te Zwaagwesteinde met Zwaantje (Zwaan) HIEMSTRA, geboren te Zwaagwesteinde.
Uit dit huwelijk:

   1. Jacob Willem (Jaap) PASVEER (zie XIV.220).
   2. Willem Marcel (Wilmar) PASVEER (zie XIV.222).

XIII.530    Anne Jacob (Anne) PASVEER, geboren te Leeuwarden, zoon van Jacob PASVEER, 1e klas besteller PTT, en Klaaske WATERLANDER (zie XII.375).
Gehuwd met Janny HOEKSTRA, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1. Simone PASVEER, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd.
   2. Daniëlle PASVEER, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd.
   3. Alexander PASVEER.

XIII.538    Yolanda van der VEEN, geboren te Meppel, dochter van Sjoerd van der VEEN, 1e ambtenaar Spoorwegen, en Tonia (Tony) WATERLANDER (zie XII.380).
Gehuwd met Huib HERES.
Uit dit huwelijk:

   1. Eline Tooske HERES.
   2. Bonne HERES.

XIII.559    Anno WATERLANDER, zoon van Klaas WATERLANDER (zie XII.407) en Attje T. (Attie) de VRIES.
Gehuwd met Rachel van DIJK.
Uit dit huwelijk:

   1. Jelle WATERLANDER.
   2. Madelief WATERLANDER.

XIII.580    Danny van WOESIK, geboren te Australië, zoon van Jan van WOESIK en Geeske (Grace) GEERLINGS (zie XII.434).
Kinderen:

   1. Daniel van WOESIK, geboren te Australië.
   2. Benjamin van WOESIK, geboren te Australië.
   3. Jaidan van WOESIK, geboren te Australië.

XIII.582    Diana van WOESIK, geboren te Australië, dochter van Jan van WOESIK en Geeske (Grace) GEERLINGS (zie XII.434).
Gehuwd te Australië met Paul PRESTON, geboren te Australië.
Uit dit huwelijk:

   1. Joshua Robert PRESTON, geboren te Australië.
   2. Zachary Paul PRESTON, geboren te Australië.
   3. Mikayla Grace PRESTON, geboren te Australië.

XIII.584    Sharon van WOESIK, geboren te Australië, dochter van Jan van WOESIK en Geeske (Grace) GEERLINGS (zie XII.434).
Gehuwd te Australië met Jason PROUDLOCK, geboren te Australië.
Uit dit huwelijk:

   1. Jackson PROUDLOCK, geboren te Australië.
   2. Lachlan PROUDLOCK, geboren te Australië.

XIII.586    Bernarda Ronny PEN, geboren op 14-05-1966, overleden op 05-09-2006 op 40-jarige leeftijd, dochter van Aart PEN, onderofficier, en Bernarda Matthea (Berna) WATERLANDER (zie XII.438).
Gehuwd met Cees ROS.
Uit dit huwelijk:

   1. Priscilla Ronny ROS (zie XIV.240).
   2. Serita Christina Adriana ROS.

XIII.587    Raymond Aart Christiaan PEN, zoon van Aart PEN, onderofficier, en Bernarda Matthea (Berna) WATERLANDER (zie XII.438).
Gehuwd met Jennifer KOEKEBAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. Nicolai Philippe Barend PEN.
   2. Chania Nea Bernarda PEN.

XIII.589    Jeen Roelof (Jeen) WATERLANDER, geboren te Zurich, zoon van Hans WATERLANDER (zie XII.442) en Willy HAANSTRA.
Gehuwd met Gretha van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Hans Nicolaas (Nick) WATERLANDER.
   2. Stan WATERLANDER.
   3. Ilse Esmee WATERLANDER.

XIII.591    Hans Erik (Erik) WATERLANDER, geboren te Zurich, zoon van Hans WATERLANDER (zie XII.442) en Willy HAANSTRA.
Gehuwd met Stephanie Hendrika (Stephanie) DERKZEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Rene WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.
   2. Daphne WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.
   3. Alec WATERLANDER, geboren te Leeuwarden.

XIII.594    Marchje Geeske (Marga) WATERLANDER, geboren te Harlingen, dochter van Hans WATERLANDER (zie XII.442) en Willy HAANSTRA.
Gehuwd te Bolsward met Steven KRAMER.
Uit dit huwelijk:

   1. Erika KRAMER, geboren te Sneek.
   2. Patrick KRAMER, geboren te Sneek.

XIII.599    Hein Peter (Hein) WATERLANDER, geboren te Harlingen, zoon van Hendrik WATERLANDER (zie XII.447) en Aukje BRAAKSMA.
Gehuwd (1) te Zwolle met Jannette Trijntje BRINKSMA.
Gehuwd (2) te Sneek met Lilian Johanna (Lilian) BROUMELS.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Henk WATERLANDER, geboren te Enschede.
   2. Jan WATERLANDER, geboren te Wytgaard.

XIII.603    Marita WATERLANDER, geboren op 21-07-1974 te Harlingen, overleden op 11-01-2015 op 40-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WATERLANDER (zie XII.447) en Aukje BRAAKSMA.
Gehuwd te Harlingen met A.B.D. (Arno) van EMMEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Beaudin (Beaudin) van EMMEN, geboren te Harlingen.
   2. Channa (Channa) van EMMEN, geboren te Leeuwarden.

XIII.605    Marion BERGSMA, geboren te Harlingen, dochter van Dominicus BERGSMA en Ruurdtje (Ruda) WATERLANDER (zie XII.450).
Partner is Simon Johannes (Simon) de WITTE.
Uit deze relatie:

   1. Chantal Danielle de WITTE.
   2. Denise Dominique de WITTE, geboren te Sneek.

XIII.606    Menno BERGSMA, zoon van Dominicus BERGSMA en Ruurdtje (Ruda) WATERLANDER (zie XII.450).
Partner is Esther van den BRINK.
Uit deze relatie:

   1. Daymen Willem BERGSMA, geboren te Almere.

XIII.631    Nadine Mischa (Nadine) WATERLANDER, geboren te Leeuwarden, dochter van Jacob Geert (Jacob) WATERLANDER (zie XII.491) en Margreet BOS.
Gehuwd met Fred E. OOST.

Nadine Mischa Waterlander en dochter Anouk Sanne in augustus 2007

 


Uit dit huwelijk:

   1. Anouk Sanne (Anouk) WATERLANDER.

XIII.637    Hendrik Martinus (Erik) WATERLANDER, geboren te Leidschendam, zoon van Franke Jan WATERLANDER (zie XII.497) en Dorothea KRIJTENBURG.
Gehuwd te Schipluiden met Ronit Elianne (Ronit) van KETEL, geboren te Schipluiden.
Uit dit huwelijk:

   1. Boaz Benjamin (Boaz) WATERLANDER.

XIII.652    Anja van KOMMER, geboren te Heerenveen, dochter van Henk van KOMMER (zie XII.521) en Durkje de HAAN.
Gehuwd met Jan Dirk van der MEER.
Uit dit huwelijk:

   1. Sanne van der MEER, geboren te Heerenveen.

XIV.143    Laura Adriana Femmy (Laura) WATERLANDER, geboren te Schiedam, dochter van Michiel Adriaan (Mischa) WATERLANDER (zie XIII.355) en Johanna Cornelia (Corry) FREELING.
Partner is E.F. (Ed) BEZEMER.
Uit deze relatie:

   1. Delano Mischa (Delano) BEZEMER.

XIV.144    Edgar Peter Mischa (Edgar) WATERLANDER, geboren te Schiedam, zoon van Michiel Adriaan (Mischa) WATERLANDER (zie XIII.355) en Johanna Cornelia (Corry) FREELING.
Gehuwd te Schiedam met Marion (Marion) de GROOT.

 


Uit dit huwelijk:

   1.  Senna Joke Joanna (Senna) WATERLANDER, geboren te Breda.
   2.  Jurre Michiel Denis (Jurre) WATERLANDER, geboren te Breda.

XIV.160    Peter Richard BLOM, geboren te Heerenveen, zoon van Cornelis (Cor) BLOM en Trijntje (Tineke) BOOIJ (zie XIII.437).
Gehuwd met Rixt MINKES, samenwonend.
Uit dit huwelijk:

   1. Myrthe Brecht (Myrthe) BLOM.
   2. Femma Louise (Femma) BLOM.
   3. Veerle Manon (Veerle) BLOM.

XIV.166    Regina Esther (Esther) WATERLANDER, geboren te Assen, dochter van Anne WATERLANDER (zie XIII.441) en Thea HOEKSTRA.
Gehuwd met Gosse Wietze (Gosse) de VRIES, geboren te Terband, samenwonend.
Uit dit huwelijk:

   1. Matthies Gosse de VRIES, geboren te Heerenveen.

XIV.168    Mascha Meiny Rebecca (Mascha) WATERLANDER, geboren te Haulerwijk, dochter van Anne WATERLANDER (zie XIII.441) en Jelma DAALMAN.
Gehuwd met Khaled BEN ABID, geboren te Sousse (Tunesië).
Uit dit huwelijk:

   1. Farah Celeste Briseis (Farah) BEN ABID, geboren te Sint-Niklaas (België).
   2. Helena Beau Sifra BEN ABID, geboren te Sint-Niklaas (België).
   3. Kyano Morgan Fabrizio BEN ABID, geboren te Sint-Niklaas (België).

XIV.203    Grietje Aaltje (Gineke) WATERLANDER, gastvrouw bij Eden Oranje Hotel te Leeuwarden, dochter van Hotze (Hotze) WATERLANDER (zie XIII.488) en Hiltje (Hillie) STUIVER, medewerker interne diensten C&A te Heerenveen.
Gehuwd met Michel HOUTHOFF, magazijnmedewerker bij Leenstra Staal- en machinebouw, geboren te Arnhem.
Uit dit huwelijk:

   1. Leon Michel (Leon) HOUTHOFF, geboren te Drachten.
   2. Isabella (Isabella) HOUTHOFF, geboren te Drachten.

XIV.204    Ynze Wieberen (Yno) WATERLANDER, magazijnmedewerker bij Feenstra te Drachten, zoon van Hotze (Hotze) WATERLANDER (zie XIII.488) en Hiltje (Hillie) STUIVER, medewerker interne diensten C&A te Heerenveen.
Gehuwd met Grietje van KAMMEN, thuiskapster, geboren te Oostermeer.
Uit dit huwelijk:

   1. Frieda (Frieda) WATERLANDER.
   2. Jelte (Jelte) WATERLANDER.

XIV.220    Jacob Willem (Jaap) PASVEER, geboren te Leeuwarden, zoon van Tjalke Anne (Tjalke) PASVEER (zie XIII.528) en Zwaantje (Zwaan) HIEMSTRA.
Gehuwd met Belinda.
Uit dit huwelijk:

   1. Ellèna PASVEER.
   2. Alessa PASVEER.

XIV.222    Willem Marcel (Wilmar) PASVEER, geboren te Leeuwarden, zoon van Tjalke Anne (Tjalke) PASVEER (zie XIII.528) en Zwaantje (Zwaan) HIEMSTRA.
Gehuwd met Mirjam.
Uit dit huwelijk:

   1. Julian PASVEER.
   2. Jorrit PASVEER.

XIV.240    Priscilla Ronny ROS, dochter van Cees ROS en Bernarda Ronny PEN (zie XIII.586).
Gehuwd met John MOES, samenwonend.
Uit dit huwelijk:

   1. Chellsea MOES.

 


created with PRO-GEN ‘Genealogie à la Carte’ software
 


© 2000 – 2015 Rob Waterlander & Mariska de Rijke

© 2000 – 2015 Rob Waterlander & Mariska de Rijke - Waterlander.nl is een Beukema.me productie