Skip to content

Namenlijst Waterlander


Click here for English site


Aalsum, van
   Karel Johannes
Aans
   Aaltje
Aardema
   Antje
   H.
   Harry
   Marco
Aarts
   Dominique Jaqueline Marie
Adel, den
   Neeltje
Adema
   Pietsje
Agricola
   Tekla Emmy Maria
Aken, van
   Adriana Wilhelmina
Altena
   Hidde
Anderson
   Sue
Anne
   Edsger
Annes
   Bauke
   Grietje
   Meile
Aten
   Lammert
Atsma
   Albert
   Anne Wietze
   Antje Ymkje
   Jantje
   Jeffrey
   Julie Ann
   Rhonda Lynn
   Romke Jacob
   Romkje
   Ronald Lee
   Theodora
   Wietze Romke
   Wijtze Jacob
   Wytze
   Yke
   Ymkje
Aubel, van
   Eleonora
Aukes
   Auke
   Berber
   Janke

Baart
   Anthony Jan Daniël
Backer, De
   Maria Catharina
Bailey
   Wynema Ann
Bailey-Waterlander
   Victoria Katherine
Bakke
   Hendrika
Bakker
   Anna
   Debra Paulette
   Dennis Henry
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik
   Jan
   Janice Bonnie
   Jantje Piets
   Linda Mae
   Martzen
   Piet
   Sharon Hilda
   Thijs
   Wietske
Bangma
   M.J.
Bark
   Yvonne
Bartels
   Antonius Gerardus
   Ingrid
   René
Bartz
   Charles
   Charles
   Lauren
   Steven J.
Basselaar, van den
   Joseph Marie
Beckers
   Kevin
   Rick
   Ton
Beekes
   Hobbe
Beenen
   Gerard Frederik
Bekendam
   Janna
Belt, v.d.
   Ria
Ben Abid
   Farah Celeste Briseis
   Helena Beau Sifra
   Khaled
   Kyano Morgan Fabrizio
Bennink
   Jan
   Jan
   Margje
Berends
   Jacob
   Margjen
   Wytze
   Wytze
Berg, van den
   ?
   Albert
   Anne
   Anneke
   Arend
   Bart
   Beaudine
   Bono
   Bontje Joukje
   Danique
   Dennis
   Dimitri Joeri
   Erwin
   Esther
   Geertje
   Gerrit
   Gooitzen
   Grietje
   Grietje
   Grietje
   Grietzen
   Hans
   Harm
   Harm
   Harm
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik Jacob
   Hendrikje
   Hiltje
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacoba
   Jacobus
   Jacobus
   Jacobus Kerst
   Jacobus Uilke
   Jantje
   Jantje Margriet
   Jenny
   Joh.
   Johanna
   Jouke
   Joukje
   Joukje
   Kerst
   Kerst
   Kerst
   Klaas
   Klaas Kerst
   Maaike Yke
   Margje
   Margje
   Margriet Jantje
   Marjan Hendrike
   Marten
   Martha Frederika
   Maureen
   Melvin Joel
   Nanne
   Nicole
   Niels
   Patrick
   Piet
   Piet
   Piet Haarm
   Renze
   Rinske
   Robin
   Roelof Jacob
   Roeltje
   Sietske
   Sytze
   Tjitske
   Trijntje
   Uilke
   Uilke
   Vinnie
   Wiebe
   Wiebren
   Y.J.M.
Bergerova
   Jana
Bergsma
   Daymen Willem
   Dominicus
   Marion
   Menno
Bermon
   W.
Bethlehem
   Jeltje
Bezemer
   Delano Mischa
   E.F.
Bijker
   Feikje
   Willem
Bijl, van der
   Albertien
   Anneke
   Dirk Atze
   Dirk Atze
   Dirk Jelle
   Geale
   Ido
   Johanna
   Simone
   Wietse
   Yme
Bijlsma
   Bettina Hantzen
   Douwe Jelle
   Maartje Adriaantje
   S.
Binkhorst
   Petronella Paulina
Bisschop
   Femmy Nezina
Blauw
   Angela Harmke
   Oebele
Blezer
   ?
   Josepha Johanna Nathalie
   Mechelina Frederica Monique
Bloembergen
   Willemina Cornelia
Blom
   ?
   Bonne
   Cornelis
   Femma Louise
   Myrthe Brecht
   Peter Richard
   Robert Marco
   Veerle Manon
Bochoel
   Gerty
   Jan
Boelkens
   Barbara Ann
   Carol Jean
   Curtis
   Diane Lynn
Boer, de
   Antje
   Arend Ynze
   Baukje
   Douwe
   Inne
   Inne
   Jantje
   Jikke Richina
   Jitske
   Jitske
   Jitte
   Johannes
   Joseph Joannes Petrus
   Klaske
   Marieke Antoinette Ursula
   Rieuwkjen
   S.
   Sibbele
   Tjitske
   Trijntje
   Wiebe
Boersma
   Doede
   Jouke
   Karel
   Steven Sjors
   Trijntje
   Ward
Bokhorst
   Janet
Boltja
   Alyson
   Ann Marie
   Ashley
   Casie
   Chelsea
   Daniel
   Daniel Francis
   Derek
   Ellie
   Hilda
   Johanna Katrina
   John Patrick
   John Wiegar
   John Wieger
   Katrina Johanna
   Maggie
   Margaret Lucille
   Mary Ellen
   Nikki
   Peggy Jeanne
   Sarah
   Stephen Anthony
   Thomas Michael
   William
   William James
Boltja-Bartz
   Johanna Hilda
Boltje
   Beeuwke
   Grietje
   Hiltje
   Jacob
   Jacob
   Jelle Wieger
   Jentje
   Margje
   Marijke
   Trijntje
   Trijntje
   Wieger Jentjes
Bonnes
   Bartje
   Fokjen
   Froukjen
   Hendrik
   Jacob
   Jacob
   Lolcke
   Lolke
   Reinskjen
   Rieukjen
   Rieuwert
Boogaard
   Marja
Booij
   Abel
   Hylco André
   Johannes
   Karen Hester
   Sigrid-Joan
   Stefan Jorn
   Trijntje
Boom, ten
   Jan
   Marga
   Saakje
Boom, ter
   Colette
   Jacob
   Michelle
Boom, van der
   Jurrianus
Boonstra
   Anna
   Anne
   Anne
   Jacob
   Jacob
   Meile
   Merk
   Pietje
   Pietje
   Rieuwert
   Trijntje
Bootsma
   Renske
Borgman
   Andrew
   Andrew Young
   Anne Marie
   Craig Jan
   Elaine Jessie
   Kathryn Ann
   Mark Wayne
   Robert Peter
   Steven Robert
Bos
   Auke
   Berber
   Fred
   Hendrikus
   Janke
   Margreet
   Rein
   Tiny
Bos, de
   Jan
   Sjoeke
   Ypkjen
Bosga
   Harmen
   Pieter
   Roelfje
Bosma
   Hendrik
   Imkje
   Jacob Jan
   Jan
   Jan
   O.F.M.
   Rinke
   Tine
Bosman
   Klaas
   Sjoerdje
   Yde
Botesek
   Maria
Bouma
   Anna
   Anne
   Anne
   Annigje
   Atje
   Brugt
   Esther Lubertha
   Fokke
   Froukje
   Grietje
   Grietje
   Jelle Pieter
   Klaas Piers
   Lisanne Tjerkje
   M.
   Piertje
   Riekele
   Riekske
   Rieuwkjen
   Sietze
   Wietske
Bouwens
   Jesly
   Naomie
   Patrick
Bouwer
   Gerrit
Braaksma
   Aukje
   Sijtske
Brakus
   Anna Magrita
   Antje
   Antonius
   Bonne
   Foekje
   Hendrikus
   Jacoba
   Jeltje
   Johannes
   Marijke
   Sjoukje
   Theodora
Brattinga
   Fedde
Breggen, van der
   Alexis Bernardus Antonius
   Frederik
   Mirjam Marianne
Bremer
   Wietse
Breukelen, van
   Abraham Petrus
   Marjolein Josepha Wilhelmina
Brink
   Aaltje
Brink, van den
   Esther
Brinksma
   Atje
   Jannette Trijntje
Broersen
   Margaretha Maria
Bron
   Corstiaan
Broumels
   Lilian Johanna
Brouwer
   Durkjen
   Hennie
   Jeltje
   Jouke
   Neeltje
   Rinske
Brouwers
   Carol
Brug, van
   Eddie
   Fokke
   Geesje
   Wieger
Bruggeman
   Willem
Bruggen
   Immigje
Bruinsma
   Anne
   Jantje
Buijs
   Joanna Julia
   Pieter
Bultma
   Jacoba
Bus
   Jan
Buurman
   J.C.

Camminga
   Berendje
   Ellert
   Jacob
   Jacob
   Johannes Wilhelmus
   Wilhelm
Campbell
   Darcie
Canrinus
   Lijsbeth
Chichester
   Margaret
Christiaans
   Jitske
   Tjitske
Collins
   Dr. Margaret
   Jack
Conklin
   Darlene
Cornelisse
   Rob
Crandall
   Jill Lucilla
   Kevin Henry
   Virgil
Cuperus
   Geertje
Cwiklicki
   Henryk
   Stanlislaw

Daalman
   Jelma
Dalstra
   Hendrikje
Dam
   Berend
   Gepke Sietske
   Jan
   Jeanette
   Jitze
   Margriet
   Sipkje
Damstra
   Doedje
   Douwe
   Durkje
   Emma Ida
   Geert
   Hendrika Suzanna
   Ida Emma
   Jacob Willems
   Jacoba
   Jacoba Maria
   Jitske
   Susanna
   Suzanna Maria
   Trijntje
Dassen
   Jantje Margje
Davis
   Bay
   Jeffrey Douglas
   Lari Anne
Dekker
   Jan
Denhof
   Ray
Dephouse
   Calvin Edward
   Carl Edward
   Eric Jon
   Jeffrey Alan
Derkzen
   Stephanie Hendrika
Deutekom
   Marjo
Dijk, van
   Rachel
Dijkens
   Joke
Dijkmans
   Mechelina Adriana
Dijkstra
   Anneke
   Anton
   Femmigje
   Finne
   Geesje
   Gerben
   Gerben
   Gerben
   Grietje
   Hiltje
   Jan
   Jentje
   Jeroen
   Klasina
   Kornelischke
   Maaike
   Marcel
   Pietje
   Sandra
   Trijntje
   Wiebe
   Wieger
Dikkerboom
   Martzen
   Ynze
Dolstra
   Baukjen Willems
Douwenga
   Akke
Drenth
   Wobbina
Drenthe
   Anne
   Joldert
Driewes
   Sjoek
Drijfhout
   Wietske
Duiven
   Lubertha Geertruida
Dullemans
   Gerardus Hendrikus
   Hendrik Cornelis Jozef
Durks
   Jouke
   Reitze
Dörr
   Andrea
   Léon
   Mariëlle

Ebbens
   Ruth
Edsgers
   Jacob
Eenshuistra
   Sijne
Eijk, van
   Bregtje
Eitsma
   Janet
Elsinga
   Chris
   Dave
   H.
   Jessica Cornelia Johanna
Elzinga
   Grietje
   Jacob
   Rinske
Emmen, van
   A.B.D.
   Beaudin
   Channa
Engelsman, den
   Nicoletta Theadora Maria
Eusterbrock
   Antonia Gertruda

Faber
   H.T.
Farx
   Douwe
Feddes
   Gabe
Feenstra
   Sjoukje
Ferwerda
   Hans
   Maike Margje
   Margaretha
   Rein
   Richard
   Roelof
Flapper
   Age
   Klaas
   Tecla
   Wilhelmina
Foekema
   Hans
   Rindert Willem
   Wilma Saskia
Folles
   Tetje
Franken
   Jan Piet
   Jan Pieter
   Nennigje Wilhelmina
Frankes
   Klaas
Freeling
   Johanna Cornelia
Freerks
   Evert
Froh
   Clementina Josephina

Gabes
   Abeltje
Garms
   John T.
Geerlings
   Bernardes
   Bernardes
   Bernardus Mattheus
   Geeske
   Hendrik
   Hendrik
   Hugo
   Johannes
   Robert
   Ruurdtje Romkje
Geerts
   Ybeltje
Geus, de
   Tonnis
Godijn
   Johanna Margaretha
Golz
   Pauline
Gooier
   Geert
   Karin
   Monique
Gooyer
   Antje Martha
   Geert
   Geesje
   Jochem
   Roelof
Graaf, de
   Majo
Griek
   Elisabeth
   Elisabeth
   Jacobus
   Jan
   Neeltje
   Saakje
   Ytje
Griend, van de
   Cornelia
   Herma
   Meintje
   Sipkje
   Willem
Groot, de
   Aafje
   Andries
   Anja
   Antje
   Elisabeth
   Gerard
   Gerard
   Harm
   Jan
   Jan
   Jeenke
   Jennie
   Klaasje
   Margriet
   Marion
   Pieter
   Thijmen
Groothof
   Sijke

Haan, de
   Durkje
   Jacobus
   Rieuwkjen
Haanstra
   Meintje
   Willy
Hanse
   Karen Janine
Hanssen
   Peggy Maria Theresia
Hanstra
   Taede
Harmens
   Sara
   Tijtje
Hauck
   Ursula
Heide, v.d.
   Catharina
   Gerrit
   Marian
Heij, de
   Bianca
   Chelina
   Karin
   Mirthe
   Niels
   Sjaak
Heijnis
   Adriana Maria
Helfferich
   Louise Angelika
Helmhout
   Richtje
Hempenius
   Angeline
Hendriks
   Antje
   Johannes
Henstra
   Akke
Herder
   Franke Heines
   Romkje
Heres
   Bonne
   Eline Tooske
   Huib
Herken
   Dina
Herp
   Louise Elisabeth
Hetkkerma?
   ?
Hiemstra
   Geertje
   Klaas
   Zwaantje
Hilbers
   Anna Maria
Hilts, van
   Jacobus
Hirschberger
   Frieda Rosa
Hoeflaken, van
   Mario
Hoeksma
   Henk
   Piet
   Pietertje
   Sjouke
Hoekstra
   ?
   Elske
   Engbert
   Feike
   Gerrit
   Gosse Sijbren
   Hans
   Heidi
   Hendrik
   Hendrik Engbert
   Iwan Martino
   Jacob
   Janny
   Jelle
   Johannes
   Jouert
   Jouert
   Joukje
   Joukje
   Margje
   Richard
   Roland
   Siep
   Thea
   Trijntje
   Trijntje
   Wilhelmina Appolonia
Hoen
   Geertje
Hoeve, ten
   Anne
   Anne
   Antje
   Dagmara
   Eliat
   Garima
   Harmen
   Levenloos geboren
   Marga Anne-Maria
   Mense Jacob
   Nathalie Aglaja
   Roelof
   Siegfried
Hof, v.d.
   Wouter
Hofma
   Sientje
Hogeling
   Maria Jacoba Johanna
Hogeveen
   Ellen
   Ingrid
   Jasper
   Sander
Holm
   Jonas
Holthuis
   Pieter Klaas
Holwerda
   Elske
Honing, van den
   Melle Folkerts
Honing, van der
   Janna
Hoogeveen
   Grieta
   Tjerk
   Uilke
   Uilke
   Wiebe
Hoogstins
   Baukje
Hoogvorst
   Jacoba
Hornstra
   Siedse
Horst, ter
   Stijntje
Houkes
   Johannes
   Karin Patricia
   Rob
Houten, van
   Martha F.
Houthoff
   Isabella
   Leon Michel
   Michel
Houwenhove, van
   Adella
Huisman
   Froukje M.
   Joukje
   Nicolaas Herman
Huitema
   Gatske
Huizinga
   Egbert
Hummel
   H.G.
Hutter
   J.
   Jan-Willem
   Klaas-Jan
Hylken
   Berend
Hôller
   Rosemarie

Idserda
   Anna
Innes
   Jitte
   Trijntje

Jaarsma
   Doede
   Germen
   Germen
   Nennigje
Jacob
   Berend
Jacobs
   Anne
   Anne
   Antje
   Bonne
   Bonne
   Cobus
   Fokje
   Geeske
   Gepke
   Grietje
   Harm
   Jacobus
   Jetske
   Pytje
   Reinske
   Rieuwkjen
   Roelof
   Tjitske
Jacobus
   Hendrik
   Jan
   Janke
   Pietje
Jager, de
   Jantje
James
   Colleen Ann
   Douglas Eugene
   Kathleen Ann
Jamlaay
   Jacky
Jans
   Antie
   Jarig
   Saakjen
   Sybren
Jansdr
   Foock
   Geeske
Jansema
   Maria
Jansen
   Geertje
   Joop
   Lia
Jansma
   Koopje
Jansz
   Claes
Jarigs
   Ate
   Janke
Jeensma
   Hendrik
   Jinke
   Watze Hielke
Jeips
   Sjoukjen
Jeipsz
   Bonne
Jelkes
   Wietske
Jellema
   Idske
Jelsma
   Rinske
Jeltes
   Iebeltje
Johannes
   Antje
   Antonius
   Bonne
   Foekje
   Jacoba
   Jeltje
   Renske
   Theodora
Johnson
   Angela Diromira
   Gary
   Kurt Gunder
   Luke Daniel
   Mara Katherine
   Shelli Rai
Jolkes
   Jantje
Jones
   Cynthia
Jong, de
   Aaltje
   Abram
   Aeltsje
   Ale Ruurd
   Anke
   Anna
   Baukje
   Berend
   Berend
   Bert Jan
   Berthold Alexander
   Broer
   Doede Germen Willem
   Dorothea Tjitske
   Ester
   Esther Anna
   Gerard Galt
   Germen
   Gerrian
   Gerrit Age
   Henderikus
   Hendrik
   Hester Marijke
   I.
   I.
   Jan
   Jan
   Jan Hendrik
   Janke
   Joukje
   Klaas
   Klaske
   Lammert
   Lampkje
   Makke
   Margjen
   Marines
   Pieter
   Roelofje
   Sieberen
   Sybren
   Sytze
   Taco Peter
   Tjalling Wander
   Tjeerd
   Trijntje
   Trijntje Clementine
   Willem
   Wypkje Jans
Jongedijk
   Christiaan
   Karin
   Marten
   Mirjam
Jonker
   Jelke
   L.
   Wietske
Jorna
   Akkie
   Jeanette Christina
   Johan
   Johanna
   Paul
   Renie
   Silvester
   Tjerk
Joukes
   Durkjen
   Sjoerd

Kalksma
   Clarissa
   Dik
   Eduard
   Mirjam
   Robert
Kalsbeek
   Anna
Kammen, van
   Grietje
Kamp
   Bertus
Kamstra
   Albert Age
   Fardau Aaltje
   Jippe Auke
KANE
   Brian
   Daniel
   Daniel jr.
   Dennis
   Ellen
   Joanne
   Maureen
   Patricia
   Terrence
Kannegieter
   Annelies Jeannet
Karbet
   A.
Kat
   Maria Johanna
Keith
   Casey
   Holland Skye
   Scott
   Tony
Keizer
   Maria
Kerkhof
   Rinske
Ketel, van
   Ronit Elianne
King
   Deborah Ann
Kingma
   Frank
   Saakje
Klazema
   Annie
Klazes
   Grietje
   Pieter
Kleij, v.d.
   Jannie
Klijnstra
   Joukje
Klompmaker
   Geesje
Klooster
   G.M.
Kloosterhuis
   Hendricus Wenseslaus
Knaap, van der
   Jettie
   Piet
   Roelien
Knijpstra
   Trijntje
Knoop, van der
   Catharina
   Jelle
   Klazien
   Willem
   Willem
Koekebakker
   Jennifer
Koens
   Sara
Koetsier
   Jacoba Cornelia
Kofferberg
   Frans
Kok
   Franka
Kollemer
   Jacobus
   Miranda
   Remco
Kollmeier
   Christopher
   Matthew
   Meaghan
Kommer, van
   Anja
   Heimen
   Henk
   Iebelina
   Jinke
Koning
   Susanna Johannes
   W.J.A.
Kooistra
   Douwe
Kooitje
   Geert Rienks
Koopman
   Gretha
Koorn
   Grietje
Kooy, van der
   Anne Bouwe
   Arnold Jan
   Jos Marco
   Marco Jos
Kornelis
   Grietje
Kort
   Beene
   Trijntje
Koster
   Petra Maria
Kramer
   Erika
   Patrick
   Steven
Krans
   Elias
   Feikje
   Geeske
   Jan
   Joukje
Krijtenburg
   Dorothea
Kroes
   Aukje Jans
Kruk
   Ria
Kuhlman
   Celine Margretha
   Chris
   Marck Cornelis
Kuipers
   Ilja
   Johannes

Laan, v.d.
   Catharina
   Frank
   Hans
   Wietze
   Wilma
Laan, van der
   A.
Laarmans
   Wilhelmina H.J.M.
Ladehoff
   Johanna
Lambert
   Daniel Evert
   Lance
   Rachel Anne
Landstra
   Roelie
Langen, de
   Cornelia Sentina
Langenberg
   Anna Jacoba
   Atte
   Henk
Langius
   ?
   Mariska Alicia
   Richard Marc
Lantero
   Esther Veronica
Lap
   Martzen
Lapstra
   Geesje
Leeper
   Cheryl Lynn
   James Arnold
   Loraine Ann
   Loran Arnold
   Susan Elaine
Leeuw, de
   Anne
   Johan
   Roelof
   Rudy Th.
Leeuwen, van
   Klasina
Leijenaar
   Aukje
Leininger
   David Jeffrey
   Donald L.
   William Curtis
Leistra
   Wytze
Lenos
   Nennigje
Leur, de
   Wijnand
Ligthart
   Hendrik
Lodder
   Margaretha Henderika Wilhelmina
Lodewijks
   Cornelia
Lolckes
   Bonne
Loonstra
   Martha
Luinenburg
   Bernard Albert
   Harm
   Harmen Ramon
   Hotze Johan
   Klaske Johanna Anna
   Wouter Bart

Maaskant
   Abraham
Maassen
   Edmund Adam
   Hermina Louisa
Maengkom
   Marian H.
Mak
   Caroline
   Cees
   Gerrit
   Gerrit
   Marcel
   Patricia
   Ronald Maurice
   Rudolf
Marriner
   Vicki
Marten
   Hendrik
Martens
   Jeip
Mat
   Jan
   Saakjen
McDonald
   Methoney Karen
Meer, van der
   Clara Elisabeth
   Frouwkje
   Jan Dirk
   Otto Arnold
   Sanne
Meeuwissen
   Helena
Meierhof
   Pietje
Meijer
   Douwe
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Joukje
   Neeltje
   Saakje
   Sjouke
   Sjouke
   Tjeerd
   Tjeerd J.
   Trijntje
   Trijntje
   Wiebe
Meijerhof
   Feikje
   Jouert
   Jurrit
   Lokke
   Margje
   Trijntje
Meiles
   Jacob
Meintes
   Meintje
Melcherts
   Cornelis
   Dominicus
   Dora
   Fokje Antje
   Jouke
   Lieuwe Geert
   Sjoerd
   Ybeltje Sijke
Mendel
   Andries
   Hendrik
   Ietje Yvonne
   Marianna Ingrid
Merks
   Pietertje
Meulen, van der
   Gretha
   Hittje
   Johan
   Johan
   Johannes
   Martin Hugo
Miedema
   Ellen Renate
Minkema
   Aaltje
   Anetta
   Baudy
   Dirk
   Dirk Siebe
   Hotze
   Johanna Anna
   levenloos kind
   Roelof Tinus
   Siebe
Minkes
   Rixt
Moedt
   Grietje
Moer, van der
   Agatha Johanna
Moerman
   Hendrika
Moes
   Chellsea
   John
Molenaar
   Saskia Maria Elisabeth
Montgomery
   Ethel Florence
Mosca
   Joanne
Mulder
   Aleida
   Maaike
Mulders
   Jacob Siegfried
Mullady
   Bridget
   Caitlin
   Erin
   Stephen
   Stephen
Muller
   Herman
Munnik
   Erik
   Henk
   Rolf
Muntendam
   D.
   Dirk Jan
   Dirk Sixtus Phillipus
   J.
   P.
Murrison
   Stanley
   Stèfan

Nagel
   Jo
Nanne
   Maria Johannes
Nauta
   Anna
   Cindy
   Gerrit Henk
   Jan-Roelof
   Jente
   Lieuwe
   Nancy
Neuhaus
   Nancy
Nicolaes
   Hubertus Gerardus Servatius
Nieuwenhof, van der
   Jaap
Nieuwenhuis
   Abeltje
   Anita
   Arjan
   Erik Eduard
   Jannes
   Jolanda Jantina
   Klaas
   Kornelieke
   Kornelis
   Rinze
   Ronald
Nijdam
   Denise
   Michel
   Noëlle
   Rinke Sjoerd
Nijholt
   Willemina
   Yde
Nuis
   Gré
Nyenhuis
   James

O’Brien
   Kerry
Oenes
   Sytske
Olivier
   Hendrik Anne
Oonk
   J.A.
   Jacob
   Rikie
Oord
   Dirkje
   Margriet
   Pieter
Oost
   Fred E.
   Hendrika
   Jetske
Oostendijk
   ?
   Arnold Ybelt
   Ybele
Oosterdijk
   Arjen
   Lutsen
   Susana
Oosterom
   Ben Ziggy
   Cor
   Jan Dirk
Oosterveen
   ?
Oppedijk
   Franke
   Liza
   Rianne
   Ronald
Oppers
   Harmke Jantje
Orsel
   Albert
   Gerbrandus
   Siemen Cathrinus
Osterhout
   Alex
   Donald
   Grant
Otter
   M.J.
Ottes
   Mink
Oudshoorn, van
   Antje
Overdijk
   Hilde Helena Maria
Overeem
   Gideon Sylvester
   Joop
Owen
   Frank Roy
   Kimberley Jean

Panhuis, In ‘t
   E.H.
Pasman
   Anna
   Jan
Pasveer
   Alessa
   Alexander
   Anne Jacob
   Daniëlle
   Ellèna
   Jacob
   Jacob Willem
   Jorrit
   Julian
   Simone
   Tjalke Anne
   Willem Marcel
Pegman
   Metje
Pelle
   Tinie
Pen
   Aart
   Bernarda Ronny
   Chania Nea Bernarda
   Judeka
   Nicolai Philippe Barend
   Raymond Aart Christiaan
Pennekamp
   Hendrika Derkjen
Penning
   Cory Jack
   Esther Veronica
   Henry
   Hermina Martha
   Jacob
   Jean May
   Joan Esther
   Julia Darlena
   Marjorie Jessie
   Rodney Mark
   Terry Allan
Perdok
   Christel
   Dennis
   Fiebo
   Meindert
Peringa
   Korneliske
   Renske
Peters
   Wilhelmina Anthonia
Piek
   Trijntje
Pieper
   Albert
   Anna Hendrika
   Anne
   Tjalke
Piers
   Aaltje
Pieters
   Berber
   Hinke
   Jeltje
   Siedse
Pol, v.d.
   Hennie
Politiek
   Sytske
Pool
   Frans
Poolstra
   Tjitske
Portasse
   Cornelis
   Michel
Postma
   Akke
   Corrie
   Iebeltje
   Meinte Cornelis
   Meintje
   Ronald Peter
   Ruurdtje
   Sijbrandus Nicolaas
   Wiebrens
   Wytze
   Ymkjen
Prawat
   Linda
Preston
   Joshua Robert
   Mikayla Grace
   Paul
   Zachary Paul
Pronk
   Rudolf Peter
   Yuri Chai Thongdee
Proudlock
   Jackson
   Jason
   Lachlan
Pyters
   Janke

Raiford
   Russell J.
Randall
   Joan Catherine
Reale
   John Thomas
   Michael Robert
   Thomas J.
   Thomas James
Reen, van
   Antonia Johanna
Regeer
   Lindsey
   Melanie
   Richard
Regts
   Trijntje
Reitsma
   Conny Monique
Reitzes
   Pieter
Ridgeway
   Liam
   Neil
Rienstra
   Carla
   Henk
   Ronald
Riet, van ‘t
   Martinus
Rijke (geboren Kuiper), de
   Alberta
Rijke, de
   Cornelis Leendert
   Mariska Maria Joanna
Rijsdijk
   Christine Jettie
Rinderts
   Wytze
Rip
   Dennis
   Marco
Risseeuw
   ?
Roberts
   Cornelia Maria Walteris
Roelofs
   Klaas
Roersma
   Linda
   Thilde
   Wiebren
Roesink
   Anna Maria Lucia
Rollema
   Antje
Romkema
   Grietje
Roon, van
   Agnes
   Bart
   Bets
   Brech
   Denise Soraya
   Gré
   Hendrikus Johannes
   Jacobus Aloysius
   Jan
   Johanna
   Johanna
   Johannes
   Levenloos geboren
   Levenloos geboren
   Levenloos geboren
   Martina
   Martina
   Nel
   Nicolaas
   Piet
   Rick Ajay
   Rie
   Trees
   Wilhelmina
Roos, de
   Hotze
   Mara
   Mino
Rooy, de
   Fred
Rorije
   Dennis
   Sarris
   Stephen
Ros
   Cees
   Priscilla Ronny
   Serita Christina Adriana
Roskam
   Hepie
Rotteveel
   Arend
   Gerhard
   Riet
   Yvonne
Roukema
   Yfke
Ruth, van
   Gerard Cornelis Francis
Ryckelds
   Jan

Saan
   Bouwina Catharina
Salomons
   Edna
Samplonius
   Gerhardus
Sanders
   Wytze
Schaaf, v.d.
   Tije
Schaaf, van der
   Baukje
   Fokke
   Fokke
   Grietje
   Jacob
   Jacob Bouke
   Jacobje
   Jantje
   Roelofje Lidia
   Teije
   Teije Hendrik
   Teye Fokke
Schaafsma
   Joke Johanna Andrea
Schaap
   Grace Carol
   Henry
   Nel
Schat
   Stephany
Scheerstra
   Aaltje
   Aan
Scheffer
   Abe Oene
   Feije
   Inge
   José
Schellenbarger
   Carol Ann
Schenk
   Lijsbeth
Schepen
   Jan
Schievink
   Loes
Schippers
   Jeltje
Schlegel
   Hilda
Schoen
   Hendrika
Scholten
   Geertje
   Willem
Schotanus
   Antje
   Catharina
   Elisabeth
   Francoise
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan Pieter
   Janke
   Jantje
   Klaas
   Kornelis
   Yke
Schouten
   ?
Siedses
   Akke
   Akke
   Janke
   Pieter
   Taede
   Trijntje
Siegers
   Foock
Sijtsema, van
   L.
Sijtsma
   Evelyn Rosan
   Leonie Yvonne
   Richard Peter
   Wytse
Silvius
   Elizabeth Catharina
Sinnema
   Watze
Sinterdinck
   Petronella Catharina Maria
Sipma
   Hendrika
   Jan
   Jan
   Johannes
   Sylvia
Sixma
   E.
Sjoerds
   Douwe
Skszszek
   Kzimira
Slager
   Dena
Sloesterwij
   Jan
   Lorenzo Eduard
Smink
   Hilda
   Jenneke
   Kornelis
Smit
   Alexandra Wilhelmina
   Arend
   Machiel Hendrik
Snijder
   Jitske
Snoep
   Esra Sophia
   Oliver
Snoodijk
   Diana
   Frank
   Sandra Aukje
Soekiman
   C.S.
Soethout
   Antoine Willaum Bertram
   Cor
   Hiltje
   Wim
Soeting
   Sikke
   Zwaantje
Sommandas
   Ranoe Deby
Spaans
   Emma Sentina
   Peter Nicolaas
   Simon
Spijker
   Ayden
   Lana
   Mikael
Spinmuis
   Harmke
Spoelstra
   Hinke
Sprenger
   Geessie
Steenstra
   Gezina Frederica
Stellingwerf
   Jantje
Steneker
   Catharina Elizabeth Maria
Sterk
   Trijntje
Stienstra
   Eite
   Jinke
Stoelwinder
   Anneke
   Evert Hendrik
   Hans
   Hendrik Jitse
   Minne
Stropsma
   Jan Folkerts
Struik, v.d.
   Steven
Stuiver
   Hiltje
   Jaap
   Jacob
   Jan
   Saakje
Sweering
   Saakje
Sybesma
   Akke
   Berber
   Durk
   Durkjen
   Jeltje
   Pier
   Pieter
   Pieter
   Pietje
   Sybe
Sytzes
   Jelke

Talman
   Antje Iepkje
   Bonny
   Ieke
   Janke
   Johanna
   Rosalina
   Sietse
   Sijtze
   Simon
   Simon Johannes
   Ymkje
Tameling
   Paul
   Scott Robert
   Sharon Martha
   Steven Paul
   Susan Lynn
Tans
   Johann
Tapper
   Shannon
   Terry
Taselaar
   Kitty Joya
Teisen
   Barbara Janet
   Carolyn Janet
   Janet Kay
   Leah Marie
   Martha Annet
   Robert Floyd
Teunis
   Aan
Thomas
   Iemkje
Thompson
   Frank C. IV
   Frank III
   Nathalie
Tienstra
   Klaaske
Tietema
   Ieke
Tim
   J.J.
Titalepta
   Robert Joh.
Tittema
   Geertje
Tjallema
   Jan Ale
Tjeerdsma
   Atje
   Engele
   Haye
Tjibbes
   Rinske
   Sijbe
Tobin
   Nathalie
Trompetter
   Bertus
Török
   Jolanda Eva Maria

Ubledr.
   Luts
Uilkes
   Jan

Vaessen
   Marie Rosalie Josephine
Vardie
   Miranda
Veeman
   Anna
Veen, v.d.
   Christina
   Martin
Veen, van der
   Anne
   Jan
   M.
   Pieter
   R.
   Rinske Derktje
   Sjoerd
   Yolanda
Veenstra
   Anita Christina Gerda
   Ate
   Caspar IJme
   Cornelia Sophia
   Epie
   Hielke T.
   Marijke
   Martha
   Petranella Andrea Carolina
   Wietske
Veer
   Joyce
Veer, v.d.
   Bauke
Veer, van der
   Hiltje
   Jan
   Pietje
Venekamp
   Erna
Venema
   Jacob
   Roelof Harm
   Willem O.
Verbeek
   Johannes Abraham
Verburg
   Helena Emma
Verf
   Gepke
Verheij
   A.H.M.
   Arnold
Verhoef
   Adriana Susan Hermina
Verhoeven
   Aleida Theodora
   Bernardus Johannes Everhardus Maria
Vermeij
   Francis
Vermeulen
   Diana
   Joop
   Linda
Verweij
   Bart Auke
   Frank Theo
   Theo
Verwer
   Roelof
   Roelof
   Victor
Visscher
   Anneke
   Bart Edeo
   Beeuwke
   Ellis Brigitta
   Freddy Jan
   Henk
   Iwan
   Jan
   Jan
   Jan
   Joyce Marlene
   Marco Eduard
   Martijn
   Simon
   Wieger
   Wieger
Visschers
   Karin
Visser
   Anna
   Elizabeth
   Evert
   Hendrik
   Hidzer Eddy
   Ieke
   Iemkje
   Jan
   Janke
   Kerst
   Maren Sanne
   Pieter Yde
   Ruurdje
   Sietze
   Sipke
   Sjoek
   Sytze
   Thijs Sebastiaan
   Wilhelmina
Vleeshouwer
   Trientje
Vlick
   Willes
Vogelzang
   Ellen
   J.
   Jolanda
Vorselen
   Conradus Willibrordus
   Jaap
   Joannes Hubertus Antonius
   Kees
Vos
   Henderika
   Jan
   Jeltje
   L.P.M.
   Linda
   Marijke
   Melissa Ellymay
   Mitchel George
Vos, de
   Baukje Koentje
   Dirk Jan
   Sjoerd
   Wiebe
Vries, de
   Abraham
   Alie
   Attje T.
   Auke
   Aukje Roelfje
   Baukje
   Catharina Cornelia
   Dany Elise
   Derk Christiaan
   Douwe
   Elizabeth
   Erik Constantijn
   Feikje
   Franke J.
   Gjalt
   Gosse Wietze
   Grietje
   Hans
   Hans
   Hans
   Hans
   Hans
   Hans
   Hendrik
   Hendrik Jan
   Hendrikje
   Hijko
   Ietje
   Jacob
   Jan
   Jan
   Jantje
   Jenny
   Julia Jet
   Margje
   Maria
   Matthies Gosse
   Minne
   Minne
   Saakje
   Sietze
   Sietze
   Thije Nanne
   Tjaltje Margje
   Trijntje
Vrieze, de
   D.
   Nienke
Vrij, de
   Rinke
Vught, van
   Ria

Waals, van der
   A.S.
Wal, van der
   Angelina
   Colinda
   J.
   Sjadina
   Toeminah
Waninge
   Anna
Waringa
   Sjoukjen Dirks
Waterlander
   ?
   Aagje
   Aaltje
   Aaltje
   Aan
   Abel
   Afke Jacoba Rudolfina
   Akke
   Akke Ymkje Ida
   Albert
   Alec
   Allard Cornee
   Andrew J.
   Anet
   Angelo Keith
   Anna Maria
   Anna Maria
   Anna-Marie Talinka
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne
   Anne Elisabeth
   Anne IJ.
   Anne Jacob
   Anne Jacobs
   Annet
   Annie
   Anno
   Anouk Noa
   Anouk Sanne
   Appollonia
   Arend
   Arno Christiaan
   Auke
   Auke
   Barbara
   Bartje
   Bauke
   Baukje
   Baukje
   Baukje
   Benjamin Jans Isaac
   Berber
   Berend
   Berend
   Berend
   Berend
   Bernarda Matthea
   Bianca
   Boaz Benjamin
   Boet
   Bonne
   Boukje Martine
   Brand
   Brech
   Brian J.
   Catharina Maria
   Catrine Josefina
   Celeste M.A.
   Christa Fenne
   Christiaan
   Christiaan
   Christiaan Evert
   Cobus
   Cobus
   Cobus
   Cobus
   Cor
   Cornelia Sentina
   Cornelis
   Cornelis B.
   Cyrina Anique
   Dagmare
   Daniel J.
   Daniël Cornelis
   Danny
   Daphne
   David Scott
   Donald Edward
   Durkjen
   Durkjen Baukjen
   Edgar Peter Mischa
   Edward Donald
   Eelkje
   Elisabeth Maria
   Ellen
   Elma Jean
   Elske
   Elyse Esmee
   Engbert
   Erwin
   Esther
   Evelien
   Evert
   Evert
   Evert Christiaan
   Evert Christiaan
   Evert Christiaan
   Fanny
   Fenna Cornelia
   Fetje
   Fleur Martina
   Fokje
   Franke
   Franke Jan
   Franke Jouke
   Frieda
   Froukjen
   Gealt Ino
   Geert
   Geert
   Geert
   Geert
   Geert
   Geert
   Geert
   Geert Jacob
   Geertje
   Geesje
   Geesje
   Geeske
   Geeske
   Geeske Margaretha
   Gepke
   Gerald Lee
   Gerardus
   Gerardus Benardus
   Gerardus Benardus
   Gerardus Bernadus
   Gerhard Jacob
   Gerhard Jakob
   Gerrie
   Gerrit
   Gerritt Kenneth
   Gert-Jan
   Goossen Willem
   Grietje
   Grietje
   Grietje
   Grietje
   Grietje
   Grietje Aaltje
   Haico Rinus Jacco
   Hans
   Hans
   Hans Erik
   Hans Nicolaas
   Harm
   Harmen
   Harmen
   Harmina
   Harmke
   Harmke Anna
   Hein
   Hein Peter
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik
   Hendrik Marinus
   Hendrik Martinus
   Hendrik R.
   Hendrik Roelof
   Hendrika Emma
   Hendrikje
   Hendrikje Renske
   Henk
   Henk
   Henk Wilco Iêke
   Henriëtte Eleonora
   Herman
   Herman
   Herman André
   Hessel
   Hessel
   Hilkje
   Hille
   Hiltje
   Hiltje
   Hotze
   Hotze
   Hotze Gerrit
   Iebeltje Durkje
   Ietje
   IJnze Annes
   Ike
   Ilse Esmee
   Inge
   Ingeborg M.D.
   Ingrid
   Iris Ilva
   Irmgard
   Jaap
   Jaap Jan
   Jack Truman
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob
   Jacob Annes
   Jacob Geert
   Jacob Gerben
   Jacob Marten
   Jacob R.
   Jacoba Maria
   Jacobus
   Jacobus
   Jacobus
   Jacobus
   Jacobus Gerardus
   Jacobus Johannes
   Jacobus Johannes
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Jan
   Janice Christina
   Janke
   Janke
   Janke
   Janke
   Janke
   Janke
   Janneke
   Janny
   Jantje
   Jantje
   Jeen Roelof
   Jeffrey
   Jelke
   Jelke
   Jelle
   Jellie Marie
   Jelmer Nanne
   Jelmer Rick
   Jelte
   Jepke
   Jesse
   Jetske
   Jetske
   Jinke
   Jinke
   Jitske
   Jitske
   Jitske
   Jitske
   Jitze Jan
   Jiun
   Johann
   Johanna Petronella Helena
   Johannes
   Johannes
   Johannes
   Johannes Fransiscus
   Johannes Gerhard
   Johannes Josephus
   Johannes Josephus Herman
   Johannes Marinus
   John Andrew
   Josephine Bernadine
   Jouke
   Jouke
   Jouke
   Jouke
   Joukje
   Jozefus Wilhelm
   Julia Josephine Ursula
   Juliëtte
   K.K.
   Karsten
   Kees
   Kenneth J.
   Kerst
   Kerst
   Kerst
   Kerst
   Kerst
   Kerst
   Kevin
   Kevin J.
   Kim
   Kimberley
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas
   Klaas Hendrik
   Klaaske
   Kornelis
   Kornelis
   Kornelis
   Kornelis
   Kornelis
   Kristy Lynn
   Krisztina Melinda
   Kyra Lisette
   Laura Adriana Femmy
   levenloos geboren
   levenloos kind
   Liahona J.E.
   Lida
   Lieuwe
   Lieuwe
   Lilian
   Lipkje
   Lisa Dominique
   Lisa José
   Lubertha Geertruida
   Madelief
   Magdalene
   Makke
   Manfred
   Marcel
   Marcel Franke
   Marcel Matheus Jacobus Gerardus
   Marchje Geeske
   Marco
   Margaret
   Margaretha
   Margie M.
   Margje
   Margjen
   Maria
   Maria Helena
   Maria Jacoba
   Maria Kay
   Marianne
   Marianne
   Marije Rixt
   Marijke
   Marinus Jelle
   Marita
   Mariëtte
   Marjan
   Marjolein
   Mark
   Martha
   Martha Elizabeth
   Martijn Patrick
   Martje
   Martzen
   Mary E.
   Mascha Meiny Rebecca
   Meint
   Meintje
   Meintje Hendrika Frederika
   Michael Jack
   Michaël Jonathan Jeremia
   Michel
   Michiel Adriaan
   Michiel Robert
   Nadine Mischa
   Neeltje
   Nennigje
   Nennigje
   Nicolaas Peter
   Niels Jacobus Gerardus
   Otto Arnold
   Paulette Joanna Maria
   Pauline Pietje
   Peter
   Peter
   Peter Johan
   Petra
   Petrus Stephanus
   Pier
   Pieter
   Pieter
   Pieter
   Pieter Jan Jelle
   Pieter Sikke
   Pietie
   Pietje
   Pietje
   Pytje
   Randall
   Regina Esther
   Reiner
   Reinholdus Johannes
   Rene
   Renske Aaltje
   Renske T.
   René
   Rieukjen
   Rieuwert
   Rigtje
   Rinske
   Rinske Annie
   Roan Hubertus
   Robbie
   Roelie
   Roelof
   Roelof
   Roelof
   Roelof
   Roelof Hendrik
   Romkje
   Romkje
   Romkje
   Ronald J.
   Rosanne
   Ruben Lars
   Rudi
   Rudolf
   Ruurdtje
   S.C.
   Saakje
   Saakje
   Samuel
   Samuel Jacob
   Sanne Louise Johanna
   Scott
   Senna Joke Joanna
   Siemkje
   Sietse
   Sietze
   Sietze
   Sietze
   Sietze
   Sijke
   Sikko
   Silke Christel Froukje
   Silvia
   Simone Annika
   Sipkje
   Stan
   Stefan
   Stefan
   Steven J.
   Sven Yuri
   Swopkje
   Sybigje
   Sylia
   T.C.
   Tessa
   Theodora
   Thomas
   Tjalling
   Tjeerd
   Tjeerd
   Tjettje
   Tjettje
   Tjettje
   Tjitske
   Tomas Jesse
   Tonia
   Tracy Michelle
   Trijntje
   Trijntje
   Trijntje
   Trijntje
   Trijntje
   Trijntje Sybregje
   Vroukje
   Walter
   Wietske
   Wietske
   Wietske Margaretha
   Wietske Maria
   Wietske Wilhelmina
   Wilhelmina
   Wilhelmina Henriëtte
   Willemine Elzeline
   Wim
   Wim Edward
   Wimkje
   Wouter
   Wouter Catharinus
   Wytze
   Wytze
   Wytze
   Ybeltje
   Yme
   Yme
   Yme
   Yme Jacob
   Ymkje
   Ymkje Ymes
   Ymkjen
   Ymkjen
   Ynze
   Ynze
   Ynze
   Ynze
   Ynze Anne
   Ynze Jacob
   Ynze Wieberen
   Yoël
   Ytje
   Yvonne
   Yvonne Iepkjen
   Zora
   Zwaantje
Weide, van der
   Gabe
Weij, v.d.
   Hendrika
Wereldsma
   Margaret
Werf, van der
   Geeske
Wiebes
   Trijntje
Wiggen, van
   Josepha Theresia
   Marcus Cornelis
Wijnia
   Marten
   Sjoerd Jaap
Wijnja
   Hiltje
Wilde, de
   Jalke
   Tessa
Wilkens
   Albertus
   Martijn
   Rutger
   Sabine
Williams
   John
Winder
   Willy
Wisses
   Sieger
With, de
   Geeske
Witte, de
   Chantal Danielle
   Denise Dominique
   Simon Johannes
Wlodarczyk
   Elzbieta M.
Woesik, van
   Benjamin
   Daniel
   Danny
   Diana
   Jaidan
   Jan
   Sharon
Wolters
   Gertrudis
Wouda
   Abeltje
Woudrich Wiedrich
   Georgia Caivle
   William
Woudstra
   Arendje
   Siemen Cathrinus
   Trijntje
Wouters
   Anna Maria Hubertina
   Wilhelm
Wytzes
   Pietje
   Ymkjen

Ykema
   Johanna Anna
Ymes
   Jacob
   Ynze
Yntema
   A.
   Peter
   Sjouke
   Tineke
   Wouter
   Wouter
Yntses
   Vrouck
Ynzes
   Martzen
Ytsma
   Klaske
Yttes
   Inne

Zandstra
   Corrie
   Klaasje
Zee, v.d.
   Anne
   Anneke
   Elisabeth
   Ida
   Jaap
   Jaring
   Klaaske
   Saakje
   Tjitse J.
Zee, van der
   Helma
   Irma
   Laura
   Linda
   Meindert Hendrik
Zichtema
   Ale
   Bonne
   Bonne Yntze Haye
   Hiltje Minke Renny
   Jennie
   Jentje Trijntje Hiltje
   Trijntje
   Trijntje Hiltje Anna
Zielmaker
   Akkie
Zijlstra
   Astrid Elisabeth Kornelia
   Chiel Gerben
   Fenne Elise
   Gerben
   Gustaaf Gerben Otto
   Harmke
   Heidi Anica
   Idske Elisabeth
   Jan
   Jantje
   Marten
   Mink
   Mink
   Otto
   Otto
   Sijmen
   Sijmen
   Trijntje
   Yasemin Merve Savçi
Zoer
   Peter
   Rinze
   Sylvia
Zomer
   Tineke
Zuiderwijk
   Marietje Helena
   Saakje
   T.
Zwaagmans
   Jitske
Zwaagstra
   Pietje Siebes
   Sijbe
Zwakhalen
   J.C.
Zwan, v.d.
   Jan
Zwier
   Anne
   Jantje
   levenloos geboren

?
   Belinda
   Carry
   Getsje
   Janneke
   Klaske
   Marguerite
   Maria
   Mirjam


created with PRO-GEN ‘Genealogie à la Carte’ software


© 2000 – 2015 Rob Waterlander & Mariska de Rijke

© 2000 – 2015 Rob Waterlander & Mariska de Rijke - Waterlander.nl is een Beukema.me productie